Artikkelit

Uskonnon Lumo on lähellä opiskelijan omaa kokemusmaailmaa

Uskontojen sisällä on yhtä monta tarinaa kuin on uskonnon piirissä olevia ihmisiäkin – puhumattakaan aiempien sukupolvien tarinoista tai vaikkapa myyteistä. Otavan uusi lukion uskonnon sarja Lumo johdattelee opiskelijat näihin tarinoihin ja uskontojen maailmaan elävästi monipuolisten esimerkkien ja arjen uskonnollisuuden, eletyn uskonnon, avulla. Lumo on tuotu lähelle opiskelijan omaa kokemusmaailmaa.

Monilukutaidon kehittäminen

Lumon keskeinen tavoite on edistää opiskelijan monilukutaitoa. Uskontojen maailmaa lähestytään opetustekstien lisäksi kuvien, videoiden, tehtävien, tiivistelmien, karttojen, tilastojen ja kaavioiden avulla. Lukujen alussa olevissa ingresseissä ja tehtävissä on tekstilainauksia sanomalehtiartikkeleista, kaunokirjallisuudesta, runoudesta, pyhistä kirjoituksista sekä ihmisten omista kokemuksista. Uskonnostaan kertovat muun muassa useat suomalaisnuoret, esimerkiksi muslimi, MAP-kirkon jäsen ja uuskarismaattinen kristitty. Monilukutaitoa opitaan myös tehtävissä, joissa aineistoja ohjataan analysoimaan, pohtimaan ja soveltamaan.

Uskontojen moninaisuus

Toinen Lumossa tärkeä käsite on moninaisuus. Uskonnot ovat sisäisesti hyvin moninaisia alueellisista, kulttuurisista, historiallisista sekä ihmisten henkilökohtaisiin valintoihin liittyvistä syistä. Uskontojen sisäistä moninaisuutta on pyritty osoittamaan kuvaamalla uskontojen erilaisia tulkintoja sekä pitämällä esillä uskontojen virallinen, opillinen taso sekä eletyn uskonnon näkökulma. Tekstien ja kuvien kautta näytetään hyvin monenlaisia hinduja, kristittyjä ja muslimeita – sekä niitä, jotka eivät kuulu mihinkään tiettyyn organisoituun uskontoon vaan yhdistelevät eri perinteitä elämässään.

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet kulkevat mukana läpi sarjan teksteissä, kuvissa ja tehtävissä. Esimerkiksi eettisyys ja ympäristöosaaminen ovat läsnä muun muassa kestävään kehitykseen liittyvissä aihealueissa, esimerkeissä, kuvissa ja tehtävissä.

Kolmen tyyppisiä tehtäviä

Lumossa on paljon tehtäviä, jotka on jaoteltu kolmeen tyyppiin: Palauta mieleen, Syvennä ja pohdi sekä Sovella ja oivalla. Ajatuksena ei ole, että kaikki tehtävät pitäisi tehdä, vaan opiskelija ja opettaja voivat valikoida niitä esimerkiksi opiskelijoiden kiinnostuksen tai harjoiteltavan taidon näkökulmasta.

Tehtävistä voi helposti muodostaa itsenäisen opiskelun polun tai niitä voi käyttää ylioppilaskokeisiin valmistautuessa. Tehtävät tukevat eriyttämistä, sillä niissä on mukana niin selkeitä perustehtäviä kuin syvempää ymmärrystä ja tulkintaa vaativia analysointitehtäviäkin. Eriyttämistä tukevat myös käsitteiden lihavoinnit, jaksojen tiivistelmät ja äänikirja.

Uutta opiskelun ja opetuksen tueksi

Laajat digiopetusaineistot ja digirikasteet tukevat opiskelijan oppimista ja opettajan työtä. Otavan opepalvelussa on mahdollista helposti yhdistellä Lumon eri moduulien osia sekä muiden oppiaineiden moduuleita toisiinsa. Opepalvelussa on jokaiseen lukuun vähintään kaksi motivointi- ja kaksi työskentelyideaa. Osa digiopetusaineiston sisällöistä on myös muokattavassa muodossa, jolloin niitä on helppo soveltaa omaan opetukseen.

Lumossa tuetaan myös opettajan arviointia, vertaisarviointia ja opiskelijan itsearviointia erilaisilla arvioinnin työkaluilla.

Tervetuloa mukaan lumoutumaan uskonnon maailmasta!

Saara Mäkelä ja Eija Suokko

Lue lisää Lumo-tuotesivulta >