Artikkelit

Iloinen hyppy ruotsin kieleen

Trampolin on lämminhenkinen sarja peruskoulun B1-ruotsiin. Sarjan henkilöt ovat aitoja suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja pohjoismaalaisia nuoria, joiden elämään oppilas voi samaistua.

Oppilaille uusi sarja tarjoaa kokemuksia, jotka antavat intoa ruotsin oppimiseen. Mieleistä tehtävää löytyy Trampolinista ihan jokaiselle: on helppoja sanastotehtäviä, kuullun ymmärtämistä, toiminnallisia videotehtäviä, suullisia paritehtäviä, kirjoittamistehtäviä ja ylöspäin eriyttäviä tehtäviä.

Opettajalle Trampolin tarjoaa avaimet käteen -paketin, sillä kokonaisuus on mietitty niin, ettei omaa materiaalia tarvitse tehdä, ellei itse halua.

Oppilaalle luodaan turvallinen tunne

Kirjan kappaleissa on selkeä rakenne, jossa samat osiot toistuvat samassa järjestyksessä. Kaikki tehtävänannot on mietitty tarkkaan ja ulkoasu on helposti hahmotettava. Tekstit ja tehtävät ovat yksissä kansissa, mikä on oppimisen sujumista helpottava tekijä. Se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden edetä itseohjautuvasti ja toimii loistavasti myös itsenäisen opiskelun ja etäopiskelun apuvälineenä.

Opittavat asiat on mitoitettu uuteen tuntijakoon sopiviksi. Ja mikä tärkeintä, oppimateriaali on kohderyhmälle sopivan tasoinen.

Samaistumista ja omia juttuja

Aidot päähenkilöt ovat oppilaiden ikäisiä lapsia ja nuoria, joita on haastateltu ja kuvattu heidän omassa ympäristössään. He kertovat itselleen tärkeistä asioista kuten perheestään, ystävistään, harrastuksistaan, tyylistään, koulusta, vapaa-ajasta ja kotieläimistä. Oppilaiden on helppo harjoittaa oppimaansa kertomalla omasta elämästään ruotsiksi.

Abba, muumit ja Melodifestivalen!

Kulttuurintuntemus on tärkeässä roolissa, ja jokaisen kappaleen lopussa olevissa Kulturhopp-osioissa oppilaat saavat lisätietoa pohjoismaiden kulttuurin ilmiöistä. Näihin tietoiskuihin on yhdistetty tehtäviä, esimerkiksi tiedonhakua netin kautta, joten oppilas saa mahdollisuuden perehtyä aiheisiin, jotka häntä kiinnostavat.

Sujuvasti ja iloisesti eriyttäen

Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on viime vuosina kasvanut, ja toistuva sekä selkeä oppikirjan rakenne auttaa asioiden omaksumisessa. Trampolinissa tehtävät vaikeutuvat asteittain ja tarjoavat ja tekemistä jokaiselle oppilaalle. Kirjassa on runsaasti perustason tehtäviä sekä sopivasti lisähaastetta nopeimmin edistyville.

Jotta kaikki pysyisivät iloisesti mukana, on Trampolin-sarjaan suunniteltu Trampolin Min bok, joka sisältää paljon oppimista helpottavia ominaisuuksia. Se on alaspäin eriyttävä oppikirja, jota voi käyttää rinnakkain peruskirjan kanssa samassa ryhmässä.

Omat tavoitteet

Oppilas saa aktiivisen roolin oman oppimisensa kehittäjänä, sillä Trampolin-kirjassa joka kappaleen alussa hän voi itse määritellä oman oppimistavoitteensa. Tavoitteen toteutumiseen palataan kappaleen lopussa itsearvioinnissa. Itsearviointeja ja vertaispalautteita on myös kappaleiden sisällä.

Monenlaiset videot oppimisen tukena

Trampolin-sarjassa videoita on paljon, koska ne ovat olennainen osa nuorten maailmaa ja niitä nuoret seuraavat keskittyneesti. Videot ovat napakan lyhyitä ja niitä on joka kappaleessa. Käymme muun muassa Ahvenanmaalla, Gotlannissa ja Tukholmassa, jossa nähdään ihmisten koteja, harrastuksia ja maisemia.

Nuorten omaa kerrontaa Trampoliniin tuovat suomenruotsalaisten nuorten itse älypuhelimella kuvaamat videot. Haastevideoissa taas on monta oivallista, toiminnallista tehtävää. Kielioppikin voi olla kivaa! Marcus-opettaja opettaa kielioppia videosarjassa, jossa käydään läpi kaikki kieliopin perusteet.

Terveiset oppikirjailijoilta

Työryhmässämme jokaisella on omia tietoja ja taitoja, joista ryhmänä syntyy sopusointuinen kokonaisuus. Saamme energiaa toisistamme, nauramme paljon ja viihdymme yhdessä. Toivomme, että hyvä tekemisen tunnelma välittyy Trampolin-sarjan kautta kaikille oppilaille ja opettajille sekä jokaiselle ruotsin oppitunnille.

Anna, Mikaela, Siri, Sari M. ja Sari V.