Artikkelit

Vipu-sarjan vinkit fysiikan moduuliin Voima ja liike

Vipu 4 (LOPS 2021) sisältää lukion fysiikan moduulin FY4 Voima ja liike. Moduulissa opiskelijat tutustuvat erilaisiin voimiin liittyviin lakeihin ja syventävät energian säilymislakiin liittyvää osaamistaan. Opiskelijat tutkivat mekaniikan ilmiöitä kokeellisesti, harjoittelevat havaintojen tekemistä sekä analysoivat mittausaineistoja. Moduulin aikana opiskeltavien mallien avulla opiskelijalle selviää, mitä hyötyä kaltevan tason käyttämisestä on, mitkä asiat vaikuttavat tuulivoimalan tehoon tai miksi nopeusrajoitusten noudattaminen lisää liikenneturvallisuutta. 

LOPS:n fysiikan neljännen moduulin yksi teemoista on liikenne ja liikenneturvallisuus. Vipu 4:ssa liikenneturvallisuutta on käsitelty muun muassa infografiikassa, jota tutkimalla opiskelija voi hahmottaa esimerkiksi, millainen yhteys ajonopeudella ja pysähtymismatkalla on, ja kuinka yhteyttä voidaan mallintaa matemaattisesti. Vipu 4:n tehtävissä liikenne ja liikenneturvallisuus näkyvät monin tavoin. Kirjassa on liikenteeseen liittyviä kokeellisia kotitehtäviä, mittausaineistotehtäviä, perinteisiä laskennallisia tehtäviä sekä käsitteellisiä tehtäviä. Lisäksi syventävissä aineistotehtävissä tarkastellaan muun muassa auton turvatyynyn toimintaperiaatetta, kitkaa atomitasolla sekä autojen ESC-järjestelmissä hyödynnettävän MEMS-kiihtyvyysanturin toimintaa. 

Selaa kirjaa ja tutustu ainakin näihin: 

1) Sisällysluettelossa on lukujen pääotsikoiden ohella myös lukujen alaotsikot. Vipu-sarjassa alaotsikot ovat toteavia, mikä helpottaa pääasioiden löytämistä. Kirjan lopussa on osio Käsitteet ja sanasto, jossa kirjan tekstin tärkeimmät käsitteet on selitetty. 

2) Luvussa 4 tehdään yhteenvetoa liikkeen mallintamisesta. Kertaukseen on koottu tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen kiihtyvyyden, nopeuden ja paikan kuvaajat sekä se, kuinka graafinen integrointi ja derivointi liittyvät aiheeseen. 

3) Luvussa 6 esitetään vaiheistettu malli voimakuvion laadintaan. Vaiheita seuraamalla opiskelija saa hyvän käsityksen siitä, mihin asioihin voimakuvioissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. 

4) Jokaisessa luvussa on aineistotehtävä, joka yhdistää käsiteltyä asiaa kiinnostaviin sovelluksiin. Esimerkiksi luvun 8 aineistotehtävä käsittelee hämähäkinseitin mekaanisia ominaisuuksia. 

5) Luvussa 12 on infografiikka, jossa havainnollistetaan, kuinka fysiikka ja liikenneturvallisuus liittyvät toisiinsa. Myös kertauskokeen aineistotehtävä liittyy aihepiiriin, sillä se käsittelee turvatyynyn toimintaa. 

6) Painetun kirjan käyttäjä: Testaa Otsoa! Lataa Otso sovelluskaupasta puhelimeesi ja opeta opiskelijasi hyödyntämään sitä esimerkiksi tekstien kuuntelemiseen tai Vipuun kuvattujen videoiden katsomiseen.