Uutta Tsemppiä oppimiseen

Tsemppi-sarjan harjoituskirjat tarjoavat tukea suomen kieleen ja kirjallisuuteen, matematiikkaan, englantiin, ruotsiin sekä opiskelutaitojen opiskeluun ja laaja-alaisten taitojen itsearviointiin. Kannustava sarja on suunniteltu oppilaille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta. Vuosiluokkiin ja kirjasarjoihin sitomattomat materiaalit on helppo ottaa käyttöön.

Tsemppi eriyttää, kertaa ja täydentää!

  • Selkeät tehtävänannot ohjaavat työskentelyä.
  • Harjoituksia on runsaasti, jotta tehtävää riittää jokaiselle.
  • Hauska kuvitus motivoi ja tukee sisällön ymmärtämistä.
  • Harjoituskirjojen selkeä rakenne tuntuu turvalliselta. Se tukee oppilaan työskentelyä ja uskoa osaamiseensa. Kun onnistuu, niin innostuu!

Suomen kieli ja kirjallisuus

Tsemppi Hienomotoriikka

Tukea kynän käyttöön! Tsemppi Hienomotoriikan harjoitukset kehittävät ja vahvistavat hienomotorisia taitoja. Harjoituskirja on suunnattu esi- ja alkuopetukseen.

Ilmestyy helmikuussa 2024.

Tutustu

Tsemppi Oikeinkirjoitus alkuopetukseen

Tsemppi Oikeinkirjoitus alkuopetukseen kertaa oikeinkirjoituksen perusasioita ja pureutuu kirjoittamisen solmukohtiin. Tehtävät etenevät loogisesti äänne- ja tavutasolta sana- ja virketasolle. Selkeä ulkoasu helpottaa hahmottamista, ja iloisen raikas kuvitus tukee sanaston ymmärtämistä.

Tutustu

Tsemppi Luetun ymmärtäminen

Tsemppi Luetun ymmärtäminen on alaspäin eriyttävä tehtäväkirja vuosiluokille 3–6. Monipuoliset eri tekstilajien tekstit ja vaihtelevat tehtävät harjoituttavat tekstien ymmärtämistä mielekkäällä tavalla.

 

Tutustu

Tsemppi Oikeinkirjoitus

Harjoituskirja oikeinkirjoituksen perusasioiden kertaamiseen, eriyttämiseen ja täydentämiseen luokilla 3–6. Harjoituskirja tukee niiden oppilaiden oppimista, joilla on lukemisen tai kielellisen kehityksen erityisvaikeus.

Tutustu

Tsemppi Käsiala A ja B

Toivottu harjoituskirja! Tsemppi Käsiala A ja B -harjoituskirjat tarjoavat oppilaan ikätason mukaista lisäharjoitusta kirjoittamiseen ja käsialan vahvistamiseen luokille 1–6. Käsialaharjoituskirjat on tehty opettajien toiveiden mukaisesti.

Tutustu

Tsemppi Luova kirjoittaminen

Äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöjä tukeva harjoituskirja, jonka avulla oppilas harjoittelee kirjoittamista ohjatusti ja kannustavasti. Kirjoitustehtävät on jaettu tekstilajien mukaan, joten sopivan harjoituksen etsiminen on helppoa. Innostavat tehtävät rohkaisevat tarttumaan kynään!

Tutustu

Matematiikka

Tsemppi Lukujonot ja hajotelmat

Harjoituskirja pureutuu alakoulun matematiikan kivijalkoihin: lukukäsitteen avaamiseen, lukujen hajottamiseen sekä lukujonotaitoihin. Harjoituskirja on suunniteltu oppilaille, jotka tarvitsevat vuosiluokkaan sitomatonta lisäharjoitusta.

Tutustu

Tsemppi Kertolasku

Harjoituskirja ohjaa oppilasta ymmärtämään yhteenlaskun ja kertolaskun yhteyden. Kirjassa käydään läpi kertotaulut 1–10. Ratkaisustrategiat kaikkiin kertotauluihin lapsi oppii kahden, viiden ja kymmenen kertotaulujen hallinnan kautta. Mukana on paljon kertaavaa harjoitusta.

