Artikkelit

Fysiikan uudella Vipu-sarjalla LOPS helposti haltuun

Vipu on Otavan uusi lukion fysiikan sarja, joka on suunnattu 2020-luvun fysiikan opiskelijalle. Vipu-sarjan oppikirjailijat Jukka Kohtamäki ja Mirjami Kiuru kertovat, kuinka Vipu tukee siirtymistä lukion uuteen opetussuunnitelmaan.

1. Aloitusvideo innostaa

Jokainen Vipu-luku alkaa aloitusvideolla. Aloitusvideo on fysiikan ilmiötä havainnollistava video, jossa esitetään jokin pulma, johon opiskelija pääsee pohtimaan vastausta. Videot herättävät opiskelijoiden kiinnostuksen tutkittavaa ilmiötä kohtaan ja saavat pohdinnan käyntiin. Opiskelija voi katsoa videon digikirjastaan tai Otso-sovelluksen avulla.

Vinkki: Käytä aloitusvideota keskustelunherättäjänä oppitunnin alussa.

2. Vipu on selkeä

Vipu-sarjan rakenne on suunniteltu 2020-luvun opiskelijalle. Teksti on napakkaa ja ymmärrettävää ja se huomioi lukijan lähtötason. Teksteissä on kiinnitetty erityistä huomiota käsitteiden johdonmukaiseen rakentumiseen ja asioiden perustelemiseen. Tekstiä kirjoitettaessa on huomioitu myös selkokieleen liittyviä periaatteita. Piirroskuvat selittävät ilmiöitä ja valokuvat liittävät käsitteitä arkielämän tilanteisiin. Jokainen luku päättyy tiivistelmään, johon on koottu luvun keskeisimmät sisällöt.

Vinkki: Opasta opiskelijoita hyödyntämään keskeisten käsitteiden opiskelussa Otso-sovelluksessa olevaa työkalua.

3. Esimerkit tukevat opiskelijan itsenäistä työskentelyä

Vipu-sarjan esimerkkitehtävissä on luvun  aiheisiin liittyviä keskeisiä sisältöjä. Monipuoliset esimerkit opettavat opiskelijalle fysiikan merkintätapoja ja kieltä sekä perustelemisen merkitystä. Esimerkkitehtävät tukevat opiskelijan itsenäistä työskentelyä, ja antavat siten enemmän vapauksia opettajalle päättää oppituntien sisällöistä. Kokeellisissa tehtävissä opiskelijaa ohjataan hyödyntämään tietokonetta mallintamisen apuvälineenä. Osassa tehtävistä marginaalimerkinnät opastavat hankalissa kohdissa.

Vinkki: Esimerkkitehtävien mittausaineistot ovat saatavilla eri muodoissa, jotta voit käyttää niitä haluamillasi sähköisillä työkaluilla.

4. Monipuolisia tehtäviä on runsaasti

Vipu-sarjan tehtävät on laadittu huolellisesti, jotta LOPS 2021:n näkökulmat tulevat huomioiduiksi. Mukana on myös tunneilla tai kotona suoritettavia kokeellisia tehtäviä sekä Vipu-sarjaan kuvattuihin videoihin ja mittausvideoihin perustuvia tehtäviä.

Tehtävien mittausaineistot perustuvat tekijäryhmän suorittamiin mittauksiin. Mittausaineistot ovat saatavilla samoissa tiedostomuodoissa kuin ylioppilaskirjoituksissakin, joten opettaja ja opiskelija voivat käyttää haluamiaan ohjelmistoja tehtävien ratkaisemisessa.

Jokaisessa luvussa on myös ylöspäin eriyttävä aineistotehtävä, joka keskittyy johonkin aiheeseen liittyvään ilmiöön tai sovellukseen. Tehtäväsarja päättyy itsearviointitehtävään, jonka opiskelija voi tarkistaa tehtävään laaditun pisteytysohjeen avulla. Tehtäviä on runsaasti ja ne on jaettu Harjoittele, Sovella ja Syvennä -osioihin. Laskutehtäviä varten digikirjassa on Abitin kaavaeditori.

Vinkki: Ohjaa opiskelijoita hyödyntämään kirjan käyttämisessä selaimen välilehtiä. Tehtävien tekemisessä voi olla hyötyä siitä, että samaan aikaan auki on sekä kirjan teoriaosa että tehtävä.

5. Vipu helpottaa opettajan arkea

Vipu-sarjaa on ollut tekemässä laaja joukko erilaisia opettajia. Vipu on monipuolinen ja sopii eri tavoilla opettavien opettajien työkaluksi.

Opettajan aineistossa on muun muassa vinkkejä kokeelliseen työskentelyyn sekä kaikkien kirjan tehtävien ratkaisut. Analytiikkapalvelun avulla opettaja voi halutessaan tutkia esimerkiksi opiskelijoiden digikirjaan tehtyjen tehtävien ratkaisuja.

Vipu-sarjan oppikirjat ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina. Digitaaliset materiaalit ovat Opiskelijan maailmassa ja Opepalvelussa helposti saatavilla myös painetun kirjan käyttäjille. Opiskelijoilta ja opettajilta saadun palautteen perusteella Otavan digikirjat ovat helppokäyttöisiä ja rakenteeltaan selkeitä.

Otso-sovelluksen avulla voi kuunnella kirjan tekstit ja katsoa kirjaan kuvatut videot sekä tutkia oppimista tukevia simulaatioita.

Vinkki: Käytä Vipua kuten haluat: valitse painettu kirja tai digikirja. Sähköiset materiaalit ovat helposti saatavilla myös painettujen kirjojen käyttäjille. Opettajan aineisto tukee työtäsi.

Katso Vipu-sarjan esittelyvideo:

Tutustu Vipu-sarjaan >

Kirjoittajat:

Jukka Kohtamäki

Jukka opettaa fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa peruskoulussa Lempäälässä. Opettajana hän pyrkii etsimään toimivia lähestymistapoja havainnollistamiseen, eriyttämiseen, arviointiin ja toiminnallisiin työtapoihin. Jukka on yksi uuden fysiikan Vipu-sarjan tekijöistä.

Mirjami Kiuru

Mirjami opettaa fysiikkaa ja pitkää matematiikkaa Hyvinkään lukiossa, jossa on valtakunnallinen luonnontiedepainotus. Mirjami on yksi uuden fysiikan Vipu-sarjan tekijöistä.