Artikkelit

Nuoret kaipaavat faktatietoa, rohkaisua ja konkreettisia tekoja nyt — uusi nuorille suunnattu tietokirja on ensiapulaukku maailmantuskaan

”Huolettaa, millainen tulevaisuus tulee olemaan, jos ilmastonmuutokselle ei tehdä mitään.”

”Olen huolissani siitä, miten ihmisten mielipiteet ovat kärjistyneet etenkin maahanmuutosta puhuttaessa.”

”Minua huolettaa epätasa-arvoisuus ihmisten kesken johtuen köyhyydestä, ulkonäöstä tai elinoloista. Ennen kaikkea mihin tämä kaikki johtaa.”

“Asioita, joita haluaisi kehittää, on paljon. Siksi välillä ahdistaa, koska yksin ei maapalloa voi pelastaa.”

Ilmastonmuutos, mielenterveys, syrjivät rakenteet ihmisten välillä, oma ja maapallon tulevaisuus. Muun muassa nämä teemat nousivat esiin noin 300 lukiolaiselle teetetyssä kyselyssä viime syksynä. Nuorten vaikuttamisoppaan pohjatyöksi tehdyn kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat nuoria tässä ajassa huolestuttavat ja mihin he itse haluaisivat päästä vaikuttamaan.

Suurten huolenaiheiden rinnalla esiin nousi myös suuri tiedontarve. Kun kysyimme, mikä saisi nuoret toimimaan heille tärkeiden asioiden eteen nykyistä enemmän, yleisimpiä vastauksia olivat ”tarvitsisin lisää rohkeutta puhua minulle tärkeistä asioista”, ”tarvitsisin lisää tietoa vaikuttamisen keinoista” ja ”tarvitsisin lisää faktatietoa aiheesta”.

Monimutkaisten ja usein kaukaisilta tuntuvien ongelmien äärellä nuoren voi olla vaikea löytää luotettavan tiedon äärelle ja ymmärtää itsenäisesti syy-seuraussuhteita. Koulun herättämä kiinnostuksen kipinä ja oppitunnilta saadut tiedonmurut on saatava käyttöön nopeasti, jotta ne jäävät osaksi arkea.

Näihin tarpeisiin ja näistä lähtökohdista syntyi nuorten vaikuttamisopas Tekoja NYT! Maailmanpelastajan käsikirja. Teos avaa asiantuntijahaastatteluihin pohjaten nuoria mietityttäviä teemoja ilmastonmuutoksesta rasismiin, taloudellisesta eriarvoisuudesta vähemmistöjen oikeuksiin sekä vastuulliseen kuluttamiseen, ja antaa yhteensä 58 konkreettista vinkkiä toimintaan. Kirjan viestiä tukevat 18 nuorille tuttua vaikuttajaa, jotka kertovat, mikä heidät sai tarttumaan toimeen.

Tekoja NYT on ensiapulaukku siihen ahdistukseen ja pienuuteen, jota moni tuntee monimutkaisten ongelmien äärellä. Kirja kirkastaa kolme rohkaisevaa viestiä:

  1. Tieto ei lisää tuskaa, vaan auttaa toimimaan. Kun vaikeat asiat palastellaan osiin, on suhteuttaminen, ymmärtäminen ja aktivoituminen helpompaa. Luotettavaan tietoon perustuva ymmärrys luo myös toivoa. 
  2. Joukossa on voimaa. Paljon on jo tehty, paljon tehdään koko ajan ja paljon on vielä tehtävissä maailman muuttamiseksi. Isot asiat vaativat isoja toimia, ja isot teot syntyvät monesta pienestä teosta. Jokainen voi aloittaa jostakin.
  3. Jokaisella on oma tapansa vaikuttaa. Kaikkien ei tarvitse olla ulospäinsuuntautuneita, äänekkäitä aktivisteja. Myös taiteella, urheilulla, somessa, omalla kokemuksella tai uravalinnalla voi tehdä vaikuttavia tekoja.

Tekoja NYT luo toivoa tulevaisuuteen, jota kohti olemme menossa. Vaikka huonot uutiset saavat arjessamme paljon tilaa, valtava joukko ihmisiä toimii tälläkin hetkellä maailman epäkohtien ratkaisemiseksi.  He kaikki uskovat, että maailmaa on mahdollista muuttaa. 

Kuten kirjamme tiivistää: tulevaisuus näyttää siltä, millaiseksi me sen teemme.

Kirjoittaja: Kaisa Uusitalo

Toimittajat Kaisa Uusitalo, Sanna Pekkonen ja Silja Annila ovat järjestäneet journalismityöpajoja nuorille ja olivat kirjoittamassa tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana ollutta Hyvän sään aikana -teosta. Kolmikon uutuusteos Tekoja NYT! Maailmanpelastajan käsikirja on tiivis tietopaketti ja toivoa herättävä toimintaopas, joka käsittelee 15:tä isoa teemaa helposti lähestyttävällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Tutustu tarkemmin Tekoja NYT! Maailmanpelastajan käsikirjaan >