Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittäminen

Vahvan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin johtamisen keskeisiä ulottuvuuksia ovat yhteisöllisyys, luottamus ja kasvumyönteinen oppimiskulttuuri. Näihin perustuen olemme rakentaneet rehtoreille suunnatun valmennuskokonaisuuden.

Valmennuksen kuvaus

Valmennuksen tavoitteena on määritellä koulun toimintakulttuurin kehittämisen yhteiset tavoitteet ja rakentaa tiekartta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennus on erityisesti suunnattu yhtenäiskouluille ja muille isoille yksiköille, joissa koulun toiminta- ja johtamiskulttuuria halutaan kehittää vahvempaan ja yhteisöllisempään suuntaan.

Valmennuksen osallistuvat johtoryhmä ja tiimivastaavat. Valmennus sisältää 4-5 työpajaa (3-6 h/krt), digitaalisia itseopiskelumoduuleita ja haastatteluita.

 

 

Valmennuksen pääteemat

  • Vahvan toimintakulttuurin perusteet
  • Oman koulun toimintakulttuurin tavoitteet
  • Tiekartta kohti tavoitteita
  • Toimintakulttuurin johtamisen käytänteet
  • Työyhteisön osallistaminen koulun teknologiaympäristöä hyödyntäen

Valmentajat

Markku Pelkonen

Johtaja, asiakkuudet ja liiketoiminnan kehittäminen

Kiinnostuitko?

Tulemme mielellämme kertomaan palveluista, joita meillä on koulusi toimintakulttuurin kehittämiseen. Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.

Minulle sopii parhaiten:
* Vaaditaan