Opiskelijan maailma

Digikirjojen lisenssikausi

Peruskoulun digikirjalisenssit ovat voimassa 1.8.–31.7.

Lukion digikirjan lisenssi on voimassa 6 kk, 12 kk tai 48 kk tuotteen aktivointipäivästä alkaen. Jos digikirjojen sisältöön tulee muutoksia ja uusia ominaisuuksia, ne päivittyvät myös jo ostettuihin digikirjoihin.

LOPS21 digipakettien sisältämät lisenssit ovat voimassa 12 kk. Kun opiskelija aktivoi käyttöönsä hänelle jaetun digipaketin, kaikki paketin sisältämät lisenssit tulevat käyttöönotetuiksi ja ovat voimassa 12 kk aktivointipäivästä eteenpäin. Opiskelijalle hankitaan jokaisena lukuvuotena uusi digipaketti, jolloin paketin sisältämien lisenssien käyttö jatkuu opiskelijalla saumattomasti koko lukion ajan. Esim. tulevalle lukuvuodelle hankitaan digipaketti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle sekä uudestaan toisen vuosikurssin opiskelijalle.

Aktivoimattomat digipaketit säilyvät oppilaitoksella voimassa vuoteen 2029 saakka ja oppilaitos voi hyödyntää niitä tulevina lukuvuosina.

Opiskelija voi ottaa kerrallaan käyttöönsä ainoastaan yhden digipaketin, jonka lisenssi kestää sen aktivointihetkestä lähtien 12 kk. Opiskelijalle voi aktivoitua samalla käyttäjätunnuksella uusi digipaketti vasta, kun edellisen lisenssin voimassaolo päättyy.

Opiskelijalla näkyy Opiskelijan maailmassa umpeutuvan lisenssin voimassaoloaika sen umpeutumispäivämäärään saakka. Heti lisenssin umpeutumisen jälkeen opiskelijalla näkyy saman tien hänelle koulun uudelleen jakama, uusi digipaketti. Kun opiskelija klikkaa auki mitä tahansa pakettiin kuuluvaa lisenssiä, kaikki digipakettiin kuuluvat digikirjat
aktivoituvat käyttöön uudella alkamispäivämäärällä.

Jos koulu ei ole enää jakamassa opiskelijalle uutta digipaketin lisenssikautta, opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa pakettiin kuuluvien lisenssien voimassaoloaikaa kolmella kuukaudella Opiskelijan maailmassa. Digipakettiin kuuluvan lisenssin jatkaminen aktivoi kaikkiin pakettiin sisältyviin lisensseihin kolmen kuukauden jatkoajan Ohjeet lisenssin 3 kk jatkamiseen löytyvät täältä.