Uutiset

Otavan Kirjasäätiön vuoden 2023 oppimateriaalipalkinto Leena Turpeenojalle

Otavan Kirjasäätiö on myöntänyt vuoden 2023 oppimateriaalipalkinnon filosofian tohtori Leena Turpeenojalle. Turpeenoja aloitti oppikirjailijantyönsä yli kaksikymmentä vuotta sitten. Hän on näin vaikuttanut koko kuluneen vuosituhannen ajan siihen, miten suomalaiset lukiolaiset opiskelevat kemiaa.

Leena Turpeenojan johdolla syntyi lukion Mooli-oppikirjasarja, jonka ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2001. Mooli saavutti lukiossa nopeasti klassikon aseman, ja vuosien varrella Mooli on sekä sisältöjen että tuoteperheen rakenteen osalta päädytty uudistamaan aina uuden opetussuunnitelman tarpeita vastaavaksi. Leena Turpeenojalla on ollut merkittävä rooli lukion kemian opetuksen uudistamisessa, ja hän on painottanut erityisesti kokeellisuuden ja tutkimuksellisen lähestymistavan merkitystä.

Otavan Kirjasäätiö myönsi kaikkiaan viisi kirjallisuuspalkintoa. Veijo Meri -palkinto myönnettiin kirjailija ja psykiatri Joel Haahtelalle, Kaarina Helakisa -palkinto lasten- ja nuortenkirjailija Mila Teräkselle, Tietokirjapalkinto tietokirjailija ja toimittaja Ari Väntäselle ja Erkki Reenpää -suomentajapalkinto suomentaja Inka Parpolalle. Kunkin palkinnon arvo on 15 000 euroa. Erkki Reenpää -suomentajapalkinto jaetaan joka toinen vuosi ja muut palkinnot vuosittain tunnustuksena merkittävästä kirjallisesta työstä ja tuotannosta.

Perustelut kokonaisuudessaan ovat nähtävissä Otavan Kirjasäätiön sivuilla. Palkintojen lisäksi Otavan Kirjasäätiö jakoi yli 500 000 euroa apurahoja ja avustuksia kirjalliseen työhön ja lukemista edistäviin hankkeisiin.

Otavan Kirjasäätiön toiminnan tarkoitus on tukea kirjallisen työn tekijöitä ja edistää kirjallisuuden ja lukemisen kulttuuria Suomessa. Kirjallisuuspalkinnoillaan säätiö haluaa huomioida ja kannustaa kotimaisia kirjailijoita ja kirjallisen työn tekijöitä, sekä nostaa esiin heidän kulttuurisesti, sivistyksellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtään.