Ketterä 7–9

Nimensä veroinen S2-uutuus!

Uudessa S2-oppikirjassa on koko yläkoulun sisältö, joten sitä voi käyttää vuosiluokasta riippumatta. Ajanmukainen ja ainutlaatuinen Ketterä sopii erityisen hyvin suoraan valmistavasta opetuksesta tuleville oppilaille. Se tarjoaa alaspäin eriyttävän vaihtoehdon Särmän S2-materiaaleille ja toimii siis hyvin niiden rinnalla.

  • Ketterä noudattaa selkokielen periaatteita ja on saanut Selkokeskuksen myöntämän selkoleiman.
  • Se hyödyntää toiminnallisia menetelmiä ja kaikkia oppilaan osaamia kieliä.
  • Kirja ohjaa monipuoliseen kielenkäyttöön.
  • Ketterä sisältää paljon autenttisia, kielitaitotasolle sopivia tekstejä.
  • Keskeinen kielioppi opetetaan strukturoidusti ja suomen kieltä opettelevan näkökulmasta.
  • Opettajalle tulee opetuksen tueksi monipuolinen digiopetusaineisto.


Ketterä 7–9 -oppikirja ilmestynyt.
Katso näytesivut!

Ketterä 7–9 -digiopetusaineisto ilmestyy elokuussa 2021.

 

Katso Ketterä-webinaarin tallenne >

Oppilaan materiaalit

Ketterä 7-9

Ketterä on monipuoliseen kielenkäyttöön ohjaava suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppikirja. Se sisältää vuosiluokkien 7–9 ydinsisällöt, ja sitä voi käyttää vuosiluokasta riippumatta.

Ketterä on oppiaineen ensimmäinen selkokielinen oppikirja. Lisäksi se on kieli- ja kulttuuritietoinen oppikirja, joka huomioi oppilaan kehittyvän kielitaidon. Sen tehtävät tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden käyttää monikielistä osaamistaan.

Ketterä korostaa tekstitaitoja. Erilaisia tekstejä on runsaasti, ja ne ovat lähellä nuoren maailmaa. Eri tekstilajit ja keskeinen kielioppi opetetaan strukturoidusti ja suomen kieltä opettelevan näkökulmasta.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

 

Ketterä 7-9 digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto tarjoaa oppikirjan tehtävie oikeat vastaukset sekä äänitteet. Lisäksi digiopetusaineistossa on lisätehtäviä ja vinkkejä kirjan käyttöön.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Milja Ahtosalo 

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Myllypuron peruskoulussa Helsingissä. Opetan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä sekä kirjallisuutta  7.–10.-luokkalaisille.

Rakastan kieliopin opettamista, mutta parhaat keskustelut luokassa syntyvät oppilaita lähellä olevista asioista. Nuoria on hauskaa myös haastaa huomaamaan oppiaineen sisältöjä omassa ympäristössään ja elämässään.

Hyvä oppimateriaali tukee opetusta ja on sellaista, että sen avulla jokainen oppilas pystyy parhaimpaansa. Selkokielen avulla asian ydin pääsee esiin.

Virva Lehmusvaara 

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2:n opettaja Helsingistä. Työskentelen Oulunkylän yhteiskoulussa, jossa opetan sekä yläkoulussa että lukiossa. Olen myös mukana Äidinkielen opettajain liiton hallituksessa, sillä mielestäni on tärkeää olla vaikuttamassa oppiaineen asemaan.

S2:n ja äidinkielen sisällöistä sydäntäni lähellä on etenkin lukutaito ja sen kehittäminen. Lukutaito on avain yhteiskunnassa toimimiseen, ihmisenä kehittymiseen ja itsenäiseen elämään. Ketterä-oppikirjaa tehdessä olemmekin pohtineet paljon sitä, miten S2-oppilaan lukutaitoa tuetaan.

Kirsi Martikainen 

Työskentelen monikulttuurisuusopettajana Järvenpäässä. Työhöni kuuluu valmistavalta yläkouluun siirtyneiden oppilaiden tukeminen ja S2-opetus Kartanon koulussa. Innostun oppilaiden kohtaamisesta, hauskoista jutuista sekä yhteisestä ihmettelystä kielen ja maailman ilmiöiden äärellä.  

Arvostan oppimateriaalissa selkeyttä, malleja ja tehtäviä, joissa oppilaat voivat harjoitella uusia asioita yhdessä muiden kanssa. Pidän tärkeänä kannustavaa vuorovaikutusta ja haluan innostaa oppilaita erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen pariin.

Salla-Maaria Suuriniemi 

Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuskohteeni ja -kiinnostukseni liittyvät kielitietoisen koulun teemoihin. Ennen työtäni tutkijana työskentelin usean vuoden ajan suomi toisena kielenä -opettajana perusopetuksessa. 

Opettajana ja tutkijana olen erityisesti innostunut pohtimaan sitä, miten oppilaiden monet kielet voisivat olla mukana oppimisessa. Toivon, että tulevaisuudessa myös oppimateriaalit ottaisivat paremmin huomioon oppilaiden erilaiset kielelliset ja kulttuuriset taustat. Siten jokainen oppilas voisi kokea, että oppimateriaali on tehty häntä varten.

Kiti Szalai

Olen S2-oppimäärään erikoistunut äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Helsingistä. Opetan suomea toisena kielenä Oulunkylän ala-asteen koulussa. Koen työssäni tärkeänä antaa oppilailleni eväitä osaamisen ja osallisuuden kokemuksiin. Siksi opetan mielelläni tekstitaitoja ja kannustan lukemaan. Olen innostunut myös kielitietoisen koulun ja opetuksen kehittämisestä.  

Hyvässä oppimateriaalissa tärkeät käsitteet on avattu ja mukana on oppilaan taitotasolle sopivia malleja. Se myös innostaa opetettavan sisällön pariin sekä yhdessä tekemiseen.