Artikkelit

Monipuolinen Vipu-sarja huomioi erilaiset oppijat

Vipu on lukion fysiikan oppimateriaalisarja, joka huomioi erilaiset oppijat. Vipu auttaa opiskelijaa omien tavoitteiden saavuttamisessa ja tukee opiskelua myös seuraavalla asteella. Esimerkiksi tehtävissä on huomioitu eri jatko-opintoaloihin liittyvät näkökulmat.

1. Tavoitteet on kirjoitettu näkyviin

Opiskelijan kannalta on tärkeää tietää oppimisen tavoitteet. Ne on listattu jokaisen luvun alkuun. Näin opiskelijalla on jo ennen opiskelun aloittamista tiedossa, mitä on tulossa. Samalla hän voi pohtia, mitä tietää aiheista jo ennakkoon.

2. Aloitusvideo motivoi

Jokaisessa luvussa on aloitusvideo, jota työryhmä kutsuu täkyksi. Täkyn avulla opiskelijat haastetaan pohtimaan selitystä videolla nähdylle ilmiölle ja herätetään kiinnostusta tutkittavaa aihepiiriä kohtaan. Eräs täkyvideoiden tavoite on motivoida opiskelijaa aiheen opiskeluun.

3. Tärkeimmät asiat löytyvät helposti

Kaikki väliotsikot on laadittu siten, että ne sisältävät tärkeimmän sisällön. Väliotsikot löytyvät myös kirjan sisällysluettelosta, joten asioiden nopean kertauksen voi tehdä myös sisällysluettelon avulla. Jokaisen luvun lopussa on myös tiivistelmä, johon on myös koottu keskeisiä sisältöjä.

Tärkeimmät käsitteet on lihavoitu. Käsitteet on selitetty tekstissä lihavoidun käsitteen välittömässä läheisyydessä sekä kirjan lopussa olevassa Käsitteet ja hakemisto -luettelossa. Käsitteiden määritelmiä voi kerrata ja harjoitella digikirjan näytä ja piilota -työkalun avulla.

4. Teksti on selkeää

Selkokieli on yksinkertaistettua kieltä, jota on helppo ymmärtää. Vipu-työryhmässä olevilla opettajilla on kokemusta myös selkokielisten oppimateriaalien tekemisestä, joten Vipu-sarjassa on huomioitu monia selkokieleen liittyviä periaatteita. Tämä näkyy tekstin rakenteissa esimerkiksi niin, että jokaisen tekstikappaleen ensimmäinen virke on ydinvirke, jota kappaleen muu teksti selittää. Lisäksi oppimateriaalin taitto on väljä. Kirjoissa samantyyppinen rakenne toistuu luvusta toiseen.  Vipu-sarjan tekstit on myös luettu ääneen ja ne voi kuunnella digikirjassa tai ilmaisella puhelimeen ladattavalla Otso-sovelluksella.

5. Vipu on kirjoitettu lukiolaiselle

Tekstin laadinnassa on huomioitu opiskelijoiden lähtötaso. Vipu-kirjoissa aiemmin käsiteltyjä asioita kerrataan tarpeen mukaan ennen uuteen asiaan siirtymistä. Tekstissä ja esimerkkien ratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota perusteluihin, jotta Vipua voi käyttää myös itsenäiseen opiskeluun. 

6. Havainnolliset kuvat ja kuvatekstit selittävät käsiteltäviä ilmiöitä

Vipu-sarjassa kuvia käytetään monipuolisesti. Niiden avulla selitetään ilmiöitä, havainnollistetaan suureiden välisiä yhteyksiä tai tutkitaan aiheeseen liittyvää arkielämän ilmiötä. Vipu-sarjan kuvitus on suunniteltu huolellisesti, jotta se tukisi oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Kuviin on laadittu kuvatekstit, jotka selittävät ilmiötä tai tarjoavat aiheeseen liittyvää lisätietoa.

7. Tehtävät on luokiteltu haastavuuden mukaan

Vipu-kirjoissa on runsaasti tehtäviä. Tehtävät on jaettu kolmeen luokkaan: Harjoittele, Sovella ja Syvennä. Harjoittele-tehtävien avulla harjoitellaan keskeisimpiä sisältöjä, perusasioita. Sovella-tehtävissä sovelletaan opittua erilaisissa tilanteissa. Syvennä-tehtävät ovat haastavimpia. Yleensä tehtävien vaikeustaso nousee, kun opiskelija etenee alakohdasta toiseen. Tehtäväsarjojen lopuissa opiskelija harjoittelee aineistotehtäviin vastaamista ja arvioi omaa osaamistaan itsearviointitehtävän avulla.

8. Kertauskoe helpottaa kokeeseen valmistautumista

Kertauskokeeseen on koottu moduulin keskeisimpiä sisältöjä ja tehtävätyyppejä.

9. Vipu on saatavilla myös painettuna

Monet opiskelijat hyötyvät painetun kirjan käyttämisestä. Vaikka lukiolla käytettäisiin pääasiassa digimateriaaleja, aineenopettaja tai erityisopettaja voi ottaa opiskelijoiden käyttöön myös painettuja kirjoja.

Lue lisää Vipu-sarjasta.