Artikkelit

Scene-koulutuksen tärpit englannin opetukseen

Scene-oppikirjailija Essi Parikka antoi yläkoulun englannin käyttäjäkoulutuksissa hyviä vinkkejä Scenen avulla opettamiseen. Tässä tärpit koulutuskiertueelta.

Kaikkea materiaalia ei tarvitse käydä läpi

Scenen käyttäjät kiittelivät koulutuksissa materiaalin innostavuutta, mutta toisaalta ihmettelivät materiaalin runsautta, johon on hyvä syy. ”Scenen runsaus on suunniteltu joustavaan opettamiseen ja eriyttämiseen”, Essi kertoo. “Tarkoitus ei ole, että kaikki yhden Setin tekstit käytäisiin välttämättä läpi. Setit eli jaksot tuovat joustoa opetukseen – niiden tekstit voi valita oman tai oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Setin kolmesta tekstistä voi käydä läpi kaikki, ei yhtään tai jotain siltä väliltä. Myös Setin tekstien sisäistä järjestystä voi vaihtaa”, Essi tarkentaa. Materiaali sopii joustavuutensa ansiosta eri vuosiviikkotuntiratkaisuille.

Kielioppiasian voi käsitellä milloin vain

Kielioppi ei Scene-sarjassa ole sidottu mihinkään tiettyyn tekstiin, joten sen voi Essi Parikan mukaan käsitellä silloin, kun haluaa. “Kielioppiasia on esitetty pienenä palasena. Ensin asiaa drillataan tekstikirjassa suullisesti harjoitellen, ja yhtäkkiä oppilas huomaa, että hän onkin jo tutustunut kielioppiasiaan. Harjoituskirjassa on tehtäviä kielioppiasiaan liittyen, ja lisäharjoituksia löytyy digiopetusaineistosta ja digilisätehtävistä. Käyttämättä jääneitä koetehtäviä voi käyttää lisäharjoituksina. Opettaja voi esimerkiksi Opepalvelussa olevan koetyökalun kautta monistaa oppilaille koepaketin kielioppitehtäviä“, Essi vinkkaa.

Scene-ajankäyttöehdotus helpottaa opetuksen suunnittelua

Englanninopetuksen suunnittelun ja aikatauluttamisen avuksi on Scene-sarjaan tehty suuntaa antava ajankäyttöehdotus, joka julkaistaan syyskuun 2019 lopussa Opepalvelussa ja on nähtävillä myös Scene-tuotesivulla.

Painettua ja digitaalista materiaalia voi käyttää rinnakkain

Scene-sarjaa voi käyttää erilaisina yhdistelminä. Osalla opettajista on käytössä painetut tekstikirjat ja harjoituskirjat, osalla digikirja ja digitehtävät, osalla painetun ja digitaalisen yhdistelmä. Digiopetusaineisto on suunniteltu digikirjan ja esitysmateriaali painetun kirjan käyttäjälle, mutta opettaja voi toki käyttää itselleen mieluisampaa oppitunnilla opetuksensa tukena. Digiopetusaineiston ja esitysmateriaalin sisällöt ovat samat.

Esitysmateriaalissa on aktiivinen sisällysluettelo

“Yksi asia, mitä monet käyttäjät eivät ole huomanneet, on Scenen aktiivinen sisällysluettelo esitysmateriaalissa. Sisällysluettelon kautta löytyy paljon vinkkejä ja lisämausteita opetukseen”, Essi vinkkaa. Kun klikkaa sisällysluetteloa, pyöreät klemmari-symbolit ilmestyvät esiin. Kun sitten klikkaa tekstilaatikkoa, saa esiin vinkit ja lisämateriaalit.

Esitysmateriaalissa on runsas kirjasto

Vasemman reunan kautta pääsee esitysmateriaalin kirjastoon, joka sisältää opettajan työn tueksi paljon materiaalia jokaiseen jaksoon ja kielioppiasiaan.

Huomaa kolme pistettä digiopetusaineistossa!

