Artikkelit

Loikka tarjoaa välineitä monipuoliseen arviointiin

Arviointitilanteet ovat osa oppimista ja oppimistilanteina äärimmäisen arvokkaita. Onnistunut arviointitilanne osoittaa oppilaalle, miten hyvin opiskeltavana oleva asia on hallussa, haastaa oppilasta soveltamaan ja käyttämään opittuja tietoja ja taitoja sekä parhaimmillaan opettaa asiasta lisää. Siksi arviointia on myös hyvä sanallistaa oppilaille muutoinkin kuin kokeina ja testeinä. Uusi Loikka-sarja antaa opettajalle välineitä monipuoliseen arviointiin esimerkiksi monenlaisia pohjia ja valmiita ohjeita.

Mallinukset auttavat oppilasta itsearvioinnissa

Oman osaamisen arviointi auttaa oppilaan itsetuntemuksen kehittymisessä. Loikka-sarjaan on tuotu konkreettisia keinoja itsearvioinnin avuksi. Loikka Kielitaito -kirjan jokainen jakso päättyy itsearviointiin, jossa oppilas arvioi, miten on onnistunut saavuttamaan jakson alussa asetetut tavoitteet. Kirjassa on myös vertaisarviointia Kaveripalaute-tehtävien muodossa.

Loikka Lukutaito -kirja tarjoaa kullekin tekstilajeille mallinnukset, jotka auttavat oppilasta huomaamaan tietylle tekstilajille olennaiset asiat. Mallinnusten avulla oppilas huomaa myös omassa tekstissään nämä piirteet ja pystyy siten tekemään itsearviointia. Näin itsearviointi ei ole pelkästään omien fiilisten kertomista ja tulkintaa, vaan keskittyy opitun asian sisällöllisten ja taitoihin liittyvien tavoitteiden tarkasteluun, niiden sisäistämiseen ja oman osaamisen tekemiseen näkyväksi sekä itselle että muille.

Vertaisarviointi tuo vahvuudet näkyviksi

Joskus oppilaan on vaikea nähdä omia vahvuuksiaan. Ne voivat tulla hänelle yllätyksenä, vaikka luokkakaverit huomaisivat sinnikkyyden tai positiivisuuden selvääkin selvemmin. Siksi vertaisarviointi voi olla hyvä keino sanoittaa vahvuuksia oppilaalle. Loikka-sarjassa vertaisarvioinneilla ohjataan kiinnittämään huomio siihen, mitä luokkakaveri osaa parhaiten ja mitkä ovat hänen vahvuuksiaan.

Monipuolinen arviointipaketti opettajan tukena

Loikka-sarja helpottaa opettajan työtä tarjoamalla useita eri arviointipohjia sisältävän arviointipaketin. Sen tarkoituksena ei ole uuvuttaa opettajaa tai oppilasta loppumattomalla arvioinnilla, vaan tarjota opettajalle kokonaisuus, josta hän voi valita oman asiantuntijuuden ja oppilaantuntemuksen avulla ryhmälleen sopivat arviointitavat.

Tarjolla on myös koetyökalu, jonka avulla opettaja voi muokata itselleen ja opetusryhmälleen sopivat kokeet erillisistä tehtäväpalasista. Jokainen opettaja ja jokainen oppilas on erilainen – toiselle sopivat valmiit kokeet, toiselle taas mahdollisuus räätälöidä kokeet.

Kokeile Loikka-materiaaleja oppitunnilla!

Luettujen ja kuunneltujen tekstien lisäksi oppilaiden maailmassa on paikkansa erilaisilla peleillä. Pelit voivat olla esimerkiksi lautapelejä, korttipelejä, pallopelejä, kännykkäpelejä tai konsolipelejä. Medialukutaitoa edistää se, että oppilas pysähtyy pohtimaan peliä ja siihen liittyvää tekemistä. Toisinaan voikin suullisen esityksen teettää jostain pelistä vaikkapa pelivinkkauksen muodossa. Näiden monisteiden avulla on helppo tehdä vinkkauksesta itsearviointia, antaa kaveripalaute ja opettajan arviointi.

Tulosta pelivinkkaus >