Artikkelit

Scene joustaa, kaikki oppivat englantia

Yläkoulun englannin Scene-sarjan motto on: Everyone has a role to play. Scene-oppikirjailijat vastaavat nyt sarjan eriyttämistä koskeviin kysymyksiin.

Tukeeko Scene opettajaa oppilaiden oppimistarpeiden kartoituksessa?
Kyllä tukee. Scene 1 harjoituskirjan alussa on The Opening Scene, jossa tähti- ja salmiakkitehtävät tulevat oppilaalle tutuksi ja hän pohtii omaa tasoaan. Itsearvioinnin kautta palloa heitetään myös oppilaalle, ja opettaja voi olla tukena johdattelemassa oman tasoisten tehtävien valintaa tai tarvittaessa suoraan ohjata oppilasta oikean tason tehtäviin. Yhdeksännellä luokalla mukaan tulee ylöspäin eriyttäviä kielioppiosioita, jolloin oppilas pohtii, onko hänen valintansa laajentaa vai mieluummin kerrata perusainesta.

Miten eri tasolla voivat saman luokan oppilaat olla englannin taidoissa?
Luokasta voi löytyä erittäin vaihtelevilla taitotasoilla olevia oppilaita. Joillakin riittää töitä perussanaston ja yksinkertaisten kielioppiasioiden omaksumisessa, kun taas toiset lukevat, pelaavat ja ovat tekemisissä edistyneen englannin kielen kanssa vapaa-aikanaan. Scenen eriyttämisratkaisuilla halutaan tukea eriyttämisen onnistumista kaikenlaisissa luokissa ja ryhmissä.

Kuinka joustava eriyttäminen käytännössä toimii Scenen avulla?
Tilanne voi olla esimerkiksi se, että oppilas X opettelee vielä kappaleen sanastoa, kun oppilas Y lukee jo FlexiTextiä. Tukea tarvitsevat oppilaat voivat harjoitella sanastoa heille sopivalla tasolla esimerkiksi tähtitehtävien tai lisämateriaalista löytyvien tehtävien avulla.

Miten Scenen eriyttämisratkaisuista hyötyy sujuvasti englantia lukeva ja kirjoittava oppilas?
FlexiTextit ovat osittain haastavampia ja sisältävät soveltavia tehtäviä, jotka antavat edistyneemmille mahdollisuuden syventää taitojaan. Harjoituskirjan perusteksteissä ja kieliopeissa on salmiakkitehtäviä, joita edistyneemmät voivat tehdä opettajan ohjaamana tai itsenäisesti. Go Online tehtävät ohjaavat autenttisten verkkomateriaalien pariin ja mahdollistavat syvällisemmänkin perehtymisen.

Entä miten Scenen eriyttämisratkaisuista hyötyy enemmän harjoitusta tarvitseva oppilas?
Harjoituskirjassa perustekstien tehtävät 1–6 ovat kaikille sopivia tehtäviä ja etenevät aina tutussa ja turvallisessa järjestyksessä. Jokaisessa perustekstissä ja kieliopissa on tähtitehtäviä, jotka on tarkoitettu tukea tarvitseville. Tehtävänannot on muokattu mahdollisimman selkeiksi.

Kuinka huomioidaan erityistä tukea vaativat oppilaat?
Scene 1 My Exercises on englannin Scene-sarjan uutuus. Alaspäin eriyttävä harjoituskirja on muokattu Scene 1 Exercises -harjoituskirjan pohjalta, ja se sisältää runsaasti oppimista tukevia ja helpottavia ominaisuuksia. Tehtävät on ladottu väljästi ja niihin on annettu kuva-apuja, tukisanoja ja erilaisia muistisääntöjä. Tekstikirjan tekstit on pilkottu pienempiin osiin, ja tekstin ymmärtämistä tuetaan mm. tukisanojen avulla. My Exercises -harjoituskirjaa voi halutessaan käyttää rinnakkain Exercises-harjoituskirjan kanssa.

Mikä merkitys Scenen eriyttämisratkaisulla on opetuksen onnistumiseen?
Scenen runsas sisältö eritasoisine teksteineen ja tehtävineen helpottaa opettajan opetustyötä, antaa mahdollisuudet oppilaslähtöiseen eriyttämiseen ja auttaa asettamaan oppilaalle sopivan haastavia oppimistavoitteita. Opettajalle annetaan selkeät ohjeet ja vinkit, miten materiaalilla voi eriyttää. Esimerkiksi monessa tehtävässä on mahdollisuus suorittaa tehtävä englanniksi tai suomeksi, mikä mahdollistaa eriyttämisen ylöspäin ja alaspäin. Arviointimateriaalin muokattavissa word-kokeissa on helpon tason tehtävät, perustason tehtävät ja vaikean tason tehtävät, joista voi valita.

Löytääkö jokainen oppilas mieluisia aiheita ja inspiroivaa tekemistä?
Scene tarjoaa nuorille läheisiä aiheita erilaisista aihepiireistä, kiinnostavaa tietoa ja mahdollisuuksia omakohtaiseen tekemiseen. Näin innostetaan kaikkia opiskelemaan. Harjoituskirjan eri tyyliset tehtävät ottavat huomioon erilaiset oppijat ja persoonat, jotta jokainen löytäisi itseään motivoivaa tekemistä.

Scene-sarjan tuotesivulle

Scene-sarjan oppikirjailijat ovat Kristian Banfield, Peter von Bonsdorff, Antti Hiitti, Jaana Lumiala, Martti Mery, Essi Parikka, Christopher Sloan ja Niina Tolkki.