Uutiset

Otavan Kirjasäätiön vuoden 2020 oppimateriaalipalkinto on myönnetty Jukka Kohtamäelle ja Mikko Korhoselle

Oppimateriaaleilla on merkittävä asema suomalaisen sivistyksen ja menestyksen luojana. Otavan Kirjasäätiön oppimateriaalipalkinnolla halutaan tukea ja kannustaa laadukkaiden oppimateriaalien sisältöjen kehittämistä ja tekemistä Suomessa. Palkinto on tunnustus merkittävästä saavutuksesta oppimateriaalien tekemisen alueella. Oppimateriaalipalkinto on perustettu vuonna 2012, ja se jaetaan vuosittain. Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Jukka Kohtamäki (s. 1981) ja Mikko Korhonen (s. 1975) ovat poikkeuksellisen innostavia luonnontieteiden opetuksen kehittäjiä ja kokeneita oppikirjailijoita. Heidän tapansa tuoda arjen välineitä fysiikan opetukseen ei jätä oppilaita kylmiksi. Innostus huokuu oppituntien kulusta ja tunnit tuntuvat loppuvan aina liian aikaisin. Heidän vahvuuksiaan ovat kokemuksellinen opettaminen ja oppilaiden vahva osallistaminen.

Kohtamäki ja Korhonen tuovat opetustilanteisiin erilaisia havainnollistavia kokeita ja saavat oppilaat innostumaan ja kiinnostumaan aiheista. Usein koejärjestelyt toteutetaan tavallisilla, jokaisesta kodista löytyvillä välineillä. Arki ja oppiminen ovat lähellä toisiaan.

Kohtamäen ja Korhosen osaamisesta ja tavasta opettaa pääsevät nauttimaan myös opettajakollegat. Havainnollistaminen ja innostaminen ovat vahvasti mukana heidän kirjoittamissaan oppimateriaaleissa. Useat opettajat ja oppilaat ovat päässeet nauttimaan oppitunneilla tehtävien kokeiden ja tutkimusten kirjosta.

Kohtamäki ja Korhonen ovat myös aktiivisia suomalaisen opetuksen lähettiläitä Yhdysvalloissa. He ovat julkaisseet siellä useita kirjoja. Kirjoissa innostetaan käyttämään luonnontieteen opetuksessa demonstraatioita ja kokeellista opetusta. He ovat haluttuja esiintyjiä luonnontieteiden opetukseen liittyvissä seminaareissa.

Suomessa he ovat olleet mukana useissa luonnontieteen oppimateriaaliprojekteissa sekä alakoulussa että lukiossa. Uusimmat sarjat ovat Tutkimusmatka alakoulun ympäristöoppiin ja yläkoulun Titaani fysiikka. Tällä hetkellä he tuottavat havainnollistavaa ja osallistavaa fysiikan oppimateriaalia lukioon. Kirjat on käännetty myös ruotsiksi.

Jukka Kohtamäki ja Mikko Korhonen ovat omaa luokkaansa perusopetuksen ja lukion fysiikan innostavan oppimisen kehittäjinä.

Jukka Kohtamäki opettaa Lempäälässä Hakkarin koulussa fysiikkaa, matematiikkaa ja kemiaa. Jukka innostaa oppilaitaan tutkimaan ja keskustelemaan oppitunneilla. Hän haluaa pientenkin tutkimusten kautta herättää oppilaiden kiinnostuksen ja saakin opetettaviin aiheisiin yllättäviäkin näkökulmia.

Mikko Korhonen opettaa Mikkelin lukiossa fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Mikon tunneilla opiskelijat odottavat demonstraatioita. Erilaiset fysiikan lelut ja sähköiset mittalaitteet kuuluvatkin Mikon vakiorepertuaariin ja ne ovat tulleet vuosien mittaan opiskelijoille tutuiksi.