Artikkelit

Viisi vinkkiä kemian ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle abille

Kemian ylioppilastutkinnon koe lähestyy!

Viisi vinkkiä abille hyvän ja täsmällisen vastauksen laatimiseksi.

1. Lue tehtävä huolellisesti ja arvioi vastauksessa esitettävien asioiden määrä tehtävän pisteytyksen perusteella. Esimerkiksi 3 pisteen tehtävään ei riitä pelkkä toteamus, vaan vastaus tulee perustella ja sitä tulee valaista esimerkillä tai täydentää esimerkiksi reaktioyhtälöllä, rakennekaavalla tai rakennekaavaan tehtävällä merkinnällä (esimerkiksi orgaanisten yhdisteiden isomeria).

2. Varmista, että osaat hyödyntää tarvittavia ohjelmistoja reaktioyhtälöiden kirjoittamiseksi, rakennekaavojen piirtämiseksi, graafisten kuvaajien laatimiseksi jne.

3. Esitä reaktioyhtälöt pienimmin mahdollisin kokonaislukukertoimin ja olomuodoilla varustettuna (poikkeus orgaanisten yhdisteiden reaktiot). Mikäli olomuodot on annettu, muista kopioida ne lopulliseen vastaukseesi.

4. Ole tarkkana kirjoittaessasi kemian kaavoja. Muista isot ja pienet kirjaimet, sulut ja alaindeksit.

5. Esitä laskennallisissa tehtävissä tarvittavat suureyhtälöt ja osoita, kuinka kysytty suure ratkaistaan niiden avulla. Tarkista lopuksi, että olet pyöristänyt vastauksen lähtöarvojen (epätarkimman lähtöarvon) mukaiselle tarkkuudelle ja että yksikkö on oikein.

Lisää vinkkejä ja materiaalia kemian yo-kokeeseen valmistumiseen löydät Mooli Kertaus -kirjasta.

Kirjoittaja

Leena Turpeenoja