Uutiset

Eenariina Hämäläinen ja Leena Turpeenoja on palkittu vuoden 2024 Oppikirjailijapalkinnolla

Otavan oppikirjailijat Eenariina Hämäläinen ja Leena Turpeenoja on palkittu vuoden 2024 Oppimateriaalipalkinnolla. Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät Oppikirjailijapalkinnot jaettiin opetusalan Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa perjantaina 26. tammikuuta 2024.

Palkintoperustelut

Eenariina Hämäläinen

Lehtori, oppikirjailija Eenariina Hämäläinen aloitti kirjailijanuransa yläkoulun historian Forum-sarjassa (Otava). Historian elävöittämisessä Hämäläinen otti avukseen videot ja monipuoliset digitaaliset tehtävät, joita hän oli käyttänyt omassa opetuksessaan jo pitkään. 

Alakoulun oppimateriaaleissa Hämäläinen oli kantavana voimana, kun uusi opetussuunnitelma toi yhteiskuntaopin opetuksen ja Forum-sarjan 4.–6. luokalle. Lukion materiaaleista Hämäläinen on ollut tekemässä uutta filosofian oppimateriaalia. Syntyi ajattelun taitoja ja argumentointia korostava Idea-sarja (Otava), jonka digikirjat ja opettajan digiopetusaineistot sähköistivät lukion oppitunteja ja uudistuivat vuodesta 2021 alkaen uuteen lukion opetussuunnitelmaan. Hämäläinen on tehnyt lisäksi yläkoulun yhteiskuntaopin materiaaleja sekä lukion historian videoita ja opettajan materiaaleja.

Hämäläisen oppikirjailijaura on kestänyt noin vuosikymmenen, ja hänen julkaisuluetteloonsa kuuluu jo satakunta tuotetta: oppikirjoja, tehtäväkirjoja, digikirjoja, digitehtävistöjä, digikokeita ja opettajan materiaaleja. Näistä historian ja yhteiskuntaopin materiaalit on julkaistu sekä suomen että ruotsin kielellä. Hämäläinen on lisäksi vienyt suomalaista koulutusosaamista maailmalle ja käynyt luennoimassa suomalaisista oppimateriaaleista mm. Vietnamissa.

Eenariina Hämäläinen on oppikirjailijaryhmien aktiivinen ja inspiroiva keskushahmo, jonka tehokkuus ja kunnianhimo tuottavat moderneja ja innostavia oppimateriaaleja. Hän tuo työskentelyyn mukanaan energisen asenteensa, rohkeat näkökulmansa ja halunsa tehdä parasta mahdollista oppimateriaalia nuorille.

Leena Turpeenoja

Leena Turpeenoja on neurobiologian tohtori, ja hänellä on filosofian lisensiaatin tutkinto biokemiassa. Hän on toiminut opettajana useilla koulutusasteilla ammatillisessa koulutuksessa, yliopistossa ja lukiossa. Eläkkeelle hän jäi Kuopion Lyseon lukion kemian vanhemman lehtorin tehtävästä. Turpeenoja on toiminut valtakunnallisesti täydennyskouluttajana kemian opettajille sekä kannustanut omia opiskelijoitaan kansallisiin ja kansainvälisiin tiedekilpailuihin. Oppikirjailijana Turpeenoja on toiminut 1990-luvulta saakka.

Lukion kemian opetuksessa Leena Turpeenojan johdolla syntynyt Mooli-sarja (Otava) on klassikko, jonka merkitys kemian opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä on ollut keskeinen useiden opetussuunnitelmien aikana. Mooli-sarjan tarkka ja pedantti teoriateksti sekä oivaltavat tehtävät on uusittu eri opetussuunnitelmiin, viimeksi vuoden 2021 lukion opetussuunnitelmaan. Materiaaleissa ovat alusta saakka ollut runsaasti digitaalista sisältöä. Mooli-sarja on muokannut useiden lukion opiskelijasukupolvien käsitystä kemiasta oppiaineena.

Monipuolinen opettajakokemus näkyy Leena Turpeenojan tavassa tuottaa oppimateriaalia. Hän tuntee erilaisten opiskelijoiden toiveet ja tarpeet, ja hän osaa muokata kemian vaativat sisällöt opiskelijalle sopivaan muotoon. Kokeellisen lähestymistavan, tutkimustehtävien ja laboratoriotyöskentelyn rooli on keskeinen Mooli-sarjan materiaaleissa.

Oppikirjailijana Turpeenoja paneutuu yksityiskohtiin ja haluaa varmistaa, että yksityiskohdista muodostuu jäntevä kokonaisuus. Turpeenojan keskeinen oppimisen kehittämiskohde on ollut oppimisen arviointi. Hän on kehittänyt runsaasti erilaisia jatkuvan arvioinnin menetelmiä ja materiaaleja. Turpeenoja on kemian alan monipuolinen, innovatiivinen osaaja. Oppikirjailijana Leena Turpeenoja on toiminut sekä työryhmien idearikkaana jäsenenä että ainoana tekijänä.

Oppikirjailijapalkinto

Palkintoja myönnettiin tänä vuonna viidelle oppikirjantekijälle. Oppikirjailijapalkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa, ja ne myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Suomen tietokirjailijat ry:n palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Palkinnonsaajista päätti Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus, johon kuuluivat vuonna 2023 puheenjohtaja Timo Tossavainen, varapuheenjohtaja Anne Mäntynen ja jäsenet Mervi Holopainen, Markus Hotakainen, Elina Kahla, Riitta Korhonen, Päivi Kosonen, Petri Laukka, Kai Myrberg ja Rainer Oesch.

Lisätietoa Suomen tietokirjailijat ry:n verkkosivuilta.