Artikkelit

Lukion ruotsinopettajien mietteitä digitaalisuudesta

Digitaalisuus tukee Johanna Jokelan mielestä hyvin eriyttämistä. ”Digikirjaa käyttävä opiskelija voi tehdä lisää tehtäviä, helpompia tai vaikeampia, ja saa suurimpaan osaan myös vastaukset. Omia vastauksia on digitaalisesti myös helpompi muokata.” Jokela käyttää Fokus-sarjaa B1-ruotsin opetuksessa Etelä-Tapiolan lukiossa.

”On hyvä, että kuuntelutehtäviä pystyy tekemään kotona, koska joku tarvitsee monta kuuntelukertaa. Fokus valmentaa digitaaliseen yo-kokeeseen hyvin, mutta videotehtäviä toivoisin vielä lisääkin – ja abeille lisää kertausmateriaalia”, Jokela toteaa.

Digitaalisuus oppitunnilla

Tuntiopetuksessa Johanna Jokela käyttää apuna digiopetusaineistoa. Hänen ruotsin tunneillaan luokan Smart Board ja videotykki sekä opiskelijoiden läppärit ja älypuhelimet ovat ahkerassa käytössä. Suurin osa hänen opiskelijoistaan käyttää digikirjaa, ja useimmat opiskelijat tekevät tehtäviä mieluummin sähköisesti kuin kynä–paperi-menetelmällä. ”Ylipäätään digitaalisuus on nykypäivää, sitä mitä nuoret muutenkin tekevät.”

Digitaalisuus itsenäisen suorituksen tukena

”Itsenäinen suoritus on huomattavasti helpompaa toteuttaa kuin ennen, koska digikirjassa kaikki tekstit, vastaukset, kuuntelut ynnä muut ovat samassa paketissa”, toteaa Johanna Jokela. ”Jos opiskelija haluaa suorittaa jonkin ruotsin kurssin itsenäisesti, on digikirja silloin aivan ehdoton valinta, koska sen avulla opiskelija pystyy harjoittelemaan myös kuuntelemista ja saa muun muassa tarkistettua tehtävät helposti itse.”

Digitaalisuus mahdollistaa monipuolisen materiaalin

Jokelan mielestä Fokus on hyvä tuki myös hänenlaiselleen opettajalle, joka tekee kursseihin itse lisämateriaaleja. ”Fokus tarjoaa sekä opettajalle että opiskelijalle monipuolisesti erilaista materiaalia ja erilaisia tehtäviä. Muokkaan tehtäviä tarvittaessa ryhmän tarpeiden ja oman opetustyylini mukaan”, Jokela mainitsee.

Myös Juha Pohja opettaa ruotsia Etelä-Tapiolan lukiossa. Fokus-sarjan videot ja tehtävät valmentavat hänen mukaansa hyvin digitaaliseen yo-kokeeseen. Digitaalisuus mahdollistaa Pohjan mielestä aidommat, autenttiset opetusmateriaalit.

Digitaalisuus tuo myös haasteita

”Olen toistaiseksi kirjoituttanut aineet ja esseet Google Classroom -ympäristössä. Tosin jatkossa epäilen, että on siirryttävä Abittiin, koska se on ainut tapa, jolla opiskelijat eivät pääse käyttämään esimerkiksi käännösohjelmia, sanakirjoja ja nettiä apunaan”, kertoo Johanna Jokela.

”Suurin toiveeni on, että kokeessa opiskelijoiden vilppi, esimerkiksi pääsy nettiin, käännösominaisuuden käyttö ynnä muu sellainen saadaan estettyä. Abitti on mielestäni opettajalle käyttäjäepäystävällinen, olipa kyse sitten kokeen laatimisesta, muokkaamisesta tai korjaamisesta. Eivätkä opiskelijatkaan kokeen tekemisestä Abitti-ympäristössä yleensä pidä”, Jokela toteaa.

Ohjeita digimateriaalien käyttöön

Otavan digikokeita varten on ohje, miten kokeen voi teettää suljetussa ympäristössä Nettiniiloa käyttämällä. Katso ohje täältä >

Täältä löydät lisää ohjeita Otavan digimateriaalien käyttöön: otava.fi/ohjeet

Fokus-sarjan tuotesivulta saat tietoa sekä digitaalisista että painetuista lukion B1-ruotsin materiaaleista.