Tutustu

Tsemppi Jakolasku

Harjoituskirjassa pureudutaan jakolaskun perusteisiin ja tarjotaan paljon kertaavaa harjoitusta jo opitun vahvistamiseksi. Oppilasta ohjataan ymmärtämään kerto- ja jakolaskun yhteys.

Tutustu

Tsemppi Aika

Materiaalin avulla harjoitellaan aika käsitettä. Harjoittelu aloitetaan tutustumalla vuodenaikoihin, kuukausiin ja viikonpäiviin sekä kalenteriin. Tämän jälkeen harjoitellaan kellonaikoja niin analogisilla kuin digitaalisilla kellonajoilla. Harjoittelussa edetään tasatunneista puoleen tuntiin ja tämän jälkeen harjoitellaan yli ja vaille aikoja. Lisäksi harjoitellaan aikaan liittyviä lyhenteitä sekä lasketaan ajan kulumista tunteina ja minuutteina.

Tutustu

Vieraat kielet

Tsemppi Englanti Substantiivit

Tsemppi Englanti Substantiivit -harjoituskirja tarjoaa lisäharjoitusta, kertausta ja tukea englannin kielen opiskeluun. Materiaali keskittyy englannin substantiiveihin ja niiden käyttöön. Harjoituskirja on suunniteltu tukemaan niiden oppilaiden oppimista, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja kertausta englannin kielen opiskelussa.

Tutustu

Tsemppi Englanti Verbit

Harjoituskirja eriyttää, kertaa ja täydentää. Materiaali keskittyy englannin kielen yleisiin verbeihin sekä niiden käyttöön preesensissä. Tsemppi Englanti verbit on suunniteltu tukemaan niiden oppilaiden oppimista, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja kertausta englannin kielen opiskelussa. Materiaali on suunnattu 3.–6. luokkalaisille, mutta soveltuu kertaukseen myös vanhemmille oppilaille.

Tutustu

Tsemppi Englanti Imperfekti

Harjoituskirja auttaa kertaamaan englannin imperfektin käyttöä. Tsemppi Englanti Imperfekti on suunniteltu tukemaan niiden oppilaiden oppimista, jotka kaipaavat lisäharjoitusta englannin kielen opiskelussa. Materiaali on suunnattu alakoululaisille, mutta se soveltuu kertaukseen myös vanhemmille oppilaille.

Tutustu

Tsemppi Ruotsi Substantiivit

Tsemppi Ruotsi Substantiivit -harjoituskirja tarjoaa lisäharjoitusta, kertausta ja tukea ruotsin kielen opiskeluun. Materiaali keskittyy ruotsin substantiiveihin ja niiden käyttöön. Harjoituskirja on suunniteltu tukemaan niiden oppilaiden oppimista, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja kertausta ruotsin kielen opiskelussa.

Tutustu

Tsemppi Ruotsi Verbit

Tsemppi Ruotsi Verbit -harjoituskirja tarjoaa lisäharjoitusta, kertausta ja tukea ruotsin kielen opiskeluun. Materiaali keskittyy ruotsin verbeihin ja niiden käyttöön. Aiheina ovat preesens, perusmuoto, sanajärjestys ja imperfekti. Harjoituskirja on suunniteltu tukemaan niiden oppilaiden oppimista, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja kertausta ruotsin kielen opiskelussa.

 

Tutustu

Opiskelu

Tsemppi Taitojen itsearviointi A, B ja C

Täsmäapua itsearviointitaitojen tukemiseen! Harjoituskirja A sopii alkuopetukseen, B ja C luokille 3–6. Tehtäväsisällöt ohjaavat oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa opiskeluaan ja antavat työkaluja oman opiskelutavan tunnistamiseen. Opettajalle materiaali antaa oivan apuvälineen seurata ja arvioida laaja-alaisten osaamistavoitteiden saavuttamista.

Tutustu

Tsemppi Opiskelutaidot

Opiskelutaitoja voi oppia! Ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot luovat pohjan kaikelle oppimiselle ja osaamiselle. Oppimiseen tarvitaan myös innostusta, keskittymistä ja muistiinpainamista. Tässä kirjassa opitaan hauskasti muun muassa muisti- ja lukutekniikoita sekä mietitään omia vahvuuksia ja erilaisia tapoja oppia. Kirja sopii lisämateriaaliksi luokille 4–6.

Tutustu