Digiopetusaineiston oikeassa yläkulmassa on kolme pistettä, joiden alta löytyy salkku-symboli. Sitä klikkaamalla näkyy mm. Sanasto-osio, jonka kautta löytyy Scene-sarjan koko aakkosellinen sanasto sähköisessä hakukonemuodossa.

Käyttäjät kiittävät digilisätehtäviä

Digilisätehtävien laajuutta ja monipuolisuutta kiiteltiin, ja myös niiden pelilliset elementit nostettiin motivoiviksi tekijöiksi. Digilisätehtävät on tarkoitettu perusmateriaalin höysteeksi oppilaille, ja ne voi ottaa sekä painettujen että digitaalisten materiaalien oheen. Digilisätehtävät ovat innostava tapa kerrata ja vahvistaa opittua. “Digilisätehtävistä voi antaa vaikkapa kotiläksyjä. Niissä on myös paljon kielioppiin liittyviä lisätehtäviä”, Essi Parikka kertoo.

Näin digitehtävät ja digilisätehtävät jaetaan oppilaille

Opettaja jakaa oppilaslisenssit ja tulostaa avainkoodit Opepalvelussa opepalvelu.otava.fi
Katso tarkka ohje oppilaslisenssien jakamiseen täältä >
Oppilaat käyttävät digitehtäviä henkilökohtaisella avainkoodilla Oppilaan maailman kautta oppilas.otava.fi

Ohjeet alaspäin eriyttävän kirjan rinnakkaiskäyttöön

Selkeät sovellusohjeet Scene 1 My Exercises  ja Scene 1 Exercises -oppikirjojen yhteiskäyttöön löytyvät nyt Opepalvelusta. (Scene 2:n sovellusohjeet ilmestyvät syyskuussa 2019 ja Scene 3:n syksyllä 2020.) Alaspäin eriyttävä Scene My Exercises -kirja on suunniteltu siten, että sitä voi käyttää ryhmässä tukea tarvitsevilla oppilailla, kun muilla oppilailla on peruskirja.

Omakohtaisuus ja oppimisen varmistaminen

Tehtävissä voi painottaa omakohtaisuutta ja ohjata oppilaita valitsemaan mieleisiään tehtäviä. Oppilas voi myös opetella itselleen tärkeät sanat, mikä motivoi. More than words -sanaston perussanoja toistetaan Setin muissakin osioissa, joten niitä tulee joka tapauksessa käytettyä ja kuunneltua Setin harjoituksissa ja teksteissä.

Kirjan äänitteet kerralla esiin

Oppilas voi helposti kuunnella luokkaäänitteen tekstejä ja vuoropuheluita myös kotona. Äänitteet löytyvät kirjoittamalla Googlen hakukenttään Scene 1 äänite, Scene 2 äänite tai Scene 3 äänite.

Suullistaminen on tehty käteväksi

Essi Parikan mielestä suullistaminen on melkeinpä parasta Scenessä. “Suullistaminen on tehty niin sujuvaksi, että siitä tulee helposti osa oppitunteja. Time to talk -osiot innostavat oppilaita puhumaan keskenään. Hiljaisimmatkin oppilaat lähtevät mukaan, ja englannin ääneen puhumisesta on tullut minun ryhmissäni luonnollinen osa kielten tuntia. Suullisten tehtävien teko vie aikaa, mutta se kantaa hedelmää”, Essi hehkuttaa.

Käyttäjien palaute on tervetullutta

Scene-sarjaa on koko ajan kehitetty käyttäjien toiveiden mukaan. Scenen käyttäjät voivat esimerkiksi helposti antaa palautetta digituotteista: palautetta voi antaa digiopetusaineistosta oikean yläkulman kolmeen pisteen kohdalta avautuvan palaute-osion kautta ja esitysmateriaalin oikean yläkulman i-symbolin alla olevan palautelinkin kautta.

Sujuvaa englannin opetusta kaikille sarjan käyttäjille toivovat Scene-oppikirjailijat!

Scene-tuotesivulle >