Artikkelit

Kuusi tapaa, miten yläkoulun Särmä eriyttää!

Yläkoulun Särmä ei jätä oppilasta pulaan vaan eriyttää monin tavoin.


1. Oppikirjan opetustekstit ovat selkeitä ja havainnollisia.

Kun yläkoulun Särmän oppikirjan avaa, ensimmäisenä huomio kiinnittyy selkeään taittoon. Oppikirjan taitto on rauhallinen ja ennakoitava. Oppilas oppii nopeasti, että Särmässä luvun otsikko on aina samassa paikassa ja jokainen luku alkaa omalta aukeamaltaan. Nopeasti tutuiksi tulevat toistuvat mallinnukset ja Näin teet -ohjeet.

Särmän opetustekstit on rakennettu selkeiksi: kappaleissa on pääasian tiivistävä ydinvirke, ja keskeiset käsitteet on lihavoitu. Opetusteksteissä on myös paljon konkreettisia esimerkkejä.

Kun opetusteksti on selkeää, konkreettista ja ohjaavaa, se sopii valtaosalle oppilaista.

2. Opetustekstit ja aineistot voi kuunnella.

Särmän kaikki opetustekstit ja tehtävien aineistot voi kuunnella. Opetustekstien kuuntelu tuo vaihtelua oppitunnille, ja usein se rauhoittaa tuntitilannetta.

Särmässä lukija ei ole robotti vaan ammattilukija Paavo Kerosuo. Ammattilaisen lukemat opetustekstit antavat S2-oppilaille mallia, millaista on selkeä yleiskieli. Ammattilukija osaa painottaa oikeissa kohdissa, hidastaa ja nopeuttaa – siis kaikin tavoin auttaa opetustekstin ymmärtämistä. Tähän ei koneellinen ääni pysty.

Tuntitilanteessa opetustekstit voi kuunnella näppärästi opettajan digiopetusaineistosta. Kotona taas oppilas voi kuunnella opetustekstejä ja tehtävien aineistoja ilmaisella Otso-mobiilisovelluksella.

3. Särmä eriyttää videoilla ja animaatioilla.

Särmän opetusvideoihin ja -animaatioihin on koottu opiskeltavan asian pääasiat. Esimerkiksi pilkkusääntöjen animaatiovideolla ei käydä läpi kaikkia sääntöjä vaan keskeisimmät säännöt.

Opetusvideoiden kiistaton etu on se, että ne näyttävät usein sellaista, mihin oppikirja ei pysty. Esimerkiksi ajatuskartan tekoa käsittelevästä videosta oppilas näkee, miten ajatuskartta syntyy ja miten ajatuskarttaa voi käyttää oman kirjoittamisen apuna.

Opetusvideot ja -animaatiot vapauttavat myös opettajan aikaa ohjaamiseen: opettajan ei tarvitse näyttää jokaista asiaa montaa kertaa, vaan oppilas voi itse katsoa videolta, miten vaikkapa lauseenjäsentäminen menikään.

4. Särmän lukemisto toimii eriyttämisen apuna.

Särmän lukemisto tarjoaa lyhyttä ja matalan kynnyksen luettavaa oppilaille, joilta ei onnistu kokonaisen romaanin lukeminen. Esimerkiksi Lukemiston jaksossa Kirjallisuuden lajityyppejä on minuuttinovelleja eli alle sivun mittaisia lyhyitä novelleja.

Lukemistossa on myös haastavampaa ja pitempää luettavaa eteville oppilaille. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhojen klassikkotekstien pohjalta kirjoitetut novellit, jotka herättävät eloon muun muassa Kalevalan, Seitsemän veljeksen, Työmiehen vaimon ja muumien hahmot.

Jokaiseen lukemiston tekstiin on tehtäviä. On vihreitä lukutehtäviä, sinisiä toimintatehtäviä, liiloja kirjoitustehtäviä ja oransseja keskustelutehtäviä. Työtavoiltaan monipuolisista tehtävistä löytyy jokaiselle ryhmälle ja oppilaalle sopivaa tehtävää.

Myös lukemiston tekstit voi kuunnella Otso-mobiilisovelluksella.

5. Uudistuvat digitehtävät eriyttävät.

Särmän digitehtäviät 7–9 uudistuvat elokuuksi. Yksi uudistamisen lähtökohta oli tehdä eriyttämisestä helpompaa, ja leipoa oppimisen tuki yhteen tuotteeseen:
• Digitehtävissä on jatkossa aiempaa enemmän eritasoisia tehtäviä.
• Tehtävät on jaettu kolmeen vaikeustasoon. Tehtävän tason kertoo eriytyspallo (1 pallo = helppo, 2 = keskitaso, 3 = ylöspäin eriyttävä).
• Tehtävissä on uusia vinkkipainikkeita ja malleja, jotta oppilas pystyy tekemään tehtäviä itsenäisestikin.
• Kokonaan uutta ovat kirjoittamisen demovideot, joilla oppilasta autetaan alkuun kirjoitustehtävän teossa.
• Digitehtäviin tulee uusi jakso nimeltä S2-kielitieto. Jaksossa on teoriaa ja tehtäviä kieliopista S2-oppilaalle (esimerkiksi verbin taivutus, nominityypit ja astevaihtelu).
• Tehtävissä on jatkossa sanastoja S2-oppilasta varten. Sanastoja on esimerkiksi tehtävissä, joissa oppilaan pitää lukea kaunokirjallisuusteksti tai mediateksti.


6. Särmän eriyttävät harjoituskirjat tukevat E- ja S2-oppilaita.

Digitehtävien vaihtoehto on painettu harjoituskirja. Perusharjoituskirjan lisäksi Särmä-sarjassa on eriyttävät harjoituskirjat: suomi toisena kielenä -harjoituskirja ja alaspäin eriyttävä E-harjoituskirja.

Painetun harjoituskirjan etu on se, että kokonaisuus hahmottuu osalle oppilaista helpommin aukeamittain kuin digitaalisesti. Käsin kirjoittaminen on myös hitaampaa kuin näpyttely, ja tällöin ajatus ehtii paremmin mukaan.

Eriyttävissä harjoituskirjoissa on mukana samoja tukikeinoja kuin digitehtävissä. Esimerkiksi S2-harjoituskirjoissa on sanastoja ja S2-oppilaalle tärkeä S2-kielitieto-jakso omine tehtävineen. E-harjoituskirjoissa taas tehtäviä on helpotettu: tehtävänannot ovat palastellumpia ja lyhyempiä, tehtävissä autetaan alkuun ja annetaan malleja, tehtävän vieressä on luvun ydinasioita muistutuksena ja monivalintoja tai yhdistelytehtäviä on enemmän. Myös taitto on väljempi. Oppilas hahmottaa asiat helpommin, kun tehtävät eivät ole sumpussa, ja isompikin käsiala mahtuu viivoille.