Titaani (OPS 2016)

Uusi yläkoulun fysiikka ja kemia

Titaani-sarjassa opiskeltavat asiat on esitetty selkeästi oppilaiden ikätasoon soveltuvalla tavalla. Tehtäväkokonaisuudet sopivat erilaisille oppijoille. Titaani mahdollistaa kiireettömän etenemisen opetuksessa.

 • Opetusvideot tukevat opetusta ja ennakkokäsitysten kartoittamista.
 • Tutkimukset havainnollistavat käsiteltäviä ilmiöitä ja kehittävät oppilaan ajattelun taitoja.
 • Titaani ohjaa kokeelliseen työskentelyyn ja omakohtaiseen oivaltamiseen - osan koejärjestelyistä oppilaat suunnittelevat itse.
 • Perinteisten tehtävien lisäksi mukana on simulaatioihin perustuvia tehtäviä.
 • Uudistettu digiopetusaineisto sisältää tuntikohtaiset ppt-tiedostot opetuksen tueksi, vaiheittaisia ohjeita oppikirjan tutkimusten tekemiseen ja kaikkien tehtävien ratkaisut.

Titaani noudattaa uutta opetussuunnitelmaa.

Katso Titaani-webinaaritallenne 

Haluatko käyttöönottokoulutusta, tietoa tai oppimateriaaliesittelyn Titaani-sarjasta? Ole yhteydessä oman alueesi myyntipäällikköön. Yhteystiedot löydät täältä.

 

Titaani fysiikka 7-9  painetun oppikirjan malliluku.

Titaani kemia 7-9 painetun oppikirjan malliluku.

Digikirjoihin voit tutustua veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa.

Uudet alaspäin eriyttävät Titaani E -kirjat:

Titaani fysiikka 1 E malliluku.

Titaani fysiikka 2 E

Titaani fysiikka 3 E

Titaani kemia 1 E malliluku.

Titaani kemia 2 E

Titaani kemia 3 E

Tutustu Titaani-esitteeseen.

Titaani (OPS 2016)

Ajankohtaista

Otso tuo uutta eloa oppikirjaan

Uusi Otso-sovellus ja painettu oppikirja yhdessä avaavat oppilaan käyttöön äänitteitä ja videoita. Helppokäyttöisen Otson voit ladata mobiililaitteeseen sovelluskaupasta veloituksetta.

Tutustu Otso-sovellukseen

Uusi selkokirjasarja Titaani E-kirjat

Selkokirjasarja Titaani fysiikka 1 E – 3 E sekä Titaani kemia 1 E – 3 E on suunniteltu luokille 7-9. Asiat käsitellään sisällöstä ja opetussuunnitelmasta tinkimättä, mutta selkokielisesti.

Tutustu:

Titaani fysiikka 1 E malliluku.

Titaani kemia 1 E malliluku.

 

Oppilaan materiaalit

Oppilaan kirjaan on koottu koko yläkoulun fysiikan tai kemian teoria. Oppikirja on saatavilla myös digikirjana.

Oppikirjan lisäksi Titaaniin kuuluvat vuosiluokkakohtaiset työkirjat, painettuna ja digikirjana. Tehtävät etenevät helpoimmasta vaikeampaan, joten ne soveltuvat sekä tukea tarvitseville että lisähaastetta kaipaaville. Mukana on myös oppilastöitä sekä digitaalisilla välineillä tehtäviä tutkimuksia ja simulaatioita. Mallivastaukset tehtäviin löytyvät opettajan digiopetusaineistosta.

Digikirjat vastaavat sisällöltään painettuja kirjoja. Lisäksi digikirjassa on runsaasti Titaani-sarjaa varten kuvattuja videoita ja oppikirjan tekstit voi myös kuunnella.

Kuuntele näyte Titaani Kemia 7-9 digikirjasta >

Digikirja sisältää digitaalisesti toteutettuna samat tehtävät kuin painettu kirja. Kaikkien tehtävien vastaukset ovat digiopetusaineistossa, jossa on myös muokattavia koetehtäviä sekä mallikokeita.

Digitehtävät vastaavat painettujen tehtäväkirjojen tehtäviä. Digitehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai lataamalla oman tiedoston. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata omaa edistymistään.

Titaani fysiikka 7-9 oppikirja

Titaani fysiikka 7–9 -oppikirjaan on koottu koko yläkoulun fysiikan teoria niin, että siinä olevat jaksot voidaan käsitellä koulun oman opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti missä järjestyksessä tahansa. Oppikirjojen selkeä rakenne tarjoaa luontevan mahdollisuuden eriyttämiseen.

Titaani fysiikka 7–9 painetun oppikirjan malliluku >

Lue lisää

Titaani fysiikka 1 tehtävät

Titaani fysiikka 1 tehtävät sisältää tehtäviä jaksoihin Fysiikan maailma ja Ääni ja valo.

Lue lisää

Titaani fysiikka 2 tehtävät

Titaani fysiikka 2 tehtävät sisältää tehtäviä jaksoihin Voima ja liike sekä Lämpö.

 

Lue lisää

Titaani fysiikka 3 tehtävät

Titaani fysiikka 3 tehtävät sisältää tehtäviä jaksoihin Sähkö ja magnetismi sekä Maailmankaikkeus.

 

Lue lisää

Titaani kemia 7-9 oppikirja

Titaani kemia 7–9 -oppikirjaan on koottu koko yläkoulun kemian teoria niin, että siinä olevat jaksot voidaan käsitellä koulun oman opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti missä järjestyksessä tahansa. Oppikirjojen selkeä rakenne tarjoaa luontevan mahdollisuuden eriyttämiseen.

Titaani kemia 7–9 painetun oppikirjan malliluku >

 

Lue lisää

Titaani kemia 1 tehtävät

Titaani kemia 1 tehtävät sisältää tehtäviä jaksoihin Kemian maailma sekä Vesi ja ilma.

 

Lue lisää

Titaani kemia 2 tehtävät

Titaani kemia 2 tehtävät sisältää tehtäviä jaksoihin Atomeista yhdisteiksi, Hiilen kemiaa sekä Kemiaa kotona.

 

Lue lisää

Titaani kemia 3 tehtävät

Titaani kemia 3 tehtävät sisältää tehtäviä jaksoihin Suolat ja metallit sekä Kemian sovelluksia.

 

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaalina on digiopetusaineisto.

Digiopetusaineisto on tukena oppituntien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Se sisältää mm.

 • Titaaniin kuvatut videot selityksineen
 • Oppikirjan tutkimusten taustatietoa opettajalle
 • Tutkimuksissa tarvittavat välineet ja aineet
 • Työturvallisuusohjeet
 • Oppilaan digikirjan
 • Kaikkien tehtävien vastaukset
 • Mallikokeita ja muokattavia koetehtäviä

 

Erityismateriaalit

Titaani E-kirjoissa teoria ja tehtävät ovat yksissä kansissa. Kullekin vuosiluokalle on oma kirjansa.

Titaani E-kirjat on kirjoitettu selkokielellä ja niillä on Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus. Tämä tarkoittaa sitä, että kieltä on yksinkertaistettu. Lisäksi myös taitto on selkomukautettu eli erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että kuvat ja tekstit on aseteltu sivuille siten, että oppiminen helpottuu. Kirja soveltuu niille, joille lukeminen tuottaa vaikeuksia ja myös niille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Titaani E-materiaalit ovat yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisia.

Titaani E -kirjoihin on saatavilla vastaukset pdf. Katso tarkemmat tuotetiedot hinnastosta.

Kattava Titaani E -kirja sarja on nyt ilmestynyt!

Titaani fysiikka 1 E

Titaani fysiikka 1 E sisältää teorian ja tehtävät jaksoihin Fysiikan maailma sekä Ääni ja valo.

Titaani fysiikka 1 E on ilmestynyt.

Tässä kirjan yksi luku.

Lue lisää

Titaani kemia 1 E

Titaani kemia 1 E sisältää teorian ja tehtävät jaksoihin Kemian maailma sekä Vesi ja ilma.

Titaani kemia 1 E on ilmestynyt.

Tässä kirjan yksi luku.

Lue lisää

Titaani fysiikka 2 E

Titaani fysiikka 2 E on ilmestynyt.

Lue lisää

Titaani kemia 2 E

Titaani kemia 2 E on ilmestynyt.

Lue lisää
Titaani fysiikka 3 E

Titaani fysiikka 3 E

Titaani fysiikka 3 E on ilmestynyt.

Lue lisää
Titaani kemia 3E

Titaani kemia 3E

Titaani kemia 3 E on ilmestynyt.

Lue lisää

Sarjan periaatteet

Titaanin avulla eriyttäminen on helppoa

Titaanissa opetuksen eriyttäminen on huomioitu monella tavalla. Titaanissa on

 1. havainnolliset, keskustelua herättävät videot
 2. kiinnostavat, helposti toteutettavat tutkimukset
 3. toteavat väliotsikot, jotka kertovat oleellisimman
 4. yläkoululaiselle kirjoitettu teksti, jossa tärkeimmät käsitteet on lihavoitu
 5. erittäin havainnolliset piirroskuvat ja kuvatekstit kaikissa kuvissa
 6. ylöspäin eriyttävät ekstrat
 7. runsaasti tehtäviä, joissa eriyttäminen on huomioitu
 8. tiivistelmä jokaisen luvun lopussa
 9. kertaustehtävistö jokaisen jakson lopussa
 10. tehtäväkirjat, joista löytyy runsaasti tehtäviä ja tutkimuksia opetuksen eriyttämiseen.

Titaanin digimateriaaleista löytyy lisää keinoja eriyttämiseen.

 1. Oppilaan digikirjassa tekstit voi kuunnella.
 2. Tärkeimpien käsitteiden selitykset saa helposti näkyviin.
 3. Titaanin digitehtävistössä vastaukset voi tallentaa myös puhumalla tai lataamalla tiedoston, esimerkiksi kuvan.

Oppikirjailijat

Martti Heinonen

Martti Heinonen on toiminut pitkään ensin matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorina, ja sittemmin rehtorina yläkoulussa ja lukiossa Kiuruvedellä.

Erityisen kiinnostunut Martti on oppimista parantavista ja opetustyötä helpottavista toimintatavoista ja menetelmistä. Kiinnostava ja oppilaan kokemusmaailmasta lähtevä oppimateriaali on hänen mielestään keskeinen avain hyviin oppimistuloksiin.

Lue lisää

Jukka Kohtamäki

Jukka Kohtamäki opettaa Hakkarin koulussa Lempäälässä fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa. Hän oli mukana OPS 2016 -projektissa fysiikan työryhmän jäsenenä sekä etäjäsenenä kemian ja ympäristöopin työryhmissä.

Oppitunneilla Jukka pyrkii herättämään oppilaiden kiinnostuksen ja saamaan heidät miettimään ja päättelemään. Hyviä keinoja tähän ovat esimerkiksi havainnollistavat oppilastyöt ja niiden pohjalta käytävät opetuskeskustelut.

Lue lisää

Mikko Korhonen

Mikko Korhonen on toiminut opettajan työssä viisitoista vuotta. Hän opettaa fysiikkaa, matematiikkaa ja tietotekniikkaa.

Oppitunneilla Mikko pyrkii herättämään opiskelijoiden kiinnostuksen käsiteltävään ilmiöön esimerkiksi oppilastyön tai demonstraation avulla. Fysiikan lelut ja sähköiset mittalaitteet kuuluvat oleellisina osina hänen fysiikan oppitunneilleen. Hänen mukaansa oppilastyöt ovat tärkeä osa oppimista.

Lue lisää

Helena Muilu

Helena Muilu on ollut kemian ja fysiikan opettaja Jyväskylän normaalikoulussa jo yli kaksikymmentäviisi vuotta.

Helena on erityisen kiinnostunut ilmiölähtöisestä opiskelusta ja oppilaita aktivoivista työtavoista. Hän haluaa haastaa oppilaat kehittämään ajatteluaan myös luonnontieteellisten asioiden parissa.

Lue lisää

Tommi Virtanen

Tommi Virtanen on toiminut kemian opettajana vähän yli kymmenen vuotta. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on opettanut Espoossa.

Tommin mielestä opettamisen tulee olla oppilaslähtöistä. Hän haluaa, että oppilaat pitävät luonnontieteitä kiinnostavina ja tärkeinä oppiaineina.

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Sähköopin lisätehtäviä

Titaanissa ilmiöihin ja käsitteisiin tutustutaan tekemällä havaintoja ja päätelmiä. Käsitteellinen perusta auttaa oppilasta luomaan yhteyksiä fysiikan ja arkielämän välille. Se on myös hyvä pohja ilmiöiden kvantitatiiviselle käsittelylle.

Titaanissa laskemista harjoitellaan erityisesti jaksoissa Voima ja liike sekä Sähkö. Näiden aihepiirien kvantitatiiviseen käsittelyyn viitataan myös opetussuunnitelmassa.

Oheisessa monisteessa on sähköön liittyviä lisätehtäviä. Lämpöoppiin liittyvien suureiden laskeminen esitetään kirjan ekstroissa, ja niihin liittyviä tehtäviä on tehtäväkirjassa sekä digitehtävistössä.

Poimi tehtävät >

Jaksollinen järjestelmä

Elektronirakenteiden harjoittelusta on luontevaa siirtyä opiskelemaan jaksollisen järjestelmän rakennetta ja syventyä sitten sidosten salaisuuksiin.

Ota oheisesta monistepohjasta A3-kokoinen kopio oppilaille. Täydentäkää elektronikuorimallit ja etsikää säännöt jaksollisen järjestelmän rakentumiselle. Samaan monisteeseen voidaan myös nimetä pääryhmät.

Tulosta Jaksollinen järjestelmä -monistepohja

Vuonna 2019 jaksollisen järjestelmän kehittämisestä oli kulunut 150 vuotta. Tutustu myös Tekniikan maailman artikkeliin.

Opiskelutekniikkavinkit

Miten kirjan luku luetaan? Miten kokeisiin pitäisi valmistautua?

Tulosta Titaanin opiskelutekniikkavinkit oppilaille >

Valokuvapistejuoksu

Pieni kisa virkistää kevätauringon paistaessa. Kokosimme 7.–9. luokkien fysiikan ja kemian aihepiireistä asioita kolmeen listaan: ensimmäisessä on 7. lk kemian ja fysiikan asioita, toisessa on 8. lk fysiikan käsitteitä ja kolmannessa 7.–9. lk kemiaa. Pisteytimme listojen aiheet.

 • Oppilaiden tehtävänä on miettiä, miten kohteen saisi kuvattua.
 • Ryhmä saa pisteet, kun se tuo perusteltavissa olevan kuvan tai lyhyen videon näytille opettajalle.
 • Opettaja ympyröi joukkueen kohteesta saaman pistemäärän listasta.

Vinkki 1: Eniten pisteitä keränneelle joukkueelle kannattaa luvata pieni palkinto. Esimerkiksi muumitikkareiden on selvästi havaittu lisäävän yläkoululaisen juoksuvauhtia ja jopa luovuutta.

Vinkki 2: Tehtävän voi halutessaan teettää myös projektityönä esimerkiksi Office 365 -ympäristön Powerpointissa.

Valokuvapistejuoksu Titaani fysiikka ja kemia 7 (pdf)

Valokuvapistejuoksu Titaani fysiikka 8 (pdf)

Valokuvapistejuoksu Titaani kemia 7-9 (pdf)

Titaani Fysiikka: nopeuslaskuja

Kahdeksannella luokalla fysiikassa treenataan muun muassa kaavojen käyttöä nopeuksien laskemisessa. Oheisessa monisteessa on aiheeseen liittyviä lisätehtäviä. Tehtävien tekeminen kynällä vihkoon on tässä kohtaa hyvin toimiva tapa. Aika hyvä muistisääntö fysiikan laskun vaiheisiin on ArKaSiLaVa eli arvot-kaava-sijoitus-lasku-vastaus. Kun oppilas etenee tehtävässä vaihe kerrallaan, hän pääsee usein myös perusteltuun lopputulokseen.

Tulosta moniste (pdf)

Titaani Fysiikka: Levitronivideo

Titaani Fysiikan luvussa 27 opiskellaan magneettiseen ja sähköiseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Levitronivideolla hyrrä saadaan leijumaan magneettikentässä. Titaanin opettajan aineistoon on laadittu kysymyksiä videon käytön tueksi sekä kirjoitettu videolla nähdyn ilmiön selitys.

Keskusteluaiheita

 • Mikä selittää hyrrän leijumisen?
 • Miksi lasi ei vaikuta leijumiseen, mutta sakset vaikuttavat?
 • Keksi jokin laite, jossa ilmiötä voitaisiin hyödyntää.

Katso video >

Videolla nähdyn ilmiön selitys

Levitronin alustan sisällä on donitsin muotoinen magneetti. Se muodostaa magneettikentän, jossa magneettinen hyrrä leijuu. Hyrrän ja alustan magneetit hylkivät toisiaan. Lasi ei vaikuta magneettikenttiin, joten hyrrä pyörii myös lasin sisällä. Sakset vaikuttavat magneettikenttään hyrrän ympärillä ja se tippuu pöydälle.

Titaani Kemia: Vetyauto

Keskusteluaiheita

 • Mitä videossa tapahtuu?
 • Mitä polttoainetta auto käyttää?
 • Mistä polttoaine valmistetaan?

Katso video >

Videolla nähdyn ilmiön selitys

Vetyauton polttokennossa vesi hajotetaan sähkövirran avulla vety- ja happimolekyyleiksi. Veden hajottamisen jälkeen prosessi käännetään toisinpäin, jolloin vety ja happi toimivat auton polttoaineena. Vetyauto on hiljainen ja saasteeton ja sen päästöiksi jää pelkkää vettä.