Vinkit

Elo tarjoaa hyvät mahdollisuudet eriyttämiseen

Tietotekstien lukeminen on koulunkäynnissä ja elämässä yhä tärkeämpää. Samaan aikaan yhä useammalla koululaisella on vaikeuksia lukemisessa ja kielen ymmärtämisessä. Elo-sarja tukee lukutaidon kehittymistä mielenkiintoisilla ja sopivan pituisilla teksteillä sekä kiinnostavilla tietoiskuilla. Sarja ohjaa oppilasta etsimään lisää tietoa ja huomioi myös alaspäin eriyttämisen. Luokan kaikki oppilaat voivat käyttää samaa oppimateriaalia.

1. Ydinasiat löytyvät johdannosta ja yhteenvedosta

Ingressin, tiivistelmän ja otsikot lukemalla jokainen oppilas saa yleiskuvan luvun sisällöstä. Myös pikakertaus ennen oppituntia mahdollistuu näin. Ylöspäin eriyttävät Ekstra-laatikot erottuvat helposti värikkään pohjansa ansiosta. Helppolukuisuutta lisää jokaisen luvun samanlainen perusrakenne.

2. Medialukutaito on tätä päivää

Elon loistavat kuvat ovat houkuttelevia ja ne sisältävät runsaasti tietoa myös tekstimuodossa. Kuvat ja piirrokset auttavat selventämään syy-seuraussuhteita ja esimerkiksi sukupuut evoluution ja lajien sukulaisuuksien pohtimista. Määrityskaavat auttavat tässä myös. 

3. Tärkeät käsitteet on lihavoitu

Luvun keskeiset käsitteet on lihavoitu, jotta ne erottuisivat tekstistä paremmin. Käsitteiden selitykset löytyvät paitsi oppikirjan lopusta, myös digiopetusaineistosta ja oppilaan digikirjasta. Digikirjassa käsitteiden selitykset saa esiin ponnahdusikkunoina osoittamalla lihavoituja sanoja. Englanninkielisistä termeistä on apua S2-oppilaille sekä tiedonhakuun netissä.

4. Eritasoiset tehtävät

Elo-sarjan jokaisessa luvussa on helppoja perustehtäviä ja vaikeampia tehtäviä ylöspäin eriyttämiseen. Koetehtävissä on myös alaspäin eriyttäviä tehtäviä. Koetehtävien yhteydessä nähdään, mihin päättöarvioinnin tavoitteeseen ne vastaavat (tulossa 8/23).

Muista myös ohjeistaa oppilaitasi ottamaan käyttöön maksuton Otso-sovellus, jonka avulla oppikirjan tekstit on mahdollista kuunnella kotona, koulussa tai vaikka bussimatkalla. Äänitteiden kuunteleminen auttaa läksyjen tekemisessä ja kokeeseen kertaamisessa kaikkia oppilaita.

Kirjoittaja

Heikki Arponen