Painettu

Tsemppi Kertolasku

Harjoituskirja ohjaa oppilasta ymmärtämään yhteenlaskun ja kertolaskun yhteyden. Kirjassa käydään läpi kertotaulut 1–10. Ratkaisustrategiat kaikkiin kertotauluihin lapsi oppii kahden, viiden ja kymmenen kertotaulujen hallinnan kautta. Mukana on paljon kertaavaa harjoitusta.

Katso kaikki sarjan osat

Tsemppi kertaa, eriyttää ja täydentää

Kertotaulut ovat yksi alakoulun matematiikan keskeisimpiä solmukohtia. Tsemppi Kertolasku

  • on kirjasarjaan sitomaton
  • on vuosiluokkiin sitomaton
  • tarjoaa oppilaalle useita strategioita kertotaulujen oppimiseen
  • ohjaa oppilasta ymmärtämään yhteenlaskun ja kertolaskun yhteyden.

Tsemppi Kertolasku

Tsemppi Kertolasku ohjaa oppilasta ymmärtämään yhteenlaskun ja kertolaskun yhteyden. Toistuva rakenne helpottaa oppilaan työskentelyä ja antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia. Kirja sisältää runsaasti harjoituksia, joiden avulla kertotaulutaidot automatisoituvat: kahden, viiden ja kymmenen kertotaulujen hallinnan kautta oppilas oppii ratkaisustrategiat kaikkiin kertotauluihin. Selkeät tehtävänannot ohjaavat itsenäistä työskentelyä. Opettajalle kirja tarjoaa mahdollisuuden seurata ja arvioida oppilaan edistymistä juuri niillä matematiikan osa-alueilla, joilla oppilaalla on eniten haasteita.

ISBN/GTIN: 978-951-1-35241-9
Hinta: 18,55€ alv. 0%
Hinta: 20,40€ alv. 10%

Milloin oppilas hyötyy Tsemppi Kertolaskusta?

Tsemppi Kertolasku on tarkoitettu yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaille. Tarvitset Tsemppiä luokilla 3–6 niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessa, kun

  • oppilaalla on vaikeuksia ymmärtää kertolaskun ja yhteenlaskun yhteyttä
  • oppilaalla on pulmia kertotaulujen muistamisessa
  • oppilaalla on vaikeuksia soveltaa kertotauluja
  • tarvitset johdonmukaisesti etenevää oppimateriaalia kertolaskujen kertaamiseen.

Oppikirjailijat

Outi Kuusela

Päivi Vehmas

Tutustu koko Tsemppi-sarjaan

Tsemppi-sarjan harjoituskirjat tarjoavat tukea äidinkieleen ja kirjallisuuteen, matematiikkaan, englantiin sekä opiskelutaitojen opiskeluun ja laaja-alaisten taitojen itsearviointiin. Kannustava sarja on suunniteltu oppilaille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta. Vuosiluokkiin ja kirjasarjoihin sitomattomat materiaalit on helppo ottaa käyttöön.