Artikkelit

Opettaja kertoo, miten eriyttäminen sujuu Scenen avulla

Tässä Merja Saalastin kokemuksia Scene-sarjan joustavuudesta englannin opetuksessa.

”Koska yläkoulun englannin Scene-sarja on aihepiireiltään ja teemoiltaan autenttinen, ajassa kiinni ja kertoo helposti samaistuttavista henkilöistä, se on myös motivoiva. Tällä on merkitystä kaikille oppilaille, oli osaamistaso mikä tahansa. Alakoulussa syttyneen ilon ja innostuksen säilyttäminen yläkoulun kielen opiskelussa on iso ja tärkeä tehtävä opettajalle. Tässä tehtävässä opetusmateriaali on merkityksellinen. Haluan välittää oppilailleni viestin, että englannin opiskelu on tärkeää ja mielekästä. Englannin kautta pääsee sisään maailmaan, joka on kiehtova ja globaalisti merkittävä. Olen iloinen, että Scene jakaa tämän saman ajatuksen oppilaille.”

Eritasoisten oppilaiden opettaminen

”Englannin opettajalla on 7. luokalla usein haasteena se, että ryhmä on osaamistasoltaan varsin heterogeeninen. Osa oppilaista käyttää jo englannin kieltä niin, ettei kielitiedon opetus heille vie paljon aikaa, vaan he voivat syventää kielitaitoa käyttämällä kieltä soveltavissa harjoituksissa. Edistyneemmille riittää, että kunkin jakson uutena opetettava kielitieto, esimerkiksi perfekti tai futuuri, opiskellaan fraasitasolla ja sovelletaan uutta asiaa heti kielenkäyttötilanteisiin, vuoropuheluihin, draamaharjoituksiin ja pieniin projektitöihin sekä esitelmiin. Ryhmässä on aina myös oppilaita, jotka tarvitsevat opettajajohtoisen otteen kielitiedon omaksumiseen ja perusharjoituksia kielitiedosta.”

”On hyvä, että Scene-sarja tarjoaa opettajalle luontevan mahdollisuuden eriyttää opetusta. Scene huomioi erilaiset tarpeet tarjoamalla valmiita projektitöitä ja soveltavia harjoituksia, jotka oppilaiden on mahdollista tehdä varsin itsenäisesti. Ne sopivat hyvin myös flipped learning -jaksoille, mikäli opettaja haluaa toteuttaa osan jaksoista käänteisen oppimisen kautta. Scene tarjoaa tehtäviä oppilaille, joilla on kyky itseohjautuvaan opiskeluun ja samalla riittävästi harjoituksia oppilaille, joiden on hyvä opiskella uusi kielitieto ja teemasanasto opettajan ohjauksessa.”

”Kunkin jakson teemasanasto More Than Words on Scene-sarjassa riittävän laaja heterogeeniselle ryhmälle. Osa oppilaista opiskelee sanastosivuilta kotitehtävänä vain itselleen uudet sanat ja siirtyy muita aiemmin oppitunnilla lisätehtäviin. Osa opiskelee sanastoa pidempään kuin toiset. Sanavaraston kehittämiseen on hyödyllistä käyttää harjoituskirjan tehtäviä ja tekstikirjan vuoropuheluita ja myös opettajan ekstramateriaaleissa olevia pelillisiä ryhmä- ja pariharjoituksia. Ne voi toteuttaa luokassa tai toisessa oppimisympäristössä ilman opettajan vahvaa kontrollia, jolloin opettaja saa keskittyä sanaston harjoittelun ohjaamiseen siinä ryhmässä, joka tarvitsee enemmän tukea oppimiseen tai ylipäänsä kielen opiskelussa vaadittavaan oman toiminnan ohjaukseen.”

”FlexiTextit ovat osoittautuneet käytössä tarpeeksi haastaviksi myös niille oppilaille, jotka käyttävät englannin kieltä luontevasti vapaa-ajallaan suomen kielen rinnalla tai sen sijasta esimerkiksi pelatessaan, harrastuksissa tai vertaisryhmissä. Kun muut opiskelevat Setin perustekstejä 1 tai 2, on edistyneille tarjolla vaativampaa tekemistä FlexiTextin parissa.”

”Scene My Exercises -harjoituskirja on osoittautunut toimivaksi harjoituskirjaksi erityisen tuen portaalla olevien oppilaiden opiskelussa. Kirjan taitto on riittävän selkeä ja kuvitus helpottaa tehtävien ymmärtämistä. Tehostetun tuen oppilaille Scene My Exercises on osoittautunut hyväksi lisämateriaaliksi; heidän on tarkoituksenmukaisempaa opiskella joidenkin jaksojen kielitieto ja uusi opiskeltava sanasto My Excercises -kirjasta kuin oppilaan omasta Exercises-kirjasta. Siksi hyödynnämme alaspäin eriyttävää kirjaa myös lisämateriaalina luokassa, ei pelkästään parin oppilaan omana oppimateriaalina.”

Digitaalisuus kielen oppimisen tukena

”Harjoituskirjan Go Online -tehtävät, Action-tehtävät, tähtitehtävät ja muut jakson lopusta löytyvät lisäharjoitukset nojautuvat tiedon etsimiseen ja esitelmien sekä puheen tallentamiseen digitaalisilla välineillä, jotka ovat luontevia ja helppoja opetuksessa. Scene-sarjan soveltavat tehtävät eivät aina edellytä määrättyä laitekantaa koululta, vaan ohjaavat käyttämään esimerkiksi oman puheen tallentamiseen lähinnä olevaa välinettä, joka useimmiten on oma mobiililaite.”

”Scene-sarjassa on tarjolla digilisätehtäviä, joiden avulla oppilaiden on helppo tehdä lisäharjoituksia myös kotona. Hyvänä ominaisuutena digilisätehtävissä on äänen tallentaminen. Suullisen kielitaidon korostaminen sekä kirjan tehtävissä että lisämateriaaleissa vahvistaa myönteisellä tavalla opettajalta oppilaille tulevaa viestiä: puhukaa, puhukaa, puhukaa! Niiden oppilaiden, joille puhejännitys aiheuttaa haasteita, on erinomaisen tärkeää tehdä ääntämisharjoituksia ja tottua kuuntelemaan omaa tallennettua puhettaan myös kotona tehtävissä harjoituksissa ilman ryhmän painetta.”

Merja Saalasti on opettanut englantia 15 vuotta ja käyttää Scene-sarjaa opetuksensa tukena nyt ensimmäistä lukuvuotta. Hän työskentelee Ritaharjun koulussa.

Lue lisää yläkoulun eriyttävästä englannin sarjasta Scenen tuotesivulta.