Opetusvinkit

New Insights 8 (LOPS21) – Tukea suullisen kielitaidon arviointiin portfoliotyöskentelyn avulla

Lukion suullisen kielitaidon moduulin arviointi on uudistunut. Opetushallituksen valmiin suullisen kokeen rinnalle on opiskelijalle tuotu mahdollisuus osoittaa kielitaitonsa myös itse kerättyjen näyttöjen avulla.

Laadukkaat oppimateriaalit sujuvoittavat opettajan arkea myös arvioinnin saralla. Lukion A-englannin moduulin ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen sisältävä New Insights 8 tarjoaa apuvälineet suullisen kielitaidon portfoliotyöskentelyä varten. Kirjaan on koottu selkeä ja kattava listaus moduulin tehtävistä, joita voidaan käyttää suullisen kielitaidon arvioinnin näyttöinä. Näyttöjä on mahdollista tallentaa esimerkiksi digikirjaan, mutta tallenteiden teossa voi hyödyntää perinteiseen tapaan myös opiskelijan puhelinta tai tietokonetta.

Hyväksyttävistä näyttötavoista päätetään paikallisesti. Tarkemmat ohjeet suullisen moduulin arviointiin löytyvät Opetushallituksen sivuilta otsikolla Suullisen kielitaidon arviointi lukiossa (LOPS 2019). 

Mitä uutta New Insights 8 tarjoaa?

New Insights 8 sisältää useita kokonaan uudistettuja kappaleita. Moduulin aiheet käsittelevät opiskelijoita inspiroivia ja ajankohtaisia teemoja, kuten musiikkia, pop-kulttuuria, kestävää kehitystä sekä sotaa ja rauhaa. Tehtävätasolla moduulissa on aiempaa enemmän videoita harjoitusten lähtökohtana, ja myös sanastoa laajentavat Glossary-teemasanastot on uudistettu. Lisäksi moduuli tarjoaa aiempaa selkeämmät tekstien yhteydessä olevat apusanastot.

New Insights -oppikirjailijat ovat koonneet kevään 2024 Lukion tähtikiertuetta varten sekä hyödyllisiä että kiinnostavia vinkkejä opettajille neljästä eri aiheesta: