Artikkelit

Neljä vinkkiä Vipu-sarjan digimateriaalien hyödyntämiseen

Vipu on Otavan uusi lukion fysiikan sarja, joka on suunnattu 2020-luvun fysiikan opiskelijalle. Vipu on saatavilla sekä perinteisenä painettuna kirjana että digikirjana. Vipu-sarjan oppikirjailijat Eero Nurmi ja Mirjami Kiuru kertovat, kuinka sähköisistä materiaaleista saa parhaan hyödyn.

1. Varmista pääsysi Otavan Opepalveluun ja merkitse suosikit

Mene osoitteeseen opepalvelu.otava.fi ja rekisteröidy käyttäjäksi. Pääset käyttämään Vipu-materiaaleja, kun koulusi rehtori, koulusihteeri tai muu ylläpitäjä on vahvistanut rekisteröitymisesi.

Merkitse Opepalvelun etusivulla Vipu-sarjan digiopetusaineistot omiin suosikkeihisi. Näin pääset aina oikoreittiä suoraan materiaaleihin. Jos haluat, voit luoda Opepalvelun etusivulla ryhmiä, joihin opiskelijat liittyvät. Näin saat kaikki digikirjoihin liittyvät analytiikkatyökalut käyttöösi ja voit esimerkiksi seurata ja kommentoida opiskelijoidesi tekemiä tehtäviä.

Vipu-sarjan digiopetusaineisto sekä kaikki sarjan digitaaliset materiaalit ovat tietenkin käytössä myös painetun kirjan käyttäjille.

2. Navigoi digiopetusaineistoon ja digikirjaan

Digiopetusaineiston ensimmäisessä näkymässä näet moduuliin liittyvät sisällöt. Kun klikkaat sisällön auki, ikkunan vasemman reunan navigointipalkkiin aukeavat osiot Opettajalle ja Digikirja. Opettajan aineistossa on lisämateriaalia ja opetusvinkkejä sekä esimerkiksi tehtävien vaiheittaiset ratkaisut. Digikirja-linkkiä seuraamalla löytyy sama digikirja kuin oppilailla.

Moduulin aloitussivulla on myös linkki FY1-moduulin aloitus, josta voit ladata kaikkien kirjan tehtävien ratkaisut sekä mittausaineistot. Erityisesti jos käytössä on printtikirja, voi olla kätevää ladata kaikki materiaalipaketit omalle koneelle yhdellä kertaa.

3. Ohjaa opiskelijaa oikeiden rutiinien löytämiseen

Syksyn alussa uudet lukiolaiset ovat innoissaan ja jännittävät lukio-opintojen alkua. Uuden alkaessa on hyvä kerrata keskeisimpiä opiskelutaitoja ja mainita esimerkiksi tiettyjen rutiinien, kuten kirjan tekstin lukemisen tai kuuntelun sekä kotitehtävien tekemisen tärkeydestä. Opiskelijoita kannattaa ohjata myös siihen, että he työskentelevät koko moduulin ajan eivätkä päästä töitä kasautumaan. Opiskelijoiden motivaatiota jatkuvaan työskentelyyn voi parantaa esimerkiksi hyödyntämällä analytiikkatyökalua myös arvioinnin apuvälineenä.

Vipu-sarjan itsearviointitehtävien avulla opiskelija voi tarkastella omaa osaamistaan ennen uuteen lukuun siirtymistä. Opiskelijat näkevät itsearviointitehtävien ratkaisut välivaiheineen ja pisteytysohjeineen omasta digikirjastaan tai Opiskelijan maailman kautta. Luvun lopussa opiskelija voi täyttää vielä Arvioi osaamistasi -monivalinnan. Myös sen vastauksia voit tutkia analytiikkatyökalulla. Digikirjoissa on joka luvun lopussa palautuspaikka myös opettajan laatimalle tehtävälle. Jos käytät analytiikkatyökalua, voit tutkia opiskelijoiden vastauksia itse laatimiisi tunti- tai kotitehtäviin.

4. Poimi muutama vinkki kahteen ensimmäiseen moduuliin

Fysiikan moduulissa FY1 sisällöt liittyvät lähinnä maailmankaikkeuden ja aineen rakenteeseen sekä mittaamiseen.

  • Luvun alussa oleva aloitusvideo ja kysymys virittelevät aiheeseen. Luvussa 1 pohditaan sähkön siirtämistä langattomasti ja luvussa 2 ihmetellään, mistä komeetta koostuu. Luvussa 3 voi tutkia maailmankaikkeuden kokoluokkia simulaation avulla. Aloitusvideoiden selitykset löytyvät opettajan oppaasta, digikirjasta ja printtikirjan lopusta.
  • Luvusta 3 löytyy peli, jolla opiskelija voi harjoitella monesti hankaliksi koettuja kymmenpotenssimuotoja.
  • Digiopetusaineiston Tähtien elinkaari -korttien avulla voidaan opiskella ja kerrata toiminnallisesti tähtien elinkaarten vaiheita.
  • Moduulin loppupuolella voit lisätä oppitunneille toiminnallisuutta esimerkiksi teettämällä pienen tutkimuksen ja ohjata opiskelijat laatimaan työselostuksen. Tutkimuskohteeksi voi valita vaikkapa luvun 7 esimerkkien 1, 2 tai 6 pohjalta tai kokeellisten tehtävien aiheista. Ohjeet selostuksen laatimiseen on kirjan luvussa 7.

Moduulin FY2 sisällöt liittyvät energiaan.

  • Opettajan aineistossa on oppilastyöaiheita ja demovinkkejä sekä runsaasti videoita, joita voi käyttää haluamallaan tavalla.
  • Tehtävistössä on videoita, joissa on kuvattu ilmiön tapahtumista tai mittauksen suorittamista. Opiskelijan tehtävänä on tehdä videolta havaintoja tai poimia videolta mittaustuloksia.
  • Luvun 8 simulaatiossa (tehtävä 8.14.) pomppivan pallon avulla on hyvä palauttaa mieleen energialajit ja pohtia mallin vahvuuksia ja puutteita.
  • Luvussa 10 tutustutaan esimerkiksi sähkölaskuun ja lasketaan energian ja siirron hintoja. Luvussa esitellään myös tänä vuonna uudistettu energiamerkki.
  • Jokaiseen lukuun on laadittu aineistotehtävä, joka syventää opittua. Esimerkiksi luku 11 käsittelee uusiutumattomia energialähteitä. Luvun aineistotehtävässä pohditaan pienydinvoimaloiden hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa.
  • Luvussa 13 tutustutaan Suomen sähköverkkoon mm. infografiikan avulla. Luvun tehtävistössä haetaan reaaliaikaista tietoa Suomen sähköverkon tilasta, kuten energialähteistä, joilla sähköä tehtävän tekohetkellä tuotetaan.