Artikkelit

Viisi esimerkkiä Särmän vahvasta sisällöstä

1. Hyvät ohjeet ja mallit

Yläkoulun Särmää on kiitetty hyvistä mallinnuksista ja selkeistä ohjeista, ja niitä kehitettiin Särmän uudistuksessa edelleen.

Särmän tekijäryhmän mielestä on todella tärkeää, että oppilaalla on Särmässä hyvät ohjeet, joita seuraamalla pystyy etenemään myös silloin, kun opettaja ei juuri sillä hetkellä ehdi auttamaan. Asiat löytyvät helposti ja oppilas tietää aina, mitä asiaa harjoitellaan ja pääsee vaivattomasti sitä harjoittelemaan.

2. Vuorovaikutustaidot

Särmä 9 puhejakso opettaa vuorovaikutustaitoja eri tilanteissa. Keskustelutaito on tarpeen joka päivä ja sitä voi harjoittaa. Särmä ohjaa tiedostamaan, mitä keskustelutilanteessa tapahtuu. Puhuttujenkin tekstilajien tuottamiseen Särmä antaa konkreettisia ohjeita ja hyviä malleja ja osoittaa myös taitavan kuuntelemisen taidot.

Harjoitusten aiheet ovat lähellä nuorta, esimerkiksi ristiriitatilanteessa toimiminen, erimielisyyksien selvittäminen ja juuri nyt ajankohtainen videokeskustelu. Särmän tehtävistä monet ovat ryhmässä toteutettavia, mikä edistää vuorovaikutuksen opettelua muiden kanssa ja opettaa ottamaan eri näkökulmia huomioon.

3. Luettavaa joka makuun

Särmässä tekstilajien kirjo on laaja ja ottaa kaikenlaiset nuoret huomioon. Tarjolla on rikas valikoima sekä kauno- että tietokirjallisuutta, ja uudet tuulet sekä klassikot ovat Särmässä sulassa sovussa. Mukana Särmä 9:ssä on neljä novellia, joista herkkuna Juha Itkosen Arvotaulu-novelli yksinoikeudella.

Oppilailta on kuulosteltu, millainen kirjallisuus heitä kiinnostaa, koska Särmän tavoite on saada jokainen innostumaan ja keskittymään lukemiseen.

Särmä antaa oppilaalle kirjallisuuden tulkintaan hyvät mallinnukset ja osoittaa selkeästi kerrontaan liittyvät ratkaisut. Mallinnukset myös auttavat pysähtymään tekstin äärelle ja näyttävät, miten jokaisesta säkeestä ja jopa sanasta voi tehdä havaintoja ja tulkintoja.

Ja mikä parasta, kaikki kirjallisuustekstit voi myös kuunnella – digikirjasta suoraan ja painetusta oppikirjasta Otso-mobiilisovelluksen avulla.

4. Jokainen on tärkeä

Yksi Särmän tärkeimmistä ajatuksista alusta asti on ollut, että oppimateriaalin pitää tulla lähelle jokaista oppilasta. Siksi Särmän teksteissä ja kuvissa näkyy mahdollisimman monenlaisia ihmisiä ja elämäntapoja ja aiheiden kirjo on laaja.

On varmistettu, että jokainen löytää mieluista sisältöä, ja oppikirjailijat ovat testanneet kaikki tehtävät omissa luokissaan.

5. Nykypäivän taitoja

Särmä opettaa tärkeitä asioita, joita ilman ei nykyään pärjää. On esimerkiksi tärkeää pystyä tuottamaan kiinnostavaa ja erottuvaa sisältöä eri alustoille. Särmä ohjaa näkökulman valintaan ja aiheen rajaukseen, koska kiinnostava rajaus tai erikoinen näkökulma tekee tavanomaisestakin aiheesta tuoreen ja erottuvan.

Nuoret elävät vahvasti somemaailmassa, ja siksi sieltä on Särmässä paljon esimerkkejä eli asiaa harjoitellaan itselle tuttujen ilmiöiden kautta.

Kertomuksellisuus journalismissa ja sosiaalisessa mediassa on mukana mediaosuudessa, ja Särmä osoittaa selkeästi kertomuksellisuuden keinot. Särmä 9 ohjaa tutkimaan myös audiovisuaalisen kerronnan keinoja.

Nuori elää ja toimii päivittäin kymmenien tekstien keskellä, joten niiden ymmärtämisen ja arvioimisen monipuoliset taidot ovat hänelle todella tärkeitä.