Päivitetty 27.5.2024

Parempi tulevaisuus kaikille oppijoille – matka uuteen digitaaliseen palveluun alkaa

Olemme luomassa uudenlaista oppimisen ja opettamisen kokonaispalvelua. Palvelussamme yhdistyy edistyksellinen teknologia, inspiroiva sisältö ja luotettavat opetusmenetelmät. Haluamme tarjota jokaiselle mahdollisuuden oppia jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, juuri omaan tarpeeseen ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Uusi digipalvelu korvaa elokuussa 2024 peruskoulun Oppilaan maailman. Myös opettajat pääsevät alkusyksyllä kokeilemaan uutta palvelua Opepalvelun käytön ohella. Syyslukukauden aikana tulemme tarjoamaan peruskoulun oppilaille ja kaikille opettajille uuden yhtenäisen kirjautumisen digipalveluumme. Näin siirrymme kohti yhtenäistä ja käyttäjäystävällisempää oppimis- ja opetuskokemusta. Palvelumme kehittyy jatkuvasti.

Matka kohti oppimisen tulevaisuutta on alkanut!

Syyslukukausi 2024

Uudistamme digipalveluamme portaittain. Ensimmäisenä uudistus näkyy peruskoulun oppilaille syyslukukauden alussa, kun uusi digipalvelu korvaa Oppilaan maailman. Oppilaiden nykyiset tunnukset toimivat uudessa palvelussa ja he saat käyttöönsä koulun tilaamat oppilaan digimateriaalit uuden palvelun kautta.

Opepalvelun käyttö jatkuu normaaliin tapaan elokuussa. Opettajat pääsevät alkusyksyllä kokeilemaan uutta palvelua Opepalvelun käytön ohella.

Lukion opiskelijat kirjautuvat syyslukukaudella tuttuun tapaan Opiskelijan maailmaan. Tulevaisuudessa myös Opiskelijan maailma siirtyy uuteen palveluun.

 

Tulevaisuudessa haluamme tarjota opettajille ja oppijoille palvelun, jossa teknologia, sisällöt ja pedagogia kohtaavat.

Juha Byman, teknologiajohtaja

Kun teknologia, sisällöt ja pedagogia kohtaavat

.

Jokaisen lapsen oppimista tukeva

Panostamme siihen, että tulevaisuudessa jokaisen oppimiskokemus on henkilökohtaisempi. Tähtäämme siihen, että palvelumme tarjoaa kaikille oppijoille mahdollisuuden kehittyä tähdeksi omalla taitotasollaan.

Korkealaatuinen sisältö

Laadukkaat oppimateriaalimme vastaavat oppijoiden erilaisiin tarpeisiin ja mahdollistavat opettajille pedagogisesti asiantuntevat sisällöt. Ne on tuotettu yhteistyössä opetusalan asiantuntijoiden kanssa ja suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen opetuksen vaatimuksiin.

Tukee opettajan menestystä

Uskomme, että jokaisella on oikeus laadukkaaseen opetukseen. Tulemme tarjoamaan opettajille monipuoliset ja innovatiiviset työkalut, jotka tukevat sekä oppilaiden että opettajien menestystä.

Kaikki opetustilanteeseen samasta paikasta

Olemme opettajien tukena arjessa ja tarjoamme heille sujuvan opetuskokemuksen. Palvelussamme opettajat voivat suunnitella ja valmistella oppitunnit, seurata oppilaiden edistymistä sekä varmistaa, että jokainen oppitunti toteutuu mahdollisimman vaikuttavana.

Suunniteltu opettajille, opettajien kanssa

Opettajat kertoivat, me kuuntelimme. Palvelumme on suunniteltu vastaamaan käytännön opetustyön tarpeisiin ja haasteisiin.

Kehitystyössä mukana olleiden opettajien palautteen mukaan uudessa palvelussa parasta on aidosti innostavat ja ilahduttavat elementit opetukseen. Sen avulla voi pitää oppitunteja, jotka innostavat oppilaita.

 

Palvelun tarjoamat ratkaisut helpottavat opettajan arkea, sillä käytön opetteluun ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa. Palvelu antaa myös opettajille mahdollisuuksia ammatillisen kehittymisen tueksi.

Palvelu tuo oppimistavoitteet selkeästi esiin sekä opettajalle että oppilaalle. Palvelu vastaa laajasti eriyttämisen tarpeisiin, ja tarjolla on runsaasti toistoa ja kertausta.

Tehtävien tekeminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa

Runsaat ja monipuoliset tehtävät sekä visuaalisesti houkutteleva käyttöliittymä pitävät oppimisen kiinnostavana ja motivoivana. Ne mahdollistavat harjoittelun ja kertaamisen innostavalla tavalla.

Oppimista edistävä kannustava palaute ja vihjeet varmistavat, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen heti, mikä tekee oppimisesta motivoivampaa.

Lisätehtävät tulevat ensimmäisenä käyttöön alakoulun englannin Skylight-sarjan käyttäjille syyslukukaudeksi 2024.

Digisisällöt rikastuttavat painettua oppimateriaalia

Uusi palvelu tulee tarjoamaan lisätukea painettua kirjaa käyttäville oppilaille: opetusvideoita, äänitteitä ja sanastoja. Ne tukevat oppilasta läksyjen tekemisessä, kertaamisessa ja kokeisiin valmistautumisessa.