Artikkelit

Humanitaarinen kartoitusprojekti lukion maantieteen 4. kurssille

Mapathon-kartoitusprojekti sopii hyvin maantieteen GE4-kurssille, jolla keskeisiä näkökulmia ovat osallistuva suunnittelu ja globaalit kehitystrendit. Mapathonin kautta kurssilla opiskeltava tieto konkretisoituu vaikuttavalla tavalla, koska kartoitusprojektilla voi oikeasti auttaa.

Kriisialueilla on vanhentuneita karttoja, sadekausi muuttaa maastoa, tiet häviävät eivätkä kartat pidä enää paikkaansa. Ruoka-avun, rokotusten ja muun humanitaarisen toiminnan perille saamista varten on tärkeää saada ajantasaisia, paikkansapitäviä karttoja avustustyöntekijöille ja -järjestöille.

Mapathon on kartoitusprojekti, jossa voi tehdä karttakorjauksia esimerkiksi kansainvälisesti auttamalla jotakin järjestöä. Kartat tulevat paikallisten tarkistusten jälkeen suoraan käyttöön.

Projektissa auttaa OpenStreetMap

OpenStreetMap on avoin, tavallisten ihmisten luoma maailmankartta, jota voi käyttää avoimen lisenssin kautta ilmaiseksi. Tätä Googlen alustaa on käytetty paljon humanitaarista apua varten piirretyissä kartoissa. Paikkatietotyökalun käyttö on helppo oppia. Maailmanlaajuinen yhteistyöprojekti pyrkii kartoittamaan mahdollisimman laajoja alueita kannettavien GPS-satelliittipaikannuslaitteiden sekä avointen kartta-aineistojen avulla.

Vuonna 2006 alkaneella hankkeella on nykyään lähes kaksi miljoonaa rekisteröitynyttä tiedonkerääjää. Vapaaehtoistyönä kerättyjä karttatietoja on hyödynnetty esimerkiksi kehittyvien maiden luonnonkatastrofien pelastustöissä.

www.openstreetmap.org

Manner 4 -oppikirjan ohjeita Mapathon-kartoitusprojektin toteuttamiseen

Luokaa oma OpenStreetMap -käyttäjätunnus internetissä. Valitkaa opiskelijoiden kanssa alue, mistä piirrätte kartan. HOT-kartoitushankkeessa on koko ajan tarjolla useita ajankohtaisia projekteja eri alueilta, ja niiden kuvauksessa on mainittu, mitkä sopivat aloitteleville kartoittajille. Tämän jälkeen harjoitelkaa karttojen tekoa tietokoneella. Harjoitteluohjelman jälkeen voitte tuottaa karttoja olemassa olevien ilma- tai satelliittikuvien avulla.

Kohdealueen geomediaan voi samalla tutustua laajemmin etsimällä internetistä valmiita karttoja, kuvia ja aiheeseen liittyviä julkaisuja. Kartat menevät OpenStreetMapin koordinaattorien tarkistettavaksi.

Esimerkki Mapathonin toteutuksesta lukiossa

Steam Turku -hankkeessa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolaiset kartoittivat Tansanian alueiden asumuksia ja teitä satelliittikuvien perusteella. Mapathon järjestettiin yhteistyössä Turun yliopiston, Lounaistiedon ja Turun lukioiden kanssa.

Katso video!  https://www.youtube.com/watch?v=Dm5R4yjKKeg

Ajantasainen ja vahva ote nykyhetken maailman tilaan

Manner 4 Geomedia — tutki, osallistu ja vaikuta (GE4) tutustuttaa ajantasaisesti geomedian maailmaan. Oppikirjassa käsitellään paikkatiedon peruskäsitteitä ja tutustutaan helppokäyttöisiin paikkatiedon työkaluihin.

Lue lisää Manner-sarjasta >