Insights (LOPS 2016)

Lukion A1-englanti

Englantia kaikilta mantereilta! Insights tutustuttaa englannin eri variantteihin ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä.

Insights-sarjan keskiössä

 • Vuorovaikutteisuus korostuu: opiskelijoita rohkaistaan ja innostetaan käyttämään kieltä arjessa.
 • Autenttiset tekstit edustavat monipuolisesti eri tekstilajeja ja erilaisia kielenkäyttötilanteita.
 • Mukana on myös videoita.
 • Opiskelijaa ohjataan aktiivisesti etsimään itseään kiinnostavaa, kurssien aihepiireihin liittyvää englanninkielistä materiaalia ja tuottamaan itse kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Insights tarjoaa kattavan ja selkeän kieliopin teorian sekä monipuoliset harjoitukset.
 • Mielekästä tekemistä on kaiken tasoisille opiskelijoille.

Monipuoliset digimateriaalit

 • Kurssikirjat voi valita myös rikastettuina digikirjoina, joissa tehtävät ovat interaktiivisia.
 • Uuden ylioppilaskokeen tehtävätyypit on huomioitu.
 • Otavan sanastot -sovellus sisältää sarjan sanastot. Sovellus on ladattavissa veloituksetta sovelluskaupoista
  (Apple, Android, Windows)
 • Digikokeet helpottavat arviointia ja valmentavat tehokkaasti digitaaliseen yo-kokeeseen.
 • Digiopetusaineisto sisältää opiskelijan digikirjan, digilisätehtävät, ratkaisut, opettajan omat materiaalit materiaalit ja Emended-työkalun oppilaiden tekstien sähköiseen kommentointiin.

 

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen New Insights -sarjaan >

Insights (LOPS 2016)

Ajankohtaista

Sarja opiskelijan äänitteet ovat elokuun alusta alkaen käytössä Opiskelijan maailmassa > 

Poimi Insights-sarjan vinkit etäopetukseen >

 

Opiskelijan materiaalit

Insights Course 1

Kurssilla 1 kehitetään opiskelutaitoja, tutustutaan erilaisiin viestintästrategioihin ja parannetaan vuorovaikutustaitoja. Aihepiireinä ovat nuorten elämä, opiskelu, perhe, suomalaisuus ja paikallisuus sekä englanti globaalina kielenä. Lisäksi harjoitellaan itsearviointia ja tutustutaan Eurooppalaiseen viitekehyksen periatteisiin.

Painettu kirja, digikirja, esitysmateriaali ja digiopetusaineisto ovat ilmestyneet.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 1 Äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)

Insights Course 1 äänite (sovellus)

Insights Course 1 Tukipaketti  (pakattu .zip-tiedosto)

 

Lue lisää

Insights Course 2

Kurssilla 2 hiotaan opiskelutaitoja edelleen, parannetaan kommunikaatiovarmuutta ja tilanteeseen sopivaa mielipiteenilmaisua ja tutustutaan eri viestintäkanaviin sekä kehitetään monilukutaitoa. Aihepiireinä ovat harrastukset ja vapaa-aika, vuorovaikutus verkossa, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä elämänhallinta. Lisäksi tutustutaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon periaatteisiin ja sen yhtäläisyyksiin Eurooppalaisen viitekehyksen kanssa.

Painettu kirja, digikirja, esitysmateriaali ja digiopetusaineisto ovat ilmestyneet.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 2 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 2 Äänite (sovellus)

Insights Course 2 Tukipaketti (pakattu .zip-tiedosto)

Lue lisää

Insights Course 3

Kurssilla 3 harjaannutaan ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia kulttuuri-ilmiöitä, laajennetaan monilukutaitoa edelleen, parannetaan esiintymisvalmiuksia ja harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista. Ilmaisun kielellinen tarkkuus paranee. Aihepiireinä ovat kulttuurin eri ilmiöt kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa sekä paikallisissa ja kansainvälisissä perinteissä.

Painettu kirja, digikirja, esitysmateriaali ja digiopetusaineisto ovat ilmestyneet.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 3 Äänite (sovellus)

Insights Course 3 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 3 Tukipaketti  (pakattu .zip-tiedosto

Lue lisää

Insights Course 4

Kurssilla 4 tarkastellaan maailmaa laajalti: miten se toimii, millaisia ongelmia kohtaamme ja miten voimme kehittää niihin ratkaisuja. Monenlaisia tilanteita arvioimalla syvennetään ymmärrystä erilaisista maailmankuvista, ja opitaan kertomaan omista näkökulmista sekä maailmankatsomuksesta vakuuttavasti. Aihepiirit käsittelevät yhteiskunnallisia kysymyksiä vapaaehtoistyöstä politiikkaan ja rikollisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä niin sanottuihin ideaaliyhteiskuntiin.

Painettu kirja, digikirja, esitysmateriaali ja digiopetusaineisto ovat ilmestyneet.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 4 Äänite (sovellus)

Insights Course 4 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 4 Tukipaketti (pakattu .zip-tiedosto)

Lue lisää

Insights Course 5

Kurssilla 5 pureudutaan arkielämämme yksityiskohtiin, esimerkiksi siihen, mitä tiede voi kertoa meille jääkiekosta, rikospaikoista ja uhkapelaamisen matemaattisista perusteista. Lisäksi selvitetään, kuinka kaikki tutkimuksessa käytetyt solut voivat olla peräisin yhdestä henkilöstä, miten sähkö keksittiin ja onko enää turvallista viettää aikaa internetissä. Opiskelijalla on mahdollisuus ennustaa tulevaisuuden tapahtumia, tehdä tieteellinen koe ja ratkaista mysteeri keskustellen samalla näkemyksistään muiden kanssa.

Painettu kirja, digikirja, esitysmateriaali ja digiopetusaineisto ovat ilmestyneet.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 5 Äänite (sovellus)

Insights Course 5 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 5 Tukipaketti (pakattu .zip-tiedosto)

Lue lisää

Insights Course 6

Kurssilla 6 aiheenamme on tulevaisuus. Suunnittelemme yliopistoon hakemista, mitä opiskelisimme ja innostumme opiskelupaikan saamisesta. Pohdimme töihin menemistä ja millaisia tulevaisuuden työt saattaisivat olla. Tarkastelemme myös taloutta toimeen tulemisen näkökulmasta. Tällä kurssilla opiskelijat voivat harjoitella yliopistoon hakemista, käydä työhaastattelussa ja oppia ymmärtämään kuinka rahaa ansaitaan.

Painettu kirja, digikirja, esitysmateriaali ja digiopetusaineisto ovat ilmestyneet.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 6 Äänite (sovellus)

Insights Course 6 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 6 Tukipaketti  (pakattu .zip-tiedosto)

Lue lisää

Insights Course 7

Kurssilla 7 keskitytään meitä ympäröivään maailmaan sekä luonnon kokemiseen ja kuvaamiseen. Lisäksi pohditaan, mitä kestävä kehitys on, miten se sopii yhteen henkilökohtaisen kehityksemme kanssa, ja miten käytämme energiaa sekä luonnonvaroja. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutkia yhteyttään luontoon ja kehittää tapoja parantaa maailmaa.

Painettu kirja, digikirja, esitysmateriaali ja digiopetusaineisto ovat ilmestyneet.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 7 Äänite (sovellus)

Insights Course 7 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Lue lisää

Insights Course 8

Kurssilla 8 keskustellaan, väitellään, kerrotaan tarinoita ja näytellään. Kieli on parhaimmillaan, kun sen avulla voidaan vaihtaa kiinnostavia ideoita. Siksi tämä kurssimateriaali auttaa opiskelijoita kehittymään juuri siinä, esimerkiksi puolustamalla omaa lempielokuvaa, harjoittelemalla ongelmanratkaisua ja keskustelemalla tulevaisuudesta.

Arviointimateriaaliin sisältyy tehtäviä ja harjoituskokeet, jotka auttavat valmistautumaan OPH:n suulliseen kokeeseen.

Painettu kirja, digikirja, esitysmateriaali ja digiopetusaineisto ovat ilmestyneet.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 8 Äänite (sovellus)

Insights Course 8 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali on suunnattu painettujen kirjojen käyttäjille, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa: käsittelyvihjeet, lisätehtävät, kuuntelukäsikirjoitukset, painetun kirjan sisältö, äänite ja videot. Katso video esitysmateriaalin käytöstä tästä

Digiopetusaineistot
Kurssikohtaisissa Insightsin digiopetusaineistoissa kaikki opettajan materiaalit on koottu kätevästi yhteen. Käsittelyvihjeet, lisätehtävät, kuuntelukäsikirjoitukset, tehtävien ratkaisut ja kieliopin esitysmateriaalit on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Pakollisten kurssien materiaaleihin sisältyy lisäksi kieliopin tukipaketti. Opetusaineistoon on liitetty myös digikirja, jossa ovat mukana kirjaan liittyvä äänite ja videot. Mukana on Emended-työkalu oppilaiden tekstien sähköiseen kommentointiin.
Ohje Emendedin käyttöön
Emended-ohje opiskelijalle
Ohje Emended-kommenttien muokkaamiseen

Digikokeet
Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Uuden yo-kokeen tehtävätyypit tulevat vähitellen tutuiksi opiskelijoille jo 1. kurssista alkaen. Digikokeiden uusi kommentointityökalu helpottaa arviointia, katso video

 

Oppikirjailijat

Elina Karapalo

Ooops, there goes another day…!” But it goes doing things I love: with the family and friends, and at work with amazing teenagers learning with them new things about languages, the world and life in general. And trying to put all that into English course books with my marvellous colleagues. I now teach at a normal Upper Secondary School, but I have a long history of teaching adult upper secondary school students, upper secondary plus vocational degree students and distance learning students. I was also involved in the previous Otava English course book series, Open Road, and jumped at the chance of doing it again. Times are a-changing and so must we. That alone is enough to keep us on our toes.

Lue lisää

Paula Keltto

I have had some interesting jobs during my life: I’ve worked as an organist and as a research assistant at an audio lab, I’ve translated romantic novels and acted as an accompanist for a folk dance group. Luckily my current profession is every bit as interesting as these. A decade into teaching, and still every day is different and offers opportunities to try something new. Working with this new book series has been another great chance to challenge myself. We hope to provide students with engaging activities and insights into the English-speaking world.

Lue lisää

Mark Kilmer

I grew up a long way from here, in Los Angeles, California. I’ve mostly taught mother tongue English, but also English as an additional language, history, government, economics, information technology, drama and film, plus coaching swimming and volleyball. At some point teaching in Europe seemed like it would be a good adventure, and, dear readers, so it has been. As a teacher, I am interested in asking tough questions and messing about with media and digital literacy. I’ve enjoyed working on this book series, especially collaborating with the other authors. I hope they are as interesting to use as they have been to create.

Lue lisää

Päivi Kuusivaara

Having always had a strong interest in languages and at least according to my loved ones, an eagerness to tell others what to do, I became an English teacher. Nearly a decade of teaching behind me, I can still honestly say I have the best job in the world! I want to be able to provide students, both those who already seem to know it all and those who struggle with foreign languages, with a feeling that they can and will learn more, and that they are motivated to do so. Learning languages can be hard work, but with good and interesting material, it’s not only doable but fun!

Lue lisää

Annukka Suonio

I miss the ball a lot when playing tennis, I’m not very strong or bendy in yoga. My passion has always been languages. I’ve studied English, Swedish, German, Spanish, Latin and French and have come to realize that language learning has to have a real connection to your everyday life to be meaningful and interesting. Being a teacher is great, because you learn new things every day while working together with your students and colleagues. I’m interested in developing online learning environments and writing teaching materials. And the best part is that you never have to do any of it alone: writing and teaching are team efforts.

Lue lisää

Teijo Päkkilä

English stepped into my life when I was six. My cousins were moving back to Finland and went to see the primary teacher who was going to teach them. I tagged along and when the teacher suddenly asked me a question, she was baffled by my answer. It had come out of my mouth in English. I have been teaching and learning English for decades and I’m still happily on the path those words directed me to as a kid. As a teacher I’m attracted to projects – of all sorts – whether it be working with the professional development programmes, EU-projects or writing study books. After Culture Café and Open Road, writing Insights is still a learning process; you keep learning how much there is to learn.

Lue lisää

Esittelyvideo

Katso kuinka digikokeet luodaan.