Artikkelit

Lukukokemuksen jakaminen – neljä vinkkiä lukutunnille

Lukeminen voi tarjota oppilaalle matkan muihin maailmoihin, sellaisiin tilanteisiin ja elämyksiin, joihin ei muuten pääsisi osaksi. Kuitenkin vieläkin enemmän lukukokemuksesta saa irti, kun elämyksen pääsee jakamaan toisten kanssa. Lukukokemuksen jakaminen tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä yhdessä raottamaan jonkun muun todellisuutta ja keskustelemaan siitä yhdessä. 

Lukukokemuksen jakaminen auttaa innostumaan lukemisesta ja sitouttaa oppilaan tekstiin. Yhdessä tekeminen mahdollistaa sen, ettei lukeminen jää vain yksinään tehtäväksi työksi, kun oppilas saa jakaa ajatuksiaan muiden kanssa. Yhdessä lukeminen tai lukukokemuksen jakaminen auttaa heikommin lukevaa oppilasta pääsemään tarinaan sisälle tai antaa sanastoa käsitellä tekstiä. Taitava oppilas voi saada uusia näkökulmia aiheeseen ja parhaimmillaan avartaa lukijan maailmaa. Lukukokemuksen jakaminen vaatii kuitenkin opettajan ohjausta ja mallia. 

Video yhteisestä kirjasta

Yksinkertaisimmillaan lukukokemuksen jakamista on opettajan ääneen lukema kirja, josta keskustellaan yhdessä. Toki yhteisestä kirjasta oppilaat voivat vaikkapa tehdä videoita: TOP 5 faktaa kirjasta, haastatteluvideo, jossa oppilaat haastattelevat toisia oppilaita muutamalla kysymyksellä lukemastaan kirjasta tai haastateltava oppilas eläytyy kirjan hahmoksi tai What’s in my bag -video, jossa nostetaan kirjaan liittyviä esineitä laukusta ja kerrotaan, miten esineet liittyvät kirjaan.

Kirjallisuuskeskustelu

Koko luokan yhdessä lukema kirja tai Loikan Lukutaito -kirjan teksti tarjoaa loistavan mahdollisuuden ohjatulle kirjallisuuskeskustelulle. Opettajan kannattaa ohjata kirjallisuuskeskustelua oppilaiden ikä- ja taitotasoisesti kirjallisuuden käsitteiden avulla; päähenkilö, sivuhenkilöt, tapahtumapaikka ja -aika, juoni jne. Myös muita oppiaineita voi yhdistää kirjallisuuden lukemiseen ja lukukokemuksen jakamiseen. Esimerkiksi kuvataiteessa yhdessä luetun tekstin kuvittaminen on erinomainen oppiaineiden integraatio.

Lukupiiri

Lukupiiri-työtapa on erinomainen työskentelytapa lukukokemuksen jakamiseen ja yhdessä lukemiseen. Lukupiiriä voi toteuttaa monella eri tavalla. Yksi hyvä tapa on, että opettaja tuo luokkaan 4–8 erilaista kirjaa, jokaista 4–6 kappaletta. Oppilaat valitsevat itselleen mieluisimman ja saman kirjan valinneet muodostavat yhden ryhmän. Ryhmä jakaa kirjan neljään osaan. Lukupiiriryhmät kokoontuvat kerran viikossa kuukauden ajan. Lukupiiritapaamiseen mennessä on täytynyt lukea ¼ kirjasta ja tehdä yhdessä sovittu tehtävä, esimerkiksi etsiä päähenkilön hyvä vuorosana, tapahtumapaikan kuvaus, outoja sanoja tai hauska tapahtuma. Jokaiselle tapaamiskerralla yksi ryhmästä toimii puheenjohtajana ja johtaa keskustelua. 

Loikka Lukutaito -kirja sopii erinomaisesti lukupiirityöskentelyyn. Jokaiselle tapaamiskerralle sovitaan yksi Loikan kertomus, joka joko luetaan oppitunnilla yhdessä tai teksti on luettu läksynä kotona. Kertomusta käsitellään sitten pienissä ryhmissä yhdessä etukäteen sovitusta aiheesta, lukukirjan tehtävien tai opettajan valitsemien liitteiden avulla. 

Lukeminen pareittain

Lukukokemuksen jakamista voi hyödyntää myös ns. pulpettikirjan lukemisessa. Luokassa on aina kaksi oppilasta, jotka lukevat samaa kirjaa. Oppilaat voi innostaa lukemaan kirjaa yhdessä ääneen, vierekkäin hiljaa lukien tai vuorolukuna virke tai kappale kerrallaan. Jokaisen lukukerran jälkeen opettajan kannattaa antaa aikaa kirjallisuuskeskustelulle ja motivoida lukuparia keskustelemaan. 

Samalla tavalla Loikka Lukutaito -kirjan tekstejä kannattaa välillä lukea pareittain. Pariluvussa opettaja päättää lukukirjan ikätasolle sopivista teksteistä jokaiselle parin taitotasolle sopivan tekstin. Pari lukee tekstiä yhdessä virke tai kappale kerrallaan ääneen valitsemassaan paikassa. Lukemisen jälkeen pari tekee kirjan tehtävät yhdessä. Opettajan kannattaa myös monistaa Loikan liitteistä tekstiin liittyvä yhden, kahden tai kolmen pallon liite parin taitotason mukaan ja toiminnallinen liite. Näin lukupari työskentelee valitun tekstin parissa 1–2 oppituntia.

Lukukokemuksessa on pohjimmiltaan kyse lukijan omasta tulkinnasta. Se, että oman tulkintansa uskaltaa jakaa toisen kanssa, vaatii luottamusta ja useita harjoituskertoja: kertoessaan omasta lukukokemuksestaan lukija avaa kuulijalle myös omaa sisintään. Tulkinta riippuu aina ihmisen taustasta, hänen lukemistaan kirjoista ja keräämästään elämänkokemuksesta.

Kirjoittaja

Minna Konttinen