Artikkelit

Ilolla kohti uutta! – Näin opettajien ja oppilaiden ääni kuuluu yläkoulun englannin uudessa oppimateriaalissa

Uutta Connections-sarjaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Tuottaja Salla Mölsä kertoo, miten uusi yläkoulun englannin oppimateriaali syntyy toiveiden pohjalta.

Kuluneen vuoden aikana Salla on työtovereidensa kanssa kohdannut liki sata englannin opettajaa ja keskustellut heidän kanssaan nykyisten yläkoulun englannin sarjojen hyvistä ja huonoista puolista. Tärkeä jatkokysymys opettajille on ollut, mitä toiveita heillä olisi aivan uudelle sarjalle. “Uutta sarjaa suunnitellaan nyt aivan uudella tavalla: avoimesti yhdessä opettajien kanssa. On äärimmäisen tärkeää, että saamme palautteet siinä vaiheessa, kun oppikirjan käsikirjoitus ei ole vielä valmis. Näin voimme kaikkein parhaiten ottaa palautteet huomioon.”

Jokainen kohtaaminen on ollut tärkeä ja vienyt uuden sarjan suunnittelutyötä eteenpäin. Paljon on puhuttanut paitsi oppikirjan selkeys ja helppokäyttöisyys myös eriyttäminen ja oppilaiden taitotasojen laaja skaala englannin kielessä. “On ollut alusta asti selvää, että tarvitaan uusia ja monipuolisia keinoja opetuksen ja materiaalin eriyttämiseen saman opetusryhmän ja oppitunnin aikana. Osa oppilaista kaipaa paljon perusasioiden tankkausta ja kertausta.Toisessa ääripäässä ovat oppilaat, joiden käsi kipeytyy, kun hän tekee liian helppoja tehtäviä hirveällä vauhdilla eikä tarpeeksi haastavaa tekemistä tunnu olevan oppikirjassa kuin murto-osa.”

Uuden Connections-sarjan tavoitteena on luoda oppimateriaali, joka tarjoaa kaikille oppilaille sopivasti haastetta ja oman tasoista tekemistä. “Kielitaito on kuitenkin taito siinä missä vaikka urheilukin. On turhuutta heittää kaikkia oppilaita kerralla syvään päähän. Toisaalta niille, jotka osaavat jo paljon, täytyy antaa eväitä kehittää taitojaan vielä pidemmälle.” Myös perustekemistä on toivottu lisää. “Kielen rakenteiden ja sanastojen oppiminen tapahtuu kuitenkin parhaiten tekemällä, ei pänttäämällä. Toisto on todella tärkeää.”

Parhaat kohtaamiset tapahtuvat kasvokkain, kun voi kysyä suoraan, mitä opettajat ja oppilaat toivovat uudelta sarjalta. Myös sähköisillä kyselyillä on kyselty opettajien toiveita. “Nämä kaikki toiveet on kuultu, luettu ja otettu huomioon suunnittelussa. Tavoitteena on oppimateriaali, joka sopii jokaisen opettajan ja oppilaan arkeen.”

Osa toiveista on ristiriitaisia, mutta suurimmassa osassa isoja arvokysymyksiä englannin opettajat tuntuvat olevan melko yksimielisiä. Oppimateriaalin tulee olla selkeä ja monipuolinen, käsitellä nuoria kiinnostavia, aitoja ja ajankohtaisia aiheita sekä rakentaa ymmärrystä monikulttuuriseen ja globaaliin englanninkieliseen maailmaan. 

“Meillä on tällä hetkellä oikein hyvä ehdotus uudesta materiaalista. Testaamme sitä vielä käytännössä ja keräämme kommentteja sekä opettajilta että oppilailta. On ilo tehdä uutta yhdessä!”

Vielä ehdit mukaan vaikuttamaan uuteen Connections-sarjaan!

Ota yhteyttä tuottaja Salla Mölsään (salla.molsa@otava.fi).