Artikkelit

Eriyttäminen ja opintojaksojen luominen – näin New Insights tukee lukion englannin opetusta

LOPS 2021 on integroitu luontevaksi osaksi uudistunutta New Insights -materiaalia. Sarja kannustaa yksilölliseen, tavoitteelliseen, reflektoivaan ja luovaan, kullekin oppijalle luontevasti sopivaan työskentelyyn. New Insights tarjoaa nuorelle innostavan, selkeän, yleissivistävän ja yksilöllisen kulttuurimatkan englannin kielen kautta minäkuvan ja maailmankatsomuksen vahvistamiseen ja kehittämiseen. New Insights -oppikirjailijat kertovat tässä artikkelissa tarkemmin sarjan eriyttämisratkaisuista sekä monialaisten opintojaksojen luomisesta.

Eriyttäminen on entistä sujuvampaa

Jokaisessa tekstissä on kirjassa Wordwise-tehtävä, joka sisältää esimerkiksi tekstin aihepiirin idiomeja tai haastavampaa, tekstin aihepiiriä laajentavaa sanastoa. Tämä on muutos ja parannus Insights-sarjan tehtäväpatteristoon. Kuunneltavaa materiaalia on entistä enemmän New Insights -oppimateriaalissa sekä tekstiosuuksissa että kieliopissa. Käytettyjen ääninäyttelijöiden määrä on aiempaa runsaampi ja monipuolisempi. New Insights -sarjan tekstien sanastot on äänitetty, jotta opiskelija harjaantuu ääntämiseen ja sanavaraston laajentamiseen tämänkin aistin kautta entistä monipuolisemmin. Lisäksi usea kieliopin tarinamuotoinen tehtävä on äänitetty ja opiskelija ja opettaja voivat käyttää äänitteitä tarkistamisen tai vastaamisen apuvälineinä sekä tueksi alas- ja ylöspäin eriyttämiseen. Kieliopissa näkyy selkeästi tehtävien taso, ja More advanced -tehtävät on merkitty erikseen, koska niissä voi paneutua opettajan johdolla esimerkiksi haastaviin kielen merkitysvivahteisiin, jotka ovat englannin kielelle tyypillisiä.

Lisämateriaalina jatkaa kieliopin tukipaketti kieliopin alaspäin eriyttämiseen. Tukipaketti on päivitetty vastaamaan moduulien uudistunutta kielioppijakoa New Insightsissa. Tukipaketti on myös opiskelijan digikirjassa. Lisäksi opettajan oppaassa on alaspäin eriyttävä tekstin ymmärtämisen tuki joka tekstistä kuten ennenkin. Ylöspäin eriyttäviä tehtäviä on teksteistä opettajan oppaassa, esimerkiksi lisäsanastotehtäviä tai haastavampia suullisia tehtäviä.

Kieliopin lisäesitysmateriaali on uusittu täysin ja eriyttäminen on suunniteltu kolmeen eri tasoon. Perusasioita esittelevät diasarjat alkavat punaisella alkuruudulla. Violetilla alkuruudulla alkavat diasarjat ovat koosteita. Ne soveltuvat kielioppiasioiden kertaamiseen kertaustunnilla tai niille opiskelijoille, jotka eivät tarvitse enää perinpohjaista kielioppiasioiden läpikäyntiä. Osassa koostediasarjoissa on lopussa soveltava, kuvaan perustuva tehtävä. More advanced -diasarjat alkavat sinisellä alkuruudulla. Niissä käsitellään haastavampia kielioppitapauksia.

Opintojaksojen luominen

Opintojaksojen luominen New Insights -oppimateriaalien moduuleista ei tarkoita välttämättä samaa kuin teemajakso tai yhteisopettajuus. Yhteistyö voi olla yhteisten kosketuspintojen löytämistä ilman että kumpikaan oppiaine on välineaine. Jo New Insights moduulit 1–2 ja 3 tarjoavat kokonaisia oppisisältöjä kuten esimerkiksi kieli-identiteetti ja oman lähipiirin ja kiinnostusten kohteiden vaikutus nuoren persoonallisuuden kehitykseen. Englannin ei tarvitse taipua vain toisen oppiaineen tarkoituksiin vaan antaa opetettavaa sisältöä, koska tekstien aihepiirit ovat harkittuja ja monipuolisia.

Opintojaksojen luomisessa voidaan lähteä tutkimaan yhteistyömahdollisuuksia muiden kieliaineiden ja äidinkielen kanssa sekä esimerkiksi psykologian, maantieteen, historian, musiikin tai kuvataiteen kanssa. Digitaalinen oppimateriaali taipuu joustavasti erilaisiin yhdistelmiin kunkin opettajan ja oppilaitoksen tavoitteiden mukaisesti ja eri lukuvuosina voidaan päätyä erilaisiin opintojaksoratkaisuihin, koska vaihtoehtoja oppiaineyhdistelmiin on runsaasti.

Tutustu New Insights -sarjaan videon avulla >

Lue lisää New Insights -sarjasta >