Manner (LOPS 2016)

Lukion maantiede

Uudistunut Manner on moderni ja monipuolinen lukion maantieteen oppimateriaali. Uudistuksessa on huomioitu myös käyttäjien antama palaute.

  • Mantereessa on mukana kaikki uuden opetussuunnitelman aihekokonaisuudet paikannimistöstä geomediaan.
  • Sarjassa on ajantasainen ja vahva ote nykyhetken maailman tilaan.
  • Laadukkaat kartat, kuvat ja kaaviot tukevat oppimista ja havainnollistavat ilmiöitä.
  • Mukana on myös syventävää tietoa globaaleista ja lokaaleista ympäristöasioista.
  • Runsaat ja monipuoliset  aineisto- ja kuvantulkintatehtävät tukevat valmistautumista ylioppilaskokeeseen.

Monipuoliset digitaaliset materiaalit

  • Digikirjassa on mukana mm. videoita, animaatioita ja interaktiivisia karttoja sekä enemmän tehtäviä kuin painetussa kirjassa.
  • Digiopetusaineistossa on kattavat oheismateriaalit, jotka auttavat opettajaa tuntien pidossa ja suunnittelussa.
  • Digikokeet sisältävät runsaasti erityyppisiä tehtäviä ja mm. digitaalisia karttatehtäviä. Opettaja voi myös laatia omia koetehtäviä. Digikokeet valmentavat tehokkaasti yo-kokeeseen.

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen Manner -sarjaan >

Manner (LOPS 2016)

Opiskelijan materiaalit

Manner oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digikirjoina.

Digikirja sisältää samat tekstit ja kuvat kuin painettu oppikirja. Lisäksi digikirjassa on videoita, animaatioita sekä näppärä hakutoiminto, jonka avulla käsitteet ja ilmiöt on helppo löytää. Tehtäviä digikirjan jokaisessa luvussa on yksi enemmän kuin painetussa kirjassa. Tekstiä voi alleviivata ja tehtävien vastaukset ja omat muistiinpanot tallentuvat digikirjaan. Kirjan tekstit ovat myös kuunneltavissa.

 

Manner 1 Maailma muutoksessa (GE1)

Kaikille opiskelijoille pakollisen kurssin oppimateriaali, Manner 1 Maailma muutoksessa (GE1) perehdyttää muuttuvan maailman tarkasteluun. Oppikirjassa käsitellään globaaleja riskialueita luonnon, ympäristön ja ihmiskunnan näkökulmista. Kurssi käsittelee myös maailmassa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua ja ennakoida erilaisia riskejä. Kurssilla pohditaan esimerkiksi, miten voidaan ennakoida ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviä sään ääri-ilmiöitä ja miten sopeudutaan megakaupunkien kasvuun.

Katso näytesivut täältä.

Lue lisää

Manner 2 Sininen planeetta (GE2)

Manner 2 Sininen planeetta (GE2) tutustuttaa opiskelijat ajantasaisten tekstien sekä upeiden kuvien avulla luonnonmaantieteen maailmaan. Luonnonmaantiede tarkastelee luonnonjärjestelmiä sekä ihmisen ja luonnon välistä alueellista vuorovaikutusta. Näitä tietoja tarvitaan, jotta voi ymmärtää luonnossa tapahtuvien prosessien syy-seuraussuhteita ja ympäristönmuutokseen liittyviä kysymyksiä. Manner innostaa katsomaan maailmaa uudesta näkökulmasta.

Katso näytesivut täältä.

Lue lisää

Manner 3 Yhteinen maailma (GE3)

Manner 3 Yhteinen maailma (GE3) tutustuttaa opiskelijat ihmismaantieteen maailmaan: ihmisen toimintaan, väestön jakautumiseen, muuttoliikkeeseen ja pakolaisuuteen, kaupungistumiseen sekä energiavarojen jakautumiseen, talouteen ja maailmankauppaan.

Lue lisää

Manner 4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

Manner 4 Geomedia — tutki, osallistu ja vaikuta (GE4) tutustuttaa geomedian maailmaan. Oppikirjassa käsitellään paikkatiedon peruskäsitteitä ja tutustutaan helppokäyttöisiin paikkatiedon työkaluihin. Kirjassa on kattavat ohjeet kurssiin kuuluvat itsenäisen työn toteuttamiseen ja runsaasti monipuolisia aineisto- ja kuvantulkintatehtäviä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineistot

Digiopetusaineisto tukee vahvasti opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Aineiston rungon muodostaa kyseisen kurssin Manner-digikirja. Animaatiot, graafit, opetusvinkit,  ja videot auttavat havainnollistamaan kirjan asioita.  Digiopetusaineistossa on myös lisätehtäviä ja niiden vastaukset sekä oppikirjan tehtävien vastaukset.

 

Digikokeet

Digikokeiden helppokäyttöinen koejärjestelmä helpottaa opettajan työtä ja antaa uuden ulottuvuuden arviointiin. Tehtävät harjoittavat monipuolisesti uudessa yo-kokeessa tarvittavia taitoja ja mukana on myös karttatehtäviä, joita voi teettää kurssilla. Lisäksi opettajalla on mahdollisuus laatia omia koetehtäviä.

Mukana on kattavat mallivastaukset.

 

Oppikirjailijat

Nina Brander

Nina työskentelee opettajana Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa ja hänet on valittu vuoden 2012 biologian ja maantieteen opettajaksi. Innovatiivinen Nina on kiinnostunut erilaisista oppimisympäristöistä ja mukana mm. BMOL:n maantieteen olympialaistyöryhmässä sekä Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden 2016 uudistamisessa.

Lue lisää

Sina Hiekka

Sina on opettajana Turun Puolalanmäen lukiossa ja Klassillisessa lukiossa. Opetuskokemusta on kertynyt myös peruskoulusta, valmennuskursseilta sekä Turun yliopiston lasten tiedeleireiltä. Idearikas Sina on tehnyt Otavalle sekä maantieteen että biologian oppimateriaaleja. Lisäksi Sina on mukana BMOL:n maantieteen preliminäärityöryhmässä.

Lue lisää

Arttu Paarlahti

Arttu on yliopisto-opettaja Helsingin Yliopistossa geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Työkseen Arttu opettaa opiskelijoita laatimaan karttoja ja ymmärtämään geoinformatiikan perusteita. Työnsä ohella hän laatii karttoja ja kaavioita tieteellisiin julkaisuihin ja tietokirjoihin sekä toimii ylioppilastutkintolautakunnassa kuvatuotannosta vastaavana jäsenenä.

Lue lisää

Christina Ruth

Christina opettaa maantiedettä ja biologiaa Tölö gymnasiumissa Helsingissä. Hän on tehnyt maantieteen oppimateriaaleja aikaisemminkin ja on mukana mm. OPH:n kautta kansainvälisessä sähköisten kurssimateriaalien arviointityössä. Erilaisista maantieteen projekteista ja vankasta opetuskokemuksesta Christina ammentaa aineksia oppimateriaalien työstämiseen.

Lue lisää

Olli Ruth

Olli on yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Ollin erikoisalaa ovat vesien tutkimukseen liittyvät aiheet, mutta hän toimii myös monissa maantieteen opetukseen liittyvissä tehtävissä esimerkiksi ylioppilastutkintolautakunnassa ja maantieteen olympialaistyöryhmässä.

Lue lisää