Artikkelit

”Juuri-sarjan tehtävät tukivat valmistautumista yo-kokeeseen erinomaisesti”

Turun klassillisessa lukiossa matematiikkaa opettava Miia Anttila on käyttänyt Juuri-sarjaa opetuksessaan heti sen ilmestyttyä vuoden 2016 LOPSiin. ”Valitsin sarjan, koska se vastaa täysin omaa ajatteluani matematiikan opetuksesta”, Miia tiivistää.

”Opiskelijoiden matemaattisen ajattelun kehittyminen on keskiössä. Sisällöt käsittelevät pitkän matematiikan teoriaa selkeästi ja ymmärrettävästi.”

Looginen ja selkeästi etenevä kokonaisuus

Miian mielestä Juuri-sarja on onnistuttu rakentamaan loogiseksi ja selkeästi eteneväksi kokonaisuudeksi. ”Tykkään jokaisen jakson alusta löytyvistä ennakkotehtävistä ja digijohdannoista, jotka virittävät uuteen asiaan. Oivaltavaa on, että tehtävän ratkaisemisessa voi piillä ongelma, johon löytyy vastaus seuraavan luvun teoriasta. Näin siirtyminen luvusta toiseen on sujuvaa.”

Omaa osamistasoa on helppo hahmottaa

Myös eriyttäminen toteutuu Miian mielestä Juuri-sarjassa hyvin. Hänen mukaansa eritasoisten opiskelijoiden tarpeet on huomioitu sekä teoriassa että tehtävissä. ”Juuri-sarjan avulla eriyttäminen on helppoa. Teoria esitetään alkuun aina selkeästi ja hyvien esimerkkien kautta, mutta jokaisessa kappaleessa on myös riittävästi haastavia tehtäviä niitä kaipaaville. Kirjan lopun kertaustehtävät palauttavat hyvin mieleen kurssin aikana opitut asiat.”

Miian opiskelijoidenkin mielestä Juuri-sarjan tehtävät on jaoteltu selkeästi ja ne auttavat hahmottamaan omaa osaamistasoa. ”Opiskelijat osaavat tehtävien perusteella peilata omaa tasoaan. Kymppiä toivovat panostavat siihen, että saavat tehtyä viimeisetkin syventävät tehtävät.”

Onnistumisia digitaalisessa yo-kokeessa

Juuri-sarja valmentaa Miian mukaan tehokkaasti digitaaliseen yo-kokeeseen. ”Opettajan apuna on kattava koepaketti, jonka voi ladata suoraan Abittiin. Koepaketissa on mukana hyviä esimerkkejä uudenlaisista tehtävätyypeistä. Pidän myös siitä, että digimateriaaleissa havainnollistetaan muun muassa videoiden ja GeoGebra-applettien avulla, miten erilaisia apuvälineitä voi hyödyntää matematiikassa.”

Miian opiskelijat pärjäsivät oman tasonsa mukaisesti huippuhyvin viime kevään ensimmäisessä pitkän matematiikan digitaalisessa yo-kokeessa. ”Juuri-sarjan tehtävät tukivat valmistautumista yo-kokeeseen erinomaisesti. Tekijät olivat hienosti onnistuneet ennakoimaan, millaisia uusia tehtävätyyppejä uusi digitaalinen yo-koe sisältää.”