Artikkelit

Vinkkejä A-ruotsin Inne (LOPS21) -sarjan käyttöön!

Lukion A-ruotsin sarja Inne on kokenut LOPS21-uudistuksessa perusteellisen ja inspiroivan muutoksen. Mukana on nyt uusia tekstejä, videoita ja kuunteluita. Lisäksi tuoteperheeseen kuuluu opiskelijan digikirja ja opettajan työtä tukeva digiopetusaineisto. 

Inne-sarjan oppikirjailijatiimistä Anne Suontaus, Marjut Koivunen ja Katri Björkvall jakavat omia vinkkejään uudistuneen Inne-sarjan käyttöön. Tutustu myös uuden Inne 4 -oppikirjan sisältöön!

Tutustu Inne 4:n uudistuneeseen sisältöön

Inne 4 -oppimateriaali on ilmestynyt ja koko tuoteperhe on nyt käytössäsi. Inne 4 (LOPS21) sisältää lukion ruotsin moduulin RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä.

Poimintoja Inne 4:n uudesta sisällöstä

Video: Olivia tjänstgör i Dragsvik, Inne 4 (LOPS21) s. 92

Videolla Olivia kertoo ajastaan, kokemuksistaan ja oppimistaan asioista ruotsinkielisessä prikaatissa, Dragsvikissä 2021-2022. Olivian äidinkieli on suomi ja hän kertoo, että kaiken muun opin lisäksi myös kielitaito on kehittynyt hurjasti. Video tuotettiin Puolustusvoimien kanssa hyvässä yhteistyössä, ja kuvaukset tehtiin autenttisissa olosuhteissa kasarmialueella.

Vinkkejä A-ruotsin oppitunneille

Vinkki 1: Miten käsitellä teemasanastoja tunnilla?
Teemasanastojen käsittelyn voi aloittaa vaikkapa yhdessä suomentamalla kääntökortit. 
Teemasanastojen yhteydessä oleviin sanastokääntökortteihin on valittu teemasanaston kaikkein keskeisin aines (usein n. 30 % sanoista). Sanastokääntökortteja voikin käyttää alaspäin eriyttämiseen. Hyvä vinkki opiskelijoille on, että jos joskus ei millään ehdi opiskella kaikkia sanoja, kääntökorttien sanoilla pääsee jo pitkälle.


Vinkki 2: Fraasikääntökortit tekstien yhteydessä
Jokaisen tekstin yhteydessä on fraasikääntökortit, joihin on poimittu tekstin keskeisimmät ilmaukset. Opiskelija voi käyttää fraasikääntökortteja itsenäiseen harjoitteluun, mutta niitä voi hyödyntää myös oppitunnilla esimerkiksi siten, että pyytää opiskelijoita käymään kääntökortit läpi yhdessä parin kanssa. Fraasikääntökorttien ilmaukset voi myös merkitä tekstiin alleviivaustyökalulla. Parityöskentelyssä on hyvä huomata, että korttien fraasit eivät tule opiskelijoille samassa järjestyksessä.

 
Vinkki 3: Kieliopin opettaminen
Kielioppi on edelleen omana kokonaisuutenaan oppimateriaalin lopussa. Inne Extroja kannattaa hyödyntää kieliopin yhteisessä läpikäymisessä. Vaiheistetut esitykset helpottavat rakenteiden ymmärtämistä. 


Vinkki 4: Lisämateriaalin hyödyntäminen
Uudistettu lisämateriaali tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia laajentaa ja eriyttää sisältöjen käsittelyä. Lisämateriaali sisältää käsittelyvinkkien lisäksi videotehtäviä, runsaasti erilaisia paritehtäviä ja pelejä sanaston sekä kieliopin harjoitteluun ja kertaamiseen. Usein mukana on myös eritasoisia sanelutehtäviä osion keskeisestä sanastosta.


Vinkki 5: Opiskelijan Kolla vad du kan! ja Hur gick det?
Uudet osiot Kolla vad du kan! ja Hur gick det? auttavat opiskelijaa kertaamaan ja tunnistamaan osaamistaan jokaisen tekstiosion sekä laajemman kielioppikokonaisuuden lopuksi. 

Minkä vinkin sinä olet havainnut hyväksi omassa opetuksessasi ja haluaisit jakaa kollegoille?