Uutiset

Tulossa uusi alkuopetuksen ympäristöopin arviointipaketti Tutkimusmatka-sarjaan

Tutkimusmatka-sarjan alkuopetuksen materiaalit täydentyvät maaliskuun aikana uusilla arvioinnin materiaalipaketeilla. Uudet Arvioinnin lokikirjat 1 ja 2 sisältävät monipuolisesti eri ympäristöopin osa-alueiden aiheita. Tutkimusmatka-sarjan käyttäjät pääsevät hyödyntämään uusia materiaaleja jo tämän kevään aikana!

Uudet Arvioinnin lokikirjat sisältävät
• yksittäisiä testejä
• lajintuntemustestejä
• kertaustehtäviä
• toiminnallisia harjoituksia
• työskentely- ja ryhmätyötaitojen itse- ja vertaisarviointia
• tunnetaitojen itsearviointia.

Runsas kokonaisuus tukee opettajan työtä

Arviointimateriaalia on tarjolla runsaasti. Eri aihepiireihin liittyvien materiaalien lisäksi mukana on myös työskentely- ja ryhmätyötaitojen itse- ja vertaisarviointia sekä tunnetaitojen itsearviointia. Arviointimateriaalien avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan kirjallisesti, toiminnallisesti tai muilla tavoin itseään ilmaisten.

Opettaja voi käyttää monipuolisia materiaaleja haluamallaan tavalla. Materiaalin voi kerätä portfolioksi ja se voi olla apuna oppimiskeskustelussa.

Arviointipaketti ilmestyy Opepalveluun

Tutkimusmatka-sarjan käyttäjät voivat hyödyntää uutta arviointipakettia jo kevään arvioinnissa.

Arviointipaketti on käytettävissä Tutkimusmatka-sarjan käyttäjille maaliskuun aikana Opepalvelussa

• Tutkimusmatka 1 ja 2 digiopetusaineistoissa

• tulostettavina pdf-paketteina Opepalvelussa kohdassa Oheismateriaalit.