Artikkelit

Viisi vinkkiä uuden yläkoulun Särmän käyttöön

Itselleni – ja varmasti monelle muullekin – hyvän oppimateriaalin arvo kirkastui viime keväänä etäopetuksen aikana. Etäopetukseen siirtymisessä oli hyvät ja huonot puolensa, mutta itse olin erityisen onnellinen siitä, että hyvän äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalin avulla perusasiat oli helppo opettaa myös etänä. Havainnolliset opetustekstit, mallinnukset, ääneen luetut kirjallisuusnäytteet ja opetusvideot auttoivat oppilaita silloinkin, kun oma ope ei seissyt vieressä neuvomassa.

Nyt on taas aika suunnitella uutta lukuvuotta. Kuka tietää, millaisia tilanteita se tuo eteen. Uusi yläkoulun Särmä auttaa sekä opettajaa että oppilasta kohtaamaan muuttuvan maailman ja erilaisten opetustilanteiden haasteet.

Tässä on viisi vinkkiä uuden yläkoulun Särmän käyttöön.

1. Tuo oppitunneille toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta digiopetusaineiston avulla

Opimme toisiltamme. Yhdessä oivallamme enemmän. Olisi järjetöntä olla käyttämättä hyödyksi fyysisen läsnäolon suomat mahdollisuudet yhdessä oppimiseen. Siksi uuden yläkoulun Särmän digiopetusaineistossa on entistä enemmän toiminnallisia tehtäviä ja yhteiseen keskusteluun kannustavia tehtäviä. Jokaiseen oppikirjan lukuun liittyy aiheeseen johdatteleva virittelytehtävä sekä monia harjoittelutehtäviä. Tehtäviä yhdessä tehdessä kehittyvät myös tulevaisuuden taidoista tärkeimmät: vuorovaikutustaidot, olipa opiskeltava asia mikä tahansa.

2. Helpota kiirettäsi opettajan materiaalien avulla

Opettajan arki on usein mahdotonta pyöritystä, ja aikaa on aina liian vähän. Tätä jokaisen opettajan ongelmaa olemme Särmässä halunneet ratkoa. Digiopetusaineisto tarjoaa paitsi jokaiseen lukuun tunnin tavoitteet, virittelytehtävän ja harjoittelutehtäviä myös arviointilomakkeita ja kurssisuunnitelmia. Uudessa Särmässä arviointilomakkeet ovat digiopetusaineistossa aina siinä luvussa, johon ne liittyvät. Näin aikaa ei mene materiaalin turhaan selaamiseen.

3. Monipuolista ja eriytä opetustasi videoilla ja ääneen luetuilla teksteillä

Opimme eri tavoin, joten opetettava asia kannattaa tarjoilla oppilaille monessa eri paketissa. Särmää käytettäessä luetaan oppikirjan sivuilta, kuullaan ääneen luettuna, tutkitaan mallinnuksia ja nähdään vielä opetusvideona. Kun opiskeltavaa asiaa sen jälkeen vielä harjoitellaan itse, mahdollistuu asian oppiminen monikanavaisesti.

Särmän innostavat opetusvideot keskittyvät kirjoittamisen, puhumisen, kieliopin ja kielenhuollon opettamiseen. Nämä videot ovat sekä digiopetusaineistossa että digikirjassa. Jos oppilaalla taas on käytössään painettu oppikirja, hän voi katsoa videot Otso-mobiilisovelluksen avulla. Otson avulla oppilas voi kuunnella myös oppikirjan ja tehtävänkirjan ääneen luetut tekstit, kuten opetustekstit, kirjallisuusnäytteet ja mediatekstit. Otso-sovelluksen saa ladattua ilmaiseksi App Storesta tai Google Playsta.

4. Tehosta opetusta harjoituskirjalla ja digitehtävillä

Harjoituskirja kertaa ja syventää oppikirjan avulla opittua. Harjoituskirja on suunniteltu niin, että sen tehtävät voi antaa kotitehtäviksi. Työtapana harjoituskirjassa suositaan usein tehtäviä, joissa oppilas tekee harjoituskirjan novelleihin, mediateksteihin ja muihin aineistoteksteihin merkintöjä. Näin oppilas oppii kiinnittämään tekstin yksityiskohtiin huomiota.

Digitehtävät ovat harjoituskirja digitaalisessa muodossa. Ne eroavat painetun harjoituskirjan sisällöistä. Ensinnäkin digitehtävissä on tehtävien aineistona digitaalisia aineistoja, kuten videoita. Lisäksi digitehtävissä on painotettu kielitehtäviä: kielioppi- ja kielenhuoltotehtäviä onkin runsain mitoin Särmän digitehtävissä. Seitsemännellä luokalla kielenhuollon ja kahdeksannella modusten ja lauseenjäsenten harjoittelu etenee oppilaan osaamistason huomioivia polkuja pitkin itsetarkistuvien tehtävien avulla. Harjoittelu on tehokasta ja motivoivaa siksi, että oppilas saa edetä omaan tahtiinsa.

Uutta Särmän harjoituskirjoissa ja digitehtävissä on Kertaus-osiot, joissa kerrataan kieliopin ja kielenhuollon asioita pelillisesti, esimerkiksi seikkailemalla viidakossa ja valloittamalla maailman korkeimpien vuorten huippuja.

5. Järjestä oppilaalle onnistumisen kokemuksia kirjoittajana

Kirjoittaminen on ajattelemista ja ajatusten muotoilua muillekin ymmärrettävään muotoon. Mutta helppoa se ei aina ole. Jokainen opettaja on nähnyt sen tilanteen, kun teksti ei vain ota syntyäkseen. Silloin Särmän oppikirjan vaiheittain etenevät, ohjatut kirjoitustehtävät auttavat alkuun, kohti oman äänen löytämistä.

Omaa luovuutta ja sanomisen taitoa harjoitellaan Särmän kaikissa luvuissa ja kaikissa projekteissa. Särmässä tehdään suullisia esityksiä, kuvaesityksiä, podcasteja, Insta-vinkkauksia, kaikkea mahdollista.

Sekä ohjatun kirjoittamisen että monipuolisten tehtävien tavoite on sama: antaa onnistumisen elämys ihan jokaiselle. Myös niille, joille kirjoittaminen ei ole se kaikkein luontevin tapa sanoa.

Kirjoittaja

Reeta Aarnio