Artikkelit

Alaspäin eriyttävä My exercises -tehtäväkirja tukee englannin opiskelussa

Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina, ja oppilaiden kielitaidossa on suurta vaihtelua. Luokassa on siis paljon oppilaita, joille kielten opiskelu tuottaa suuria haasteita. Opettajat kokevat usein, että oppimateriaali on liian haastavaa monelle oppilaalle eikä eriytä tarpeeksi. Uudessa yläkoulun englannin opiskeluun tarkoitetussa Connections-sarjassa eriyttäminen on huomioitu vahvasti muun muassa erilaisten oppimispolkujen kautta. Lisäksi kirjasarjaan on laadittu vahvempaan alaspäin eriyttämiseen tarkoitettu My exercises -kirja. My exercises -kirjan tarkoituksena on tukea ennen kaikkea niiden oppilaiden oppimista, joille esimerkiksi kirjoittaminen ja lukeminen on vaikeaa tai joilla on heikot pohjataidot. 

My exercises -kirja noudattaa samaa rakennetta kuin tehtäväkirja, mutta My exercises -kirjassa tehtäviä on helpotettu ja selkeytetty. Vastaukset ovat molemmissa tehtäväkirjoissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta samoja, ja niissä on samat sivu- ja tehtävänumerot. My exercises -kirjassa tehtävätyyppejä on kuitenkin helpotettu esimerkiksi antamalla apukirjaimia tai lauseiden alkuja valmiiksi ja muuttamalla avoimia tehtäviä monivalinnoiksi tai aukkotehtäviksi. 

My exercises -kirja sopii hyvin myös oppilaille, jotka opettelevat suomea toisena kielenä tai joilla on hahmotusvaikeuksia. Siinä on yksinkertaistettu tehtävänantoja ja selkeytetty sivujen visuaalista ilmettä. Lisäksi tekstikirjan tekstien rivit on merkitty sanastojen ja usean tehtävän yhteyteen, mikä auttaa oppilaita löytämään oikeat kohdat. My exercises -kirjasta on karsittu kokonaan pääkirjan ylöspäin eriyttävä punainen linja. 

My exercises -kirja auttaa myös tekstien käsittelyssä. Alaspäin eriyttävään tehtäväkirjaan on laadittu englanninkieliset tiivistelmät tekstikirjan teksteistä. Tekstien pääasiat on myös avattu lyhyesti suomeksi. Tiivistelmien avulla oppilaat voivat tutustua tekstin pääasioihin joko ennakolta tai kertaavasti esimerkiksi kotiläksynä, jolloin kokonaisten tekstien haltuunotto ja ymmärtäminen helpottuu. 

Kirjaan on myös lisätty jokaisen Unitin keskivaiheille sivu, jossa oppilaat arvioivat omaa oppimistaan. Se tekee oppimisesta tavoitteellisempaa ja on linjassa opetussuunnitelman tavoitteiden kanssa, joissa opiskelutaidot korostuvat. 

My exercises -kirjaa voi käyttää monella tapaa. Se toimii hyvin rinnakkaiskäytössä, jolloin osalla ryhmän oppilaista voi olla My exercises -kirja tehtäväkirjan tilalla tai ohessa. Vaihtoehtoisesti esimerkiksi pienryhmäopetuksessa tai erityisopetuksessa voi kaikilla oppilailla olla käytössään My exercises -kirja.

Tutustu My exercises -kirjan näytesivuihin!

My exercises -kirjan tekijöistä Anssi Roiha on taustaltaan erityisluokanopettaja ja työskentelee nykyään Jyväskylän yliopistossa erityispedagogiikan yliopistonlehtorina. Riikka Tuohimetsä on erityisopettaja, joka työskentelee nykyään kouluttajana sekä selkokielen asiantuntijana oman yrityksensä kautta.