Artikkelit

”On hyvä, että materiaalissa on valinnanvaraa!”

Etelä-Tapiolan lukion opettajat Venla Lahtikallio ja Mari Grassel kiittävät A1-englannin Insights-sarjan monipuolisuutta.

Mari Grasselin mukaan Insightsin kappaleissa on sopivasti valinnanvaraa. ”Minusta on hyvä, ettei kirjassa ole aivan liikaa kappaleita valittavaksi, sillä se luo usein opiskelijoille ja opettajallekin tunteen, että enemmän olisi ehdittävä. Kirjoitustehtävissä ja ryhmätyötehtävissä on hyvin vaihtoehtoja”, toteaa Grassel.

”Tekstejä ja workshopeja sarjassa on enemmän kuin riittävästi”, sanoo Venla Lahtikallio. ”On hyvä, että teksteissä on valinnanvaraa, vaikka kaikkia tekstejä ei yhden kurssin aikana ehdi käydä läpi.”

Sekä Grasselin että Lahtikallion mielestä Insightsin kaikkien kurssien teksteissä on monipuolisia näkökulmia, mikä tukee opiskelua, vaikka jonkun kurssin aihepiiri ei kaikkia opiskelijoita kiinnostaisikaan.

Selkeä jäsentely helpottaa opettamista ja opiskelua

Venla Lahtikallion mielestä Insights-materiaalin jäsentely on toimiva. ”Tiedän, mistä löydän tarvitsemani asiat.”

”Kappaleissa on selkeästi johdanto, teksti, tekstinymmärtämistehtävä, fraasitehtävä, sanastotehtävät ja omaa kirjoittamista ja ajattelemista vaativat tehtävät. Kielioppi on oma kokonaisuutensa eikä ole sidoksissa kappaleisiin”, toteaa Mari Grassel.

Opettajat käyttävät sekä painettua että digikirjaa

Mari Grassel suunnittelee oppitunnit aina paperikirjan kanssa, johon hän tekee myös omat muistiinpanonsa. Hän pitää enemmän paperikirjan visuaalisesta ilmeestä. Tunnilla Grassel käyttää kuitenkin digikirjaa, joka on osana digiopetusaineistoa.

”Minusta kurssikokonaisuus on helpompi hahmottaa painetun kirjan avulla”, toteaa Venla Lahtikallio. ”Ja tunnilla luokassa kierrellessäni paperikirjan käyttö on kätevämpää kuin digikirjan. Oppilaat käyttävät pääasiassa digikirjaa, mutta muutamalla on käytössä vain painettu kirja.” Oppilaille Lahtikallio näyttää kirjan tehtävien vastauksia digiopetusaineistosta.

Miten digitaalisuus tukee kielen opetusta ja eriyttämistä?

”Autenttista materiaalia on digitaalisessa oppimateriaalissa paljon enemmän saatavilla ja helpompi käyttää kuin aikaisemmin. Opiskelijan digitehtävät, jotka voi tarkistaa itse, ovat hyödyllisiä. On kuitenkin hyvä, että osa tehtävistä tarkistetaan yhdessä”, mainitsee Mari Grassel. Hänen mielestään juuri se tukee eriyttämistä, että on paljon tehtäviä, joista osan opiskelija voi tehdä ja tarkistaa omaan tahtiin.

Venla Lahtikallion mukaan digitaalisuuden ansiosta opiskelijoilla on käytettävissään enemmän materiaalia kuin mitä painettuun kirjaan mahtuisi. Digitaalisuus laajentaa mahdollisuuksia harjoitella kieltä eri tavoin ja löytää itselleen sopivin tapa. Opettajan on kätevä jakaa lisämateriaalia oppilaille digitaalisesti ja oppitunnit sujuvat digiopetusaineiston avulla.

Insights-materiaali valmentaa hyvin digitaaliseen yo-kokeeseen

”Siinä on autenttisia, tarpeeksi haastavia tekstejä ja videoita. Kielioppi on myös tarpeeksi tarkka”, Mari Grassel kiittää. ”On hyvä, että sarjan kuunteluissa on videomateriaalia, jossa on autenttisia tilanteita. Jotkin videot ovat autenttisuuden takia todella haastavia”, sanoo Venla Lahtikallio.

Insights aktivoi opiskelijaa

Mari Grasselin mielestä on hyvä, että opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieltä monenlaisissa tilanteissa. ”Tehtävistä opiskelijat tekevät mielellään varsinkin itse tarkistettavia kielioppi- ja sanastotehtäviä”, hän kertoo. Venla Lahtikallion mukaan opiskelijoita aktivoi Insightsin tekstien mielenkiintoisuus ja tehtävien vaihtelevuus ja mielekkyys.

Insights-sarjasta voit lukea tuotesivulta: otava.fi/insights

Otavan Kirjasäätiön oppimateriaalipalkinto Insights-työryhmälle – lue uutinen täältä >