Uutta Tsemppiä oppimiseen

Tsemppi-sarjan harjoituskirjat tarjoavat tukea äidinkieleen ja kirjallisuuteen, matematiikkaan, englantiin sekä opiskelutaitojen opiskeluun ja laaja-alaisten taitojen itsearviointiin. Kannustava sarja on suunniteltu oppilaille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta. Vuosiluokkiin ja kirjasarjoihin sitomattomat materiaalit on helppo ottaa käyttöön. Tsemppi eriyttää, kertaa ja täydentää!

Tsemppi kannustaa oppimaan

  • Selkeät tehtävänannot ohjaavat työskentelyä.
  • Harjoituksia on runsaasti, jotta tehtävää riittää jokaiselle.
  • Hauska kuvitus motivoi ja tukee sisällön ymmärtämistä.
  • Harjoituskirjojen selkeä rakenne tuntuu turvalliselta. Se tukee oppilaan työskentelyä ja uskoa osaamiseensa. Kun onnistuu, niin innostuu!

Tutustu käyttäjäetuihin

Äidinkieli ja kirjallisuus

Tsemppi Käsiala A ja B

Toivottu uutuus käsialan harjoittamiseen! Uudet Tsemppi Käsiala A ja B -harjoituskirjat tarjoavat oppilaan ikätason mukaista lisäharjoitusta kirjoittamiseen ja käsialan vahvistamiseen luokille 1–6. Käsialaharjoituskirjat on tehty opettajien toiveiden mukaisesti.

Lue lisää ja tutustu näytesivuihin

Tsemppi Oikeinkirjoitus

Harjoituskirja oikeinkirjoituksen perusasioiden kertaamiseen, eriyttämiseen ja täydentämiseen luokilla 3–6. Harjoituskirja tukee niiden oppilaiden oppimista, joilla on lukemisen tai kielellisen kehityksen erityisvaikeus.

Lue lisää ja tutustu näytesivuihin

Katso Tsemppi Oikeinkirjoitus -esittelyvideo

Tsemppi Luova kirjoittaminen

Äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöjä tukeva harjoituskirja, jonka avulla oppilas harjoittelee kirjoittamista ohjatusti ja kannustavasti. Kirjoitustehtävät on jaettu tekstilajien mukaan, joten sopivan harjoituksen etsiminen on helppoa. Innostavat tehtävät rohkaisevat tarttumaan kynään!

Lue lisää ja tutustu näytesivuihin

 

Matematiikka

Tsemppi Lukujonot ja hajotelmat

Harjoituskirja pureutuu alakoulun matematiikan kivijalkoihin: lukukäsitteen avaamiseen, lukujen hajottamiseen sekä lukujonotaitoihin. Harjoituskirja on suunniteltu oppilaille, jotka tarvitsevat vuosiluokkaan sitomatonta lisäharjoitusta.

Lue lisää ja tutustu näytesivuihin

 

Tsemppi Kertolasku

Harjoituskirja ohjaa oppilasta ymmärtämään yhteenlaskun ja kertolaskun yhteyden. Kirjassa käydään läpi kertotaulut 1–10. Ratkaisustrategiat kaikkiin kertotauluihin lapsi oppii kahden, viiden ja kymmenen kertotaulujen hallinnan kautta. Mukana on paljon kertaavaa harjoitusta.

Lue lisää ja tutustu näytesivuihin

Tsemppi Jakolasku

Harjoituskirjassa pureudutaan jakolaskun perusteisiin ja tarjotaan paljon kertaavaa harjoitusta jo opitun vahvistamiseksi. Oppilasta ohjataan ymmärtämään kerto- ja jakolaskun yhteys.

Lue lisää ja tutustu näytesivuihin

 

Englanti

Tsemppi Englanti verbit

Harjoituskirja eriyttää, kertaa ja täydentää. Materiaali keskittyy englannin kielen yleisiin verbeihin sekä niiden käyttöön preesensissä. Tsemppi Englanti verbit on suunniteltu tukemaan niiden oppilaiden oppimista, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja kertausta englannin kielen opiskelussa. Materiaali on suunnattu 3.–6. luokkalaisille, mutta soveltuu kertaukseen myös vanhemmille oppilaille. Lue lisää Tsemppi Englanti verbit -harjoituskirjasta.

 

Oppiminen

Tsemppi Taitojen itsearviointi A, B ja C

Täsmäapua itsearviointitaitojen tukemiseen! Harjoituskirja A sopii alkuopetukseen, B ja C luokille 3–6. Tehtäväsisällöt ohjaavat oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa opiskeluaan ja antavat työkaluja oman opiskelutavan tunnistamiseen. Opettajalle materiaali antaa oivan apuvälineen seurata ja arvioida laaja-alaisten osaamistavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää ja tutustu näytesivuihin

Tsemppi Opiskelutaidot

Opiskelutaitoja voi oppia! Ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot luovat pohjan kaikelle oppimiselle ja osaamiselle. Oppimiseen tarvitaan myös innostusta, keskittymistä ja muistiinpainamista. Tässä kirjassa opitaan hauskasti muun muassa muisti- ja lukutekniikoita sekä mietitään omia vahvuuksia ja erilaisia tapoja oppia. Kirja sopii lisämateriaaliksi luokille 4–6.

Lue lisää ja tutustu näytesivuihin