Artikkelit

Kahdeksan syytä vaihtaa uuteen yläkoulun Särmään

1. Uusi yläkoulun Särmä opettaa lukemaan tarkasti.
Uuden Särmän kulmakivi on tarkan lukutaidon opetus. Yksi avain lukutaidon opettamiseen on Särmän tekstimallinnukset. Ne opettavat lukemaan tarkasti niin asia- ja mediatekstejä kuin kauno- ja tietokirjallisuuttakin. Lukemiseen annetaan paljon myös Näin teet -vinkkejä.

2. Särmä opettaa arvioimaan tiedon luotettavuutta.
2020-luvun ydintaitoja on se, että osaa arvioida, voiko uutiselta näyttävään tekstiin luottaa ja mikä on sometekstin tavoite. Siksi Särmässä harjoitellaan joka vuosiluokalla tiedon luotettavuuden arviointia ja pohditaan, mikä on tekstin tekijän tavoite.

3. Särmän opetus- ja animaatiovideot innostavat ja tiivistävät olennaisen.
Särmän hurmaavat opetusvideot vievät kirjoittamisen, puhumisen ja kirjallisuuden maailmaan; animaatioiden avulla taas sukelletaan kielenhuoltoon ja kielioppiin. Videot sopivat oppitunnin alun motivointiin, eriyttämiseen tai kertaamiseen.

4. Särmä on selkeä niin taitoltaan kuin sisällöltään.
Särmässä tärkeintä on selkeys. Selkeys palvelee ihan jokaista oppilasta, eikä erillistä alaspäin eriyttävää teoriakirjaa tarvita. Särmässä uusi luku alkaa aina aukeaman oikeanpuoleiselta sivulta, opetustekstit on hiottu selkeiksi ja niissä on paljon havainnollistavia esimerkkejä. Särmä-kirjojen taitto on rauhallinen ja samanlaisena toistuva, jotta oppilas hahmottaa olennaisen ja löytää kirjan elementit tutuilta paikoiltaan.

5. Särmän visuaalisuus ja ajankohtaisuus motivoivat.
Särmän kuvat on valittu tarkasti: ne motivoivat ja puhuttelevat oppilasta sekä linkittävät opiskeltavan asian luokkahuoneen ulkopuoliseen maailmaan. Kurkkaa, miltä näyttävät Särmän oppikirjojen näytesivut: Särmä 7Särmä 8 ja Särmä 9.

6. Särmä helpottaa opettajan arkea.
Särmä-opettajan aarrearkku on digiopetusaineisto, joka sisältää jokaiseen oppikirjan lukuun aiheeseen virittelevän tehtävän ja toiminnallisia tuntitehtäviä. Tehtävissä hyödynnetään runsaasti videoaineistoja sekä sähköisiä tehtävätyyppejä. Digiopetusaineistoon kuuluu myös kaikkien kirjojen vastaukset, kurssisuunnitelmat, muokattavat kokeet sekä tekstitieto- ja kielitietopankki.

7. Särmä päivittyy säännöllisesti.
Särmän digitehtävät ja kokeet 7–9 päivittyvät elokuuksi 2023.

Uudistetut ja ajantasaiset digitehtävät eriyttävät aiempaa enemmän: Tehtävät on jaettu kolmeen tasoon. Demovideot ja vinkkipainikkeet auttavat oppilasta alkuun kirjoittamisessa. S2-oppilasta varten digitehtäviin tulee S2-kielitieto-jakso ja sanastoja.

Särmän kokeisiin tulee vaihtoehtoisia kokeita kielijaksoon (sanaluokat, modukset, lauseenjäsenet, kielenhuolto) ja kirjallisuushistoriaan. Kokeiden pisteytysohjeita täsmennetään.

Kesällä 2022 Särmän oppikirjailijaryhmä päivitti Särmän digiopetusaineistoja runsaasti: niihin tuli muun muassa 15 uutta opetusvideota, Kahoot-kertaustehtäviä sekä paljon uusia innostavia tehtäviä ja ajankohtaisia aineistoja.

8. Särmää voi käyttää painettuna tai diginä.
Otavan Otso-mobiilisovellus digitalisoi painetun kirjan käyttäjän. Otson avulla oppilas kuuntelee painettujen kirjojen opetustekstit, kirjallisuusnäytteet ja mediatekstit sekä katsoo Särmän videoita ja animaatioita.

Särmä-sarjan osia voi yhdistää näppärästi: voit valita oppilaille esimerkiksi painetun oppikirjan ja digitehtävät. Digitehtävissä on paljon itsetarkistuvia tehtäviä, jotka ohjaavat oppilasta ja antavat välitöntä palautetta.

Muistathan myös Särmän lukemiston, josta voit lukea lisää täältä.