Opiskelijan maailma

Digikirjojen lisenssikausi

Peruskoulun digikirjalisenssit ovat voimassa 1.8.–31.7.

Lukion digikirjan lisenssi on voimassa 6 kk, 12 kk tai 48 kk tuotteen aktivointipäivästä alkaen. Jos digikirjojen sisältöön tulee muutoksia ja uusia ominaisuuksia, ne päivittyvät myös jo ostettuihin digikirjoihin.

LOPS21 digipakettien sisältämät lisenssit ovat voimassa 12 kk. Kun opiskelija aktivoi käyttöönsä hänelle jaetun digipaketin, kaikki paketin sisältämät lisenssit tulevat käyttöönotetuiksi ja ovat voimassa 12 kk aktivointipäivästä eteenpäin. Opiskelijalle hankitaan jokaisena lukuvuotena uusi digipaketti, jolloin paketin sisältämien lisenssien käyttö jatkuu opiskelijalla saumattomasti koko lukion ajan. Esim. tulevalle lukuvuodelle hankitaan digipaketti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle sekä uudestaan toisen vuosikurssin opiskelijalle.

Aktivoimattomat digipaketit säilyvät oppilaitoksella voimassa vuoteen 2029 saakka ja oppilaitos voi hyödyntää niitä tulevina lukuvuosina.