Opetusvinkit

Kieliprofiilin täydentäminen on omatoimista ja helppoa New Insights -oppimateriaalin avulla

Sekä opettaja että opiskelija löytävät ohjeet kieliprofiilin laatimiseen New Insights -oppikirjan Learning to learn -osiosta. Digikirjassa ja digiopetusaineistossa on myös suoraan ladattavissa sähköisesti täytettävät PDF-lomakkeet, jotka opiskelija voi liittää osaksi kieliprofiiliaan. Painettua kirjaa käyttävä opiskelija saa lomakkeet käyttöönsä kätevästi Opiskelijan maailmasta.

Kieliprofiili on kertomus ja kooste opiskelijan kielen oppimisesta. New Insights -materiaalissa kieliprofiilin laatiminen on nivottu kehittyvän kielitaidon taitotasoihin. Kieliprofiilia täydennetään kussakin moduulissa lukio-opiskeluaikana koulun tarjoamiin tallennepalveluihin. Toimivia alustoja ovat esimerkiksi Google Classroom, Microsoft OneNote ja Microsoft 365. Opiskelijalla ja opettajalla tulee olla aina tarvittaessa pääsy kieliprofiiliin.  Opiskelija voi ottaa kieliprofiilin mukaansa lukio-opintojen päättyessä ja täydentää sitä myös jatko-opintojensa aikana. 

Kieliprofiili koostuu neljästä eri osiosta: 

1. Kielitaidon kartoitus 

  • Kartoituksella tarkoitetaan opiskelijan taustatietoja kuten kielitaustaa. Lomake perustiedoille on valmiina oppimateriaalissa.

2. Kielenopiskelutaitojen ja kielenopiskelustrategioiden kartoitus

  • Tällä tarkoitetaan taitotasoihin perustuvaa arviointia ja opiskelutaitojen kehittymisen seuraamista. Arviointilomakkeet ovat valmiina oppimateriaalissa.

3. Näytteet

  • Näytteet ovat tallenteita kielitaidosta. Opiskelija valitsee näytteet itse, ja näytteiksi sopivia tehtäviä on lueteltu kussakin moduulissa. (Katso esimerkiksi New Insights 1–2, Learning to learn -osion sivu 175.)

4. Todistukset 

  • Näitä ovat esimerkiksi kielikoulujen todistukset tai suullisen kielitaidon todistus.

Opiskelija luo kullekin kieliprofiilin osiolle oman alikansionsa. Ensimmäiseksi voidaan tehdä kielitaidon kartoitus, jossa opiskelija kertoo omasta kielitaustastaan. Tähän on valmis lomake oppimateriaalissa. Lukio-opintojen alussa on myös luontevaa tehdä kielenopiskelutaitojen ja kielenopiskelustrategioiden kartoitus. Tähän on valmiit arviointilomakkeet, jotka opiskelija täydentää ja jotka opettaja voi halutessaan lukea saadakseen käsityksen opiskelijan osaamisesta ja taidoista. Näytekansioon opiskelija kerää tallenteet kielitaidosta. Opiskelija valitsee ne itse, mutta oppimateriaalista löytyviä, näytteiksi sopivia tehtäviä on lueteltu opiskelijan ja opettajan avuksi Learning to learn -osiossa kussakin moduulissa. Todistukset-kansioon opiskelija laittaa esimerkiksi suullisen kielitaidon todistuksensa tai mahdolliset kielikoulujen todistukset.