Artikkelit

Suosittu Mooli-sarja uudistuu LOPS2021:een

Uudistunut lukion kemian Mooli säilyttää parhaat ominaisuutensa, kun sarjaa on päivitetty uuden opetussuunnitelman sisältöjen ja tavoitteiden mukaisiksi. Lisäksi uudistuksella on ollut kaksi keskeistä päämäärää: joustavuus ja eriyttäminen.

Oppikirjan ja opettajan aineiston on sovelluttava erilaisiin lukioihin, opetusjärjestelyihin ja oppimisympäristöihin. Opetusta suunnitellaan yhä enemmän kunta- ja koulukohtaisesti ja eri oppiaineita integroiden. Siksi uudistunut Mooli tarjoaa joustavuutta erilaisiin tilanteisiin. Moolin avulla moduuliopintoja, teemaopintoja ja eri oppiaineiden integrointia voidaan toteuttaa hyvinkin eri tavoin ilman, että opetussuunnitelman keskeisistä sisällöistä ja tavoitteista tingitään.

Oppivelvollisuusiän noston seurauksena lukioihin hakeutuu yhä heterogeenisempi opiskelijajoukko. Opiskelijoiden motivaatio ja osaamistaso yhdessä opetusryhmässä voivat poiketa suurestikin. Heterogeenisuus on haaste erityisesti oppiaineiden pakollisia moduuleja opetettaessa. Siksi Moolissa eriyttämien eli opiskelijoiden erilainen lähtötaso, heidän erilaiset oppimistavoitteensa sekä erilaiset oppimis- ja opiskelutyylit on huomioitu monin eri tavoin.

Mitä uudistunut Mooli tarjoaa opiskelijalle?

Uudistunut Mooli-sarja on selkeä kokonaisuus, jossa opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt on esitetty opiskelijalle ymmärrettävässä muodossa. Mooli innostaa erilaisia opiskelijoita kemian pariin, vahvistaa luonnontieteellistä sivistystä ja ohjaa käyttämään kemian eksaktia kieltä. Tarjolla on runsaasti materiaalia kemian ilmiöiden tutkimiseen ja soveltamiseen.

Uudistunut Mooli

 • Ohjaa suunnittelemaan opiskelua ja asettamaan tavoitteita.
 • Kehittää vuorovaikutusosaamista ja vastuunottamista omasta ja ryhmän työskentelystä.
 • Tarjoaa monipuolisia esimerkkejä ja yksityiskohtaiset malliratkaisut, jotka ohjaavat opiskelijaa käyttämään oikein kemian eksaktia kieltä ja laatimaan laskennallisten tehtävien ratkaisut täsmällisesti.
 • Linkittää yhteen kokeellisuuden ja teorian, mikä tukee erilaisia oppijoita.
 • Auttaa tehostamaan oppimista tarjoamalla Otso-sovelluksen kautta videoidut laboratoriotyöt, demonstraatioita, animaatioita, simulaatioita sekä tekstit ääneen luettuna.
  Digitaalisia rikasteita on tarjolla myös Otavan Opiskelijan maailmassa, jossa on saatavilla lisäksi Harjoittele-tehtävien ratkaisut.
 • Tukee opitun asian kertaamista uudistettujen, vahvasti visuaalisten kertausosioiden avulla.
 • Tarjoaa aiempaa monipuolisemmin itsearviointiin liittyviä elementtejä.

Miten uudistunut Mooli tukee opettajan työtä?

Uudistuneessa Moolissa on säilytetty oppikirjojen tuttu rakenne ja digikirjan toiminnot. Tämä helpottaa opettajan työtä ja säästää aikaa suunnittelulle. Uudistunut opettajan digiopetusaineisto on entistä monipuolisempi ja arvioinnin tukena on uudistunut Analytiikkapalvelu. Lisäksi Otavan Opepalvelussa voi jatkossa luoda omia opintojaksoja, lisätä aineistoon omia materiaaleja ja liittää eri oppiaineiden sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista.

Moolin monipuolinen opettajan digiopetusaineisto

 • Tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä ja sisältöjä niin kokeneelle kuin vasta uraansa aloittavallekin opettajalle.
 • Uutuutena ”Opetuksen tueksi” ja ”Arvioi osaamistasi” -aineistot.
 • Lukujen alussa on oppimisen tavoitteet, jotka auttavat opettajaa suunnittelemaan moduulin ajankäyttöä, pohtimaan tavoitteiden saavuttamista ja valitsemaan opetusmetodin.
 • Eri oppiaineisiin liittyvät ”Lisätietoa” merkinnät auttavat integroimaan eri oppiaineita ja suunnittelemaan erilaisia opetuskokonaisuuksia.
 • Runsaasti kokeellisia töitä, joita opettaja voi käyttää demoina, koekysymyksinä, itsenäiseen suoritukseen kuuluvina osasuorituksina, opetuksen eriyttämiseen, opetusryhmien jakamiseen tai koulukohtaisilla syventävillä ja soveltavilla kursseilla.
 • Monipuolisen arvioinnin tukena voi hyödyntää opiskelijan itsearviointia, laboratoriotöitä, opettajan aineiston formatiivisia testejä sekä Mooli Abitti-kokeita.
 • Opiskelijan osaamisen seuranta onnistuu kätevästi uudistuneen Analytiikkapalvelun avulla.

Tutustu uudistuneeseen Mooli-sarjaan >