Artikkelit

Vipu Kertaus tukee ylioppilaskokeeseen valmistautumista

Vipu Kertaus on uusi lukion fysiikan (LOPS21) kertaamiseen suunniteltu digikirja. Digikirjassa on 16 lukua, joissa kerrataan keskeisimpiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskoetehtävien ratkaisemisessa tarvittavia taitoja. Vipu Kertaus sopii niin kertauskurssilla käytettäväksi kuin itsenäiseen opiskeluunkin. Vipu Kertauksen rakenne perustuu oppikirjatyöryhmän opettajien hyväksi havaitsemiin käsittelyjärjestyksiin ja lähestymistapoihin abiturienttien valmentamisessa. Oppimateriaalissa on myös huomioitu uuden ylioppilaskokeen asettamat vaatimukset ja uudet tehtävätyypit. Valmis oppimateriaali helpottaa opettajan työtä ja opiskelijan valmistautumista ylioppilaskokeisiin.

Ohjeita ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen

Vipu Kertauksen aloitukseen ja ensimmäiseen lukuun on koottu pieni tietopaketti fysiikan ylioppilaskokeesta. Kirjan alussa on joitakin vinkkejä ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen ja muun muassa luettelo asioista, jotka tyypillisesti aiheuttavat kokeessa pistemenetyksiä. Lisäksi opastetaan lukusuunnitelman tekemiseen, neuvotaan lukutekniikkaa ja annetaan vinkkejä harjoitustehtävien valitsemiseen ja ratkaisemiseen. Digiopetusaineistossa on kaksi opiskeluohjejulistetta tulostettavaksi esimerkiksi luokkahuoneen seinälle.​​ Julisteet voit tulostaa myös alla olevista linkeistä.

Lataa Vipu-ohje Kirjan luvun lukeminen tästä

Lataa Vipu-ohje Munakellomenetelmä tästä

Opiskelijoita kannattaa rohkaista panostamaan valmistautumisessa etenkin omiin kiinnostuksen kohteisiin ja vahvuusalueisiin. Jos jokin aihe tuntuu opiskelijasta tutulta ja turvalliselta, sen kertaamiseen kannattaa panostaa. Jos opiskelijan tavoitteet ovat korkealla, hänen pitää syventyä myös aiheisiin, jotka tuntuvat vaikeammilta.

Osaatko?-tehtävä motivoi ja toimii itsearvioinnin tukena

Jokaisen luvun alussa opiskelija pääsee testaamaan osaamistaan Osaatko?-tehtävillä, jotka auttavat opiskelijaa löytämään keskeisimpiä kerrattavia asioita. Lukujen alussa on myös lueteltu kerrattavat aiheet. Jos opiskelija tarvitsee kertauskirjaa perusteellisempaa esitystä luvun aiheista, hän löytää luvun alusta luettelona Vipu-sarjan kohdat, joissa aiheita käsitellään laajemmin.

Esimerkkien ja tehtävien yhteydessä on Vipu-sarjalle tuttuun tapaan tehtäväkohtaiset itsearvioinnit ja jokaisen luvun lopussa on Arvioi osaamistasi -sivu, jota opiskelijan kannattaa hyödyntää kertaamisen edetessä.

Käsitteiden ymmärtäminen ja selittäminen ovat keskeisiä taitoja

Ylioppilaskoetehtävät edellyttävät käsitteiden hallintaa. Vipu-sarjalle tyypilliseen tapaan käsitteet on avattu kirjan tekstissä ja teksti on selkeää ja johdonmukaista. Kirjan tekstit voi myös kuunnella. Tärkeimmät käsitteet on lihavoitu, ja käsitteiden lyhyet selitykset ovat kirjan käsiteosiossa. Digikirjan Harjoittele käsitteitä -osio on myös hyvä työkalu aihepiirin käsitteiden kertaamiseen.

Harjoittele-tehtävien otsikointi helpottaa aihepiirien valintaa

Teoriaosion esimerkit liittyvät keskeisimpiin aihealueisiin. Näistä opiskelijan on hyvä aloittaa tehtäväurakkansa. Kun opiskelija on pohtinut tehtävän ratkaisua tai laatinut oman ratkaisunsa, hän voi verrata sitä painikkeesta avautuvaan ratkaisuun.

Vipu-sarjalle tyypilliseen tapaan tehtävät on jaettu kolmeen tehtäväsarjaan. Harjoittele-tehtävien avulla opiskelija harjoittelee keskeisimpien sisältöjen ja tehtävätyyppien hallintaa. Harjoittele-tehtävät on otsikoitu, jotta opiskelijan olisi helppo löytää sopivia tehtäviä itselleen tärkeistä aihepiireistä. Otsikointi myös helpottaa lisätietojen hankkimista. Sovella-tehtävissä opiskelija pääsee kehittämään vastaustekniikkaansa haastavammissa tehtävissä, ja Syvennä-osion tehtävät valmistavat opiskelijaa etenkin ylioppilaskokeen viimeisiin tehtäviin sekä aineistotehtäviin.

Oppikirjan yleisnäkymäsivuilta saa hyvän kokonaiskuvan kerrattavista sisällöistä ja esimerkiksi Harjoittele-tehtävien otsikoista.

​​​Oman ratkaisun vertaaminen malliratkaisuun on tärkeää

Tehtäväosiossa on runsaasti tehtäviä. ​​​​Osa tehtävistä on peräisin vanhoista ylioppilaskokeista. Vipu Kertauksen tehtävät valmistavat opiskelijaa uuden tyyppiseen sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Tehtävien ratkaisemisessa opiskelija pääsee pohtimaan kokeellisuutta sekä harjoittelemaan esimerkiksi mittausaineistojen ja tekstiaineistojen käyttämistä ja videoiden tulkintaa. Tehtävissä on huomioitu myös opiskelijoiden tarve kehittää taitojaan tekstin tuottamisessa ja ratkaisujen perustelemisessa.

Kaikkiin tehtäväosiossa oleviin tehtäviin on laadittu ylioppilaskoetehtävän ratkaisuperiaatteiden mukaiset malliratkaisut. Opiskelija näkee malliratkaisut jokaisen luvun lopusta. Opiskelijoita kannattaa rohkaista vertaamaan omia ratkaisujaan malliratkaisuihin.