Artikkelit

Johtamismallin kehittäminen koulun kiireiden keskellä

"Johtamisen vuosikellolla halusimme tehdä yksinkertaisista, jo olemassa olevista hyvistä toimintamalleista koulun arkea helpottavan palvelun”, kertoo liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen Otava Oppimisen palveluista.

”Suurin haaste johtamisen kehittämisessä ei itse asiassa ole ajan tai osaamisen puute, vaan erheellinen näkemys siitä, mitä toimintakulttuurin johtaminen käytännössä on. Keskeisten suuntalinjojen systemaattinen dokumentointi, monikanavainen viestintä ja vastuiden ja roolien riittävän tarkka määrittely tekee johtamisesta helpompaa ja tehokkaampaa”, toteaa Markku Pelkonen.

Johtamisen vuosikellon taustalla on kolme keskeistä periaatetta:

Periaate 1: Jos koulun toiminnan kehittämisestä ei ole dokumentaatiota, ei voi olettaa, että koko työyhteisö ymmärtää yhteisen suunnan samalla tavalla. Usein dokumentaation ja sitä tukevan viestinnän puute arjessa sanoitetaan lauseella ”Toivoisimme tietoa siitä, mitä meiltä odotetaan.”

Periaate 2: Johtaminen on jatkuvaa, systemaattista viestintää. Vuosikello on toimintasuunnitelma, jota viestitään ja seurataan koulun eri tasoilla. Opettajille keskeinen kehittämishanke, vaikkapa hyvinvointiin liittyvä, näkyy arjessa samalla tavalla kuin se on määritelty jaetun johtajuuden kautta johtoryhmän toimintasuunnitelmaan. Vuosikello on turvarakenne kiireiselle johtajalle. Vuosikelloa tukee ja sen tekee näkyväksi hyvin käyttöönotettu teknologia, kuten esimerkiksi O365 Teams.

Periaate 3: Jos ei ole säännöllistä toiminnan etenemisen seurantaa, ei voi olettaa ihmisten ottavan asioita tosissaan ja sitoutuvan muutokseen. Seuranta on positiivinen termi. Se kertoo vastuullisuudesta.

Pedagoginen johtaminen on tavoitteiden asettamista ja yhteisen vastuunoton rakentamista. Sen avulla rehtori rakentaa motivoituneen ja sitoutuneen työyhteisön. Yrityksissä puhutaan tässä kohdin yleensä strategisesta johtamisesta. Koulussa hyvin harvoin, vaikka ehkä pitäisi?

Valmennuksia koulun toiminnan kehittämiseen

Otava Oppimisen palvelut tarjoaa rehtoreille pedagogisen johtamisen työkalut palveluna. Jaetun johtamisen vuosikello ohjaa rehtorit ja johtoryhmän jaettuun johtajuuteen. Valmennuksen aikana sovitaan johtoryhmän roolit, vastuut ja toimintatavat uudelleen. Tavoitteena on vahvistaa tiiminvetäjien roolia ja lisätä itseohjautuvuutta.

Opettajien osaamisen kehittämisen vuosikello tarjoaa monipuolisen kattauksen valmennuksia, joiden avulla varmistat, että koulussasi opitaan. Oppimisen suunnittelussa tavoitteiden asettaminen on ensisijaisen tärkeää. Uudet yhteistyön muodot varmistavat osaamisen jakamisen ja opettajien jaksamisen. Arvioinnin digivalmennus tukee kouluasi yhteisen arviointikulttuurin rakentamiseen. Oletko valmis muutokseen?

Jaetun johtamisen vuosikello

Opettajien osaamisen kehittämisen vuosikello

Lue lisää palveluistamme >