Opetusvinkit

Vinkkejä Insights- ja Fokus-sarjojen käyttämiseen etäopetuksessa

Lukion englannin Insights-sarja ja ruotsin Fokus-sarja tukevat opetusta myös etänä. Kokosimme monipuolisia vinkkejä sarjojen käyttämiseen etäopetuksessa.

1. Kannusta digikirjojen käyttöön.

Digikirjat sopivat hyvin etäopiskeluun. Niiden avulla opiskelijat voivat kotona kuunnella kirjan tekstejä, katsoa oppimista tukevia videoita ja tehdä tehtäviä omalla laitteellaan. Lähes kaikista digitehtävistä opiskelija saa heti välittömän palautteen suoriutumisestaan. Kielten digikirjat sisältävät lisäksi Otavan sanastosovelluksen, jonka avulla on helppo opiskella ja kerrata sanastoa.

Painetun kirjan käyttäjä löytää äänitteet Opiskelijan maailmasta.

2. Hyödynnä kielten digikokeita.

Digikokeiden avulla opettajan on helppo koostaa tehtäväpaketteja, joita opiskelijat voivat tehdä kotoa käsin. Opettaja voi hyödyntää valmiita tehtäviä tai tehdä kokonaan omia tehtäviä. Tarkistaessaan tehtäviä opettaja pääsee antamaan palautetta opiskelijoille ja tukemaan tarvittaessa.

Insights-sarjan lähes joka osasta löytyy digikokeiden puolelta myös itsenäisen kurssisuorituksen paketti, jonka opettaja voi jakaa opiskelijoilleen itsenäiseen työskentelyyn.

Lue ohjeet uudistettujen digikokeiden käyttöön >

3. Ota uusi analytiikkapalvelu käyttöön.

Opettaja voi seurata opiskelijoiden etenemistä uuden analytiikkapalvelun avulla. Löydät ohjeet sen käyttöön täältä >

4. Rohkaise opiskelijoita puhumaan ja kirjoittamaan kotoa käsin.

Opettaja voi pyytää opiskelijoita äänittämään minkä tahansa Insights- tai Fokus-sarjan paritehtävän, tekstin tai muun suullisen tehtävän kotona ja lähettämään äänitteen tarkastettavaksi esimerkiksi oppimisympäristön tai sähköpostin kautta.

5. Tue etäopiskelua innostavien tehtävien avulla.

Insights-digikirjojen DIY-tehtävät sopivat erinomaisesti myös etänä tehtäviksi ja niitä voi toteuttaa monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

Fokus-sarjan digiopetusaineistoista ja esitysmateriaaleista löytyy monipuolisia TVT-vinkkejä, jotka sopivat hyvin esimerkiksi kotona opiskeluun. Löydät TVT-vinkit digiopetusaineiston Opettajalle-osiosta ja esitysmateriaalista Bibliotek-sivupalkin Vinkkejä-osiosta. Opiskelijat pääsevät tekemään innostavia suullisia tehtäviä sekä monipuolisia digitaalisia tehtäviä.

6. Digimateriaalimme soveltuvat myös etäopetukseen.

Jos järjestät oppitunteja etäyhteydellä oppimisympäristön tai muun viestimen kautta, voit kätevästi jakaa kielten digiopetusaineistojen tai esitysmateriaalien näkymät opiskelijoillesi suoraan ruudultasi. Digiopetusaineisto on ensisijainen opetusmateriaali silloin, kun opiskelijoilla on käytössä digikirja, ja esitysmateriaali silloin, kun käytössä on painettu oppikirja.

Opettaja voi esimerkiksi linkittää Teamsin Moodleen, jolloin luokkatapaamiset luonnistuvat reaaliajassa. Myös ryhmätyöskentely onnistuu etäyhteydellä: opettaja voi jakaa opiskelijat vaikkapa viiden oppilaan ryhmiin, jotka Teamsin tai muun suljetun oppimisympäristön välityksellä tekevät suullisia harjoituksia. Opepalvelusta löytyvät luokkaäänitteet voi myös jakaa suljetussa oppimisympäristössä.

Niille opiskelijoille, joilla ei ole käytössä Insights-digikirjaa, opettaja voi jakaa suljetussa oppimisympäristössä kurssikohtaiset tukipaketit, jotka löytyvät pdf-muotoisina Opepalvelusta. Tukipaketit ovat saatavilla Insights-sarjaan.

Sekä Insights- että Fokus-digiopetusaineistoista löytyvät kielioppidiat voi myös jakaa opiskelijoille.

Tarjoamme opettajan digimateriaalit koekäyttöön kevään ajaksi

Tarjoamme opettajille mahdollisuuden ottaa digitaalisia materiaaleja koekäyttöön veloituksetta Otavan Opepalvelussa koko loppukevään 2020 ajan. Koekäyttö koskee kaikkia Otavan Opepalvelussa olevia digimateriaaleja. Vain opettajilla on pääsy Opepalveluun eli oppilaslisenssejä ei ole avattu opiskelijoille.