Artikkelit

Lumo sopii erilaisille opiskelijoille ja opettajille

Lumon eli Otavan lukion uskonnon kirjasarjan keskeinen ajatus on, että se sopii monenlaisten oppijoiden ja opettajien tarpeisiin. Sarja on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta, ja se on käytössä monenlaisissa kouluissa. Lumossa on otettu huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet: jotkut tavoittelevat läpipääsyä opintojaksosta kun taas toisilla on mielessään uskonnon ainereaalikoe ylioppilaskirjoituksissa.

Myös opettajien toiveet ja tarpeet oppimateriaalin suhteen vaihtelevat. Lumon digiopetusaineistossa on paljon materiaalia tuntien suunnittelun tueksi. Aineisto tarjoaa paljon valinnanvaraa. 

1. Keskeisimmät asiat löytyvät helposti

Lumossa ydinsisältö on helposti löydettävissä. Tiivistelmiin on kiteytetty lukujen oleellisimmat asiat. Ääneen luetut opetustekstit tukevat oppimista ja mahdollistavat opiskelun eri paikoissa. Opetusteksteissä keskeiset käsitteet on tummennettu ja niiden selitykset löytyvät kätevästi niin sähköisestä kuin paperisestakin kirjasta. Perustason tehtävät kertaavat opittua ja käsitteiden kertaamiseen on monenlaisia harjoituksia. Digiopetusaineistossa on lukujen pääasiat muistiinpanodioilla.

2. Lumon avulla tietojaan voi syventää

Lumossa on ajateltu myös niitä opiskelijoita, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan uskonnossa. Lukujen teksteissä aiheita on käsitelty laajasti ja monista näkökulmista. Lisäksi lukujen yhteydessä olevissa digirikasteissa on syventäviä ja ajankohtaisia esimerkkejä. Myös tehtäviä on runsaasti ja niiden avulla on mahdollista paitsi kerrata, myös syventää ja soveltaa osaamistaan. 

3. Visuaalisuus kehittää monilukutaitoa

Lumo on saanut paljon kiitosta visuaalisesta ilmeestään. Pedagogisesti valitut ja näyttävät kuvat johdattavat opiskelijat eletyn uskonnon maailmaan. Niissä tuodaan esille myös uskontojen sisäistä moninaisuutta. Kuvat haastavat ajattelemaan ja kysymään: Mitä kuvassa oikeastaan tapahtuu? Mitä ajatuksia kuva herättää? Miksi kuvan ihmiset tekevät tällä tavalla? Kuviin liittyvien tehtävien avulla lisätään opiskelijoiden tietoja sekä haastetaan heidän ennakkokäsityksiään. Monilukutaidon kehittymistä tukevat myös esimerkiksi videot ja tilastot ja niihin liittyvät tehtävät.

4. Lumo tukee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa

Ylioppilaskokeisiin valmistautumista tukevat oppikirjan tekstien, tehtävien ja digirikasteiden lisäksi Lumon kokeet. Digiopetusaineistoissa on myös aiempien ylioppilaskokelaiden vastauksia pisteineen. Näiden avulla opiskelija saa aitoja esimerkkejä eritasoisista ylioppilaskokeen vastauksista.

5. Laaja opettajan aineisto sopii erilaisiin tarpeisiin

Opettajan tueksi Lumossa on laajat opettajan materiaalit. Jokaiseen lukuun on useampi motivointi-idea, esimerkiksi kuvatehtäviä ja vinkkejä ennakkotietojen kartoittamiseen. Lisäksi luvuissa on erilaisia työskentelyideoita, ja niissä on tarjolla laajasti aktivoivia ja prosessipainotteisia työtapoja.