Opetusvinkit

Hyödynnä elokuvia lukion historian ja yhteiskuntaopin etäopetuksessa

Ideoita elokuvien hyödyntämiseen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa

Yle Areenasta löytyy hyviä elokuvia, joita voi käyttää opiskeltavan asian elävöittämiseksi. Katsokaa elokuva joko livetunnilla yhdessä tai pyydä opiskelijoita katsomaan elokuva itsenäisesti omilta koneiltaan, joko ennen tietyn aiheen käsittelyä tai käsittelyn kuluessa.

Elokuvia yhteiskuntaopin opetukseen

YH1- ja YH3 -kursseille sopii esimerkiksi Aki Kaurismäen vuonna 2017 ilmestynyt Toivon tuolla puolen. YH1-kurssilla elokuva sopii perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien käsittelyyn, ja erityisesti suoraan lukuihin 8, 9 ja 10. YH3-kurssilla elokuvaa voi hyödyntää pakolaisuutta käsitellessä.

Opiskelijoiden kanssa on hyvä sopia, milloin elokuva pitää olla katsottuna ja milloin siitä keskustellaan yhdessä. Elokuvasta voi tehdä myös tehtäviä, jotka voi pyytää palauttamaan ennen keskustelusessiota.

Valmiita kysymyksiä elokuvan käsittelyyn:

Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja mielipiteen vapaus.

  1. Miten ihmisoikeuskysymys tulee elokuvassa esiin?
  2. Saako Khaled elokuvassa ihmisoikeuksien mukaista kohtelua? (poliisi, vastaanottokeskuksen henkilökunta ym.)
  3. Miksi Khaled kertoo matkustaneensa Suomeen?
  4. Pohdi millä perusteilla Khaled olisi oikeutettu turvapaikkaan.
  5. Pohdi, esitetäänkö Suomi elokuvassa hyvinvointiyhteiskuntana.
  6. Perustele, mikä osoittaa, ettei elokuva täysin kerro todellisesta Suomesta, vaan ohjaaja Aki Kaurismäen luomasta Suomesta?

Elokuvia historian opetukseen

HI2-kurssilla voi totalitarismia käsiteltäessä pyytää opiskelijoita katsomaan esimerkiksi animaatioklassikon Eläinten vallankumous. Elokuva käsittelee Venäjän vallankumousta ja Stalinin aikaa.

Kun elokuva on katsottu, opiskelijoita voi pyytää pohtimaan esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Miten elokuva käsittelee Venäjän vallankumousta ja Stalinin aikaa.
  • Miten elokuvassa kuvataan sosialismin ihanteita ja niiden sortumista?

HI3-kurssilla opiskelijoita voi pyytää katsomaan ryhmissä eri osia Edvin Laineen elokuvasta Täällä pohjantähden alla.

Tämän jälkeen opiskelijat voivat esitellä muille kurssilaisille oman elokuvaosuutensa ja kertoa, miten se nivoutuu kirjan lukuihin Irti vanhasta – 1860-luvun murros ja Eduskuntauudistus ja Sisällissota kansakunnan haava ja Itsenäistyminen.

HI6-kurssilla alkuperäiskulttuureja käsiteltäessä voi pyytää opiskelijoita katsomaan lyhytelokuvan Eatnanvulos Lotit – Maan sisällä linnut.

Ennen elokuvan katsomista opiskelijoille voi antaa esimerkiksi seuraavan pohdintatehtävän: Pohdi, miten saamelaiset balettitanssiopiskelijat hyödyntävät omaa saamelaisuuttaan lyhytelokuvassa?

Poimi myös vinkit Forum-sarjan käyttöön etäopetuksessa >