Uutiset

Otavan Kirjasäätiön vuoden 2022 oppimateriaalipalkinto on myönnetty Minna Konttiselle

Oppimateriaaleilla on merkittävä asema suomalaisen sivistyksen ja menestyksen luojana. Otavan Kirjasäätiön oppimateriaalipalkinnolla halutaan tukea ja kannustaa laadukkaiden oppimateriaalien sisältöjen kehittämistä ja tekemistä Suomessa. Palkinto on tunnustus merkittävästä saavutuksesta oppimateriaalien tekemisen alueella. Oppimateriaalipalkinto on perustettu vuonna 2012, ja se jaetaan vuosittain. Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Kasvatustieteen maisteri Minna Konttinen (s. 1972) on tehnyt mittavan uran alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalien ja opettamisen parissa. Hän toimii luokanopettajana Helsingin Suomalaisessa yhteiskoulussa.

Konttisen vankka pedagoginen asiantuntemus yhdistettynä palavaan haluun kehittää äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta ja materiaaleja näkyy tähän mennessä kolmessa oppimateriaalisarjassa, joiden tekijäryhmissä hän on ollut mukana.

Ura oppikirjailijana alkoi vuonna 2006 alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Vipunen-sarjassa. Sittemmin Konttinen on ollut mukana alakoulun äidinkielen sarjoissa Kipinä ja Uusi Kipinä. Näihin sarjoihin hän on käsikirjoittanut sekä painettuja että digitaalisia materiaaleja sekä kouluttanut opettajia elämykselliseen kirjallisuudenopetukseen, kielitiedon harjoittamiseen ja monipuolisten kirjoitusharjoitusten tekemiseen.

Oppimateriaaliprojektit ovat usean vuoden mittaisia ponnistuksia, jotka syntyvät moniammatillisen ryhmän yhteistyön tuloksena. Minna Konttinen on huipputekijä tällaisissa projekteissa. Oppikirjailijana häntä on luonnehdittu uudistajaksi, rohkeaksi heittäytyjäksi ja yhteishengen luojaksi. Oppikirjailijaryhmän jäsenenä Konttinen on yhteishengen luoja ja tiimipelaaja. Konttisella on taito tuoda vaikeitakin asioita yhdessä ratkottavaksi ja esittää rakentavia ratkaisuehdotuksia. Lisäksi hän on innostava, ideoiva ja monipuolinen osaaja, jonka taidot ja kyky heittäytyä antaumuksella yhteiseen työhön ovat korvaamattomat.

Konttinen on rakentavasti kriittinen ja kiinni ajankohtaisissa ilmiöissä. Hän osaa arvioida opetusta ja oppimateriaaleja aina ajankohtaisesta näkövinkkelistä, on kyseessä sitten videoiden hyödyntäminen kirjavinkkauksessa, digitaalisten kielioppitehtävien ideointi tai uuden tekstilajin erityispiirteiden tunnistaminen. Konttinen painottaakin sitä, että oppimateriaaleilla on suuri merkitys niin lasten lukutaidon vahvistamisessa kuin opettajan työvälineenä.

Konttinen on tehnyt merkityksellisen työn suomalaislasten lukutaidon kehittämisen parissa. Konttisen työn jäljessä näkyy pitkä kokemus opettajan työstä, kielitiedon ja -taidon vankka osaaminen sekä aito kiinnostus oppilaan motivoimiseen ja oppimaan innostamiseen.