Mooli (LOPS 2016)

Mooli on monipuolinen ja moderni, opettajaa ja opiskelijaa innostava oppimateriaali lukion kemian opiskeluun. Se vahvistaa opiskelijan luonnontieteellistä sivistystä ja kannustaa opiskelemaan ryhmissä.

Mooli mahdollistaa tvt:n monipuolisen käytön opetuksen osana. Videot ja animaatiot havainnollistavat kemian ilmiöitä ja käsitteitä modernilla otteella. Opiskelijan aktiivista roolia korostetaan.

Mooli soveltuu kaikenkokoisille ryhmille ja erilaisille oppijoille. Opetusteksti on selkeää, kuvat ja graafiset esitykset tukevat oppimista. Kemian teoriat ja kokeelliset työt yhdistyvät selkeäksi kokonaisuudeksi.

Sarjaan kuuluu myös digikirja, digiopetusaineisto ja digikokeet. Digikirjassa on mukana mm. videoita, animaatioita ja interaktiivisia harjoituksia. Digiopetusaineisto on opettajan apuri tuntien pitoon ja suunnitteluun. Kätevät kemian digikokeet auttavat sähköiseen yo-kokeeseen valmistautumisessa.

Mooli antaa vahvan pohjan ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintojen pääsykokeisiin.

Poimi Moolin vinkit etäopetukseen >

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen Mooli-sarjaan >

Mooli (LOPS 2016)

Ajankohtaista

  • Mooli digikirjoihin on päivitetty Abitti-kaavaeditori.

Opiskelijan materiaalit

Kaikki Moolin oppikirjat ilmestyvät myös digikirjoina.

Moolin digikirja sisältää videoita, kokeellisia töitä, demonstraatioita, animaatioita, simulaatioita ja interaktiivisia (itsetarkistuvia) tehtäviä. Digikirja sisältää myös laskutehtävien ratkaisut.

Lue lisää Otavan digikirjoista ja tutustu opastusvideoon osoitteessa: oppimisenpalvelut.otava.fi/digikirjat.

Mooli 1 Kemiaa kaikkialla

Mooli 1 jatkaa peruskoulussa aloitettua matkaa kemian ilmiöihin ja luonnontieteelliseen ajatteluun. Kirjassa tutustutaan aineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin niin solutasolla kuin maailmankaikkeuden mittakaavassa.

Katso sisällysluettelo ja näytesivut tästä >

Lue lisää

Mooli 2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kirjassa perehdytään elämän kemiaan: orgaanisiin yhdisteisiin, ilmiöihin ja tutkimusmenetelmiin. Kokeellisuus ja mallintaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa.

Katso sisällysluettelo ja näytesivut tästä >

Lue lisää

Mooli 3 Reaktiot ja energia

Mooli 3 tutustuttaa aineen ja energian häviämättömyyden lakiin. Kirjassa pohditaan, miten kemialliset reaktiot liittyvät joka päiväiseen elämäämme ja miten teknologia hyödyntää niitä. Luonnontieteellisen tiedon luonne selkeytyy.

Katso sisällysluettelo ja näytesivut tästä >

Lue lisää

Mooli 4 Materiaalit ja teknologia

Kirjassa tutustutaan erilaisten materiaalien nyky-yhteiskunnalle tarjoamiin loputtomiin mahdollisuuksiin. Perehdytään paitsi materiaaleihin myös teknologiseen tutkimukseen ja ongelmanratkaisuun. Yhteistyön merkitys tiedon tuottamisessa korostuu.

Katso sisällysluettelo ja näytesivut tästä >

Lue lisää

Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino

Mooli 5 rakentaa kestävää tulevaisuutta! Syvennytään kemialliseen reaktioon ja tasapainoon sekä tieteen että yhteiskunnan kannalta. Kurssilla painotetaan laskennallisia ja graafisia malleja sekä perehdytään luonnontieteellisen tutkimuksen tekoon.

Katso sisällysluettelo ja näytesivut tästä >

Lue lisää

Mooli Kertaus

Mooli Kertaus -kirjassa on 13 jaksoa, jotka kokoavat kemian kurssien keskeiset sisällöt ja tavoitteet. Kirjan avulla opiskelija voi testata osaamistaan, kerrata kemian teoriaa ja käsitteitä sekä tehdä harjoitustehtäviä. Mooli Kertaus ilmestyy sekä painettuna että digikirjana. Sarjaan kuuluu myös Mooli Kertaus Ratkaisut (pdf), joka sisältää kaikkien tehtävien vastaukset ja malliratkaisut sekä kirjan käsitteiden selitykset.

Tutustu sisällysluetteloon

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digilisämateriaalit

Oppikirjojen laboratoriotöiden videoihin sekä tehtävien ratkaisuihin pääset tästä.

Oppikirjailijat

Kalle Lehtiniemi on toiminut Siilinjärven lukiossa kemian, matematiikan ja tietotekniikan lehtorina vuodesta 1996. Hän aloitti Otavan Mooli-sarjan oppikirjailijana vuonna 2000. Opetuksessaan Kalle on kiinnostunut monipuolisesta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä kemian opetuksessa sekä kurssiarviointimenetelmien kehittämisestä. Oman työnsä ohella Kalle on kouluttanut opettajia erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käytössä kemian opetuksessa.

Leena Turpeenojalla on opettajakokemusta laboratorioalalta ammatilliselta puolelta, yliopistosta ja lukiosta. Ennen siirtymistään Kuopion Lyseon lukioon syksyllä 1996 Leena toimi opettajana Oulun Lyseon lukiossa, jossa hän käynnisti kansainvälisen IB-lukion kemian opetuksen. Leena on pitkäaikainen otavalainen ja kokenut oppikirjailija. Hän on pitänyt runsaasti täydennyskoulutusta kemian opettajille. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Kuopion kaupungin LUMA-hankkeen koordinaattorina ja lukio-yliopistoyhteistyön kehittäjänä. Hänet on valittu MAOL:n vuoden opettajaksi. Leena on kiinnostunut kemian kokeellisen ja tutkimuksellisen lähestymistavan hyödyntämisestä lukio-opetuksessa ja monipuolisista arviointimenetelmistä. Leena on ollut mukana kemian opetussuunnitelman uudistamistyössä.

Esittelyvideo

 

Vinkki oppitunnille Mooli-päivän iloksi