Artikkelit

Oppimateriaaleilta kaivataan uudenlaista joustavuutta

Kevään etäopetusjakso osoitti, kuinka erilaisiin käyttötilanteisiin oppimateriaalin täytyy taipua. Samalla kun koulut sulkivat oviaan, Otava oppimisen palveluissa suunniteltiin täyttä häkää uutta materiaalia alkuopetuksen tarpeisiin. Mitä kevät opetti? Miten nuo opit näkyvät uusissa oppimateriaaleissamme?

”Meillä on onneksi hyvät valmiudet tarjota erilaisten opetuskäytänteiden tarpeisiin istuvaa oppimateriaalia, ihan ensimmäisistä luokista lähtien”, kertoo Otava Oppimisen palveluiden liiketoimintapäällikkö Anna-Reetta Sipilä. ”Jo nyt tarjoamme sekä painettuja että digitaalisia tuotteita, josta opettaja voi valita juuri itselleen, oppilailleen ja tilanteeseen sopivan tavan opiskella ja opettaa. Mutta kevät osoitti, että tarpeet voivat muuttua nopeasti. Siksi halusimme selvittää, millainen oppimateriaali tukee alkuopettajien mielestä parhaiten monipuolisia ja joustavia opetuskäytänteitä.” 

Kokemuksia kevään etäopetuksen järjestelyistä ja opettajien tarpeista kerättiin erilaisissa tuotekehitysilloissa ja keskusteluissa opettajien kanssa. ”Ketkäpä muut niitä tarpeita olisivat paremmin ymmärtäneet kuin opettajat. Siksi teimme toukokuussa lisäksi alkuopettajille kohdennetun laajan kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää, millaisiin opetusjärjestelyihin nimenomaan ensimmäisten luokkien materiaalien täytyy taipua.”  

Oppimista tukee parhaiten selkeä materiaali ja eriyttävä sisältö

Kyselyn vastausten perusteella oppimista tukee parhaiten selkeä ja eriyttävä sisältö, joka mahdollistaa perustaitojen runsaan harjoittelun. ”Oppijoita ei ole kahta samanlaista. Uusissa alkuopetuksen oppimateriaaleissa tulemmekin kiinnittämään erityisesti huomiota paitsi erilaisten oppijoiden tarpeisiin, myös siihen, että perustaitojen harjoitteluun on riittävästi materiaalia ja aikaa”, kuvailee Sipilä.

Kyselyyn vastaajista jopa 87 prosenttia piti digitaalisessa muodossa olevien, opetettavaa asiaa havainnollistavien opetusanimaatioiden tai opetusruudun merkitystä suurena kevään etäopetusjakson aikana. Yli puolet vastaajista hyödynsi etäopetuksen tukena myös opettajan digiopetusaineistojen runsaita liitteitä, kuten monisteita ja kokeita.

Yli puolet vastaajista käytti opetuksessa Otso-sovellusta

Kyselyyn vastanneista yli puolet oli ottanut keväällä käyttöön uuden mobiililaitteella toimivan Otso-sovelluksen. Sen avulla oppilas voi yhdessä painetun kirjan kanssa avata käyttöönsä esimerkiksi videoita ja kirjan tekstejä luettuna. Eniten kyselyyn vastanneet olivat käyttäneet Otso-sovelluksen tarjoamia sisältöjä ympäristöopin ja äidinkielen opiskelun tukena.

Uuden sovelluksen käyttöönotto toi mukanaan myös paljon kehitysehdotuksia, joita kuunnellaan Otavassa tarkasti. ”Moni toivoi, että Seikkailujen aapisen lauluja voisi kuunnella Otson kautta, ja tämän toiveen toteutimmekin heti keväällä!” kertoo Sipilä.

Poikkeuksellisen kevään aikana saatu palaute vahvisti myös ajatusta siitä, millainen Otso-sisältö tukee oppimista aidosti. ”Kyselyn tulokset toivat meille paljon ajatuksia Otso-sisällön kehittämiseen”, Sipilä jatkaa. ”Havainnollistavat videot ja animaatiot, laulut, pienet välitehtävät ja ääneen luetut tekstit tulevat edelleen olemaan keskiössä myös uusissa alkuopetuksen sarjoissamme.”

Analytiikkapalvelu auttaa arvioinnissa

Oppilaan edistymistä seurasi etäopiskelun aikana yli kolmannes vastaajista. Edistymisen seurantaa ja arviointia tukee selkeä ja helppokäyttöinen analytiikkatyökalu.  

”Olemme kehittäneet vauhdilla uutta analytiikkapalveluamme vastaamaan sekä lähi- että etäopiskelun tarpeita”, kertoo Sipilä. ”Palvelu on käytös uusissa alkuopetuksen digitaalisissa tuotteissa heti alusta saakka, mikä tukee ja helpottaa opettajan työtä merkittävästi. Samalla oppilas voi olla aktiivinen toimija oman oppimisensa arvioimisessa. 

Oppimateriaaleilta kaivataan uudenlaista joustavuutta

Kevään nopea ja yllättävä siirtyminen etäopetukseen opetti ennen kaikkea sen, että oppimateriaalin täytyy sopia koulujen tarpeisiin opetustavasta ja paikasta riippumattaJoustavan materiaalin tarve ei yllättänyt Sipilää:  Koulut kaipaavat monipuolista ja moneen taipuvaa valikoimaaei pelkkää printtiä tai pelkkää digiä. Myös sisällön tulee joustaa: aina ei ole tarvetta edetä kirjaa kronologisessa järjestyksessä tehtävä tehtävältäUusilla alkuopetuksen materiaaleilla haluamme tarjota myös näihin tarpeisiin sopivia ratkaisuja